Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik (2017)

Folklornik 12

ISSN 1854-3324
Izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Zanj: mag. Marko Repnik, direktor.


Urednik: dr. Tomaž Simetinger; tel.: 01/241-05-33, 031 399 193.


Uredniški odbor:
dr. Bojan Knific, Nežka Lubej, dr. Urša Šivic, Neva Trampuš, dr. Katarina Šrimpf Vendramin.

 

Lektorica: Katja Berk Bevc.


Oblikovanje in priprava za tisk: Kofein

 

Fotografija na naslovni strani: Primož Gnidovec, član Folklorne skupine Podkuca, KD Dobrava Naklo (Foto: Janez Eržen, Pevci nam pojejo, godci pa godejo, državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, Videm - Dobrepolje, 25. 11. 2017.)


Tisk: Cicero, Begunje, d. o. o.


Naklada: 500 izvodov


Cena: 10 EUR.

 

 

Del člankov lahko prebirate Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini. Ostali članki so do razprodaje revije le v tiskani obliki. Dostop do člankov si zagotovite tako, da kupite ali naročite revijo.

   

VSEBINA

UVODNIK
Tomaž Simetinger: O VEČNIH DILEMAH FOLKLORNE DEJAVNOSTI ALI RAZMIŠLJANJE O RDEČEM JABOLKU IN VODNEM BALONU

 

STROKOVNI PRETRESI

Urša Šivic: PETJE NA TRETKO IN POUSTVARJALNOST

Janez Jocif: GOSPOSKI GODCI
Alta capella na Slovenskem

Bruno Ravnikar: MELODIKA BELE KRAJINE IN DUDE

Tomaž Furlan: POJASNILO K REKONSTRUKCIJI GLASBIL IZ  BELOKRANJSKEGA MUZEJA

Marino Kranjac: DODATNA POJASNILA IN RAZMIŠLJANJA K ČLANKU IZ LETA 2015

Jasna Pinoza: PREDSTAVITEV METODE PSIHOLOŠKE ANALIZE BESEDIL SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI

 

RAZMIŠLJANJA

Bojan Knific: FOLKLORNA SKUPINA NI MUZEJ, A VENDAR …

Luka Kropivnik: DESETERO ZGODB LJUBEZNI
Misli o scenariju

Matevž Jus: TUKAJ SMO, KAKO PA NAPREJ?

Tanja Gobec: HARMONIKA MED LJUDSKIM IZROČILOM IN KOMERCIALNIM BLIŠČEM

Tomaž Gantar: SUBSTITUTI – ALI JIH V FOLKLORNI DEJAVNOSTI POTREBUJEMO?

Štefan Huzjan: VLOGE IN VREDNOTE V PLESNI SKUPINI

 

PREDSTAVLJAMO

Urša Šivic: JULIJAN STRAJNAR – ETNOMUZIKOLOG

Mirko Ramovš: »LJUDSKA GLASBA SE JE VEDNO SPREMINJALA, PA NAJ BO
ETNOMUZIKOLOGOM VŠEČ ALI NE.«
Intervju z Julijanom Strajnarjem ob njegovi osemdesetletnici

Nina Volk: GODEC VENCELJ ŠTRAVS - VESELIČK

Anton Grahek: TAMBURAŠKA GLASBA V SLOVENIJI

Simona Moličnik: PET DESETLETIJ ODDAJE SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI

Tomaž Simetinger: »ČE ŽELIMO LJUDSKI PLES PRIBLIŽATI LJUDEM, MORAMO BITI ODPRTI ZA VEDNO NOVE POTI IN POSKUSE.«
Pogovor z umetniško vodjo English Folk Dance and Song Society, Katy Spicer

 

KAKO DELATI

Bojan Knific: KOSTUMIRANJE GODCEV

Bojan Knific: ANDREJA STRŽINAR IN NJENA MOJSTRSKA REKONSTRUKCIJA
NEKDANJEGA OBLAČENJA KMETOV IZ DOLINE NAD TRŽIČEM

 

POROČILA IN OCENE

Tjaša Ferenc Trampuš: 4. TEKMOVANJE PAROV V LJUDSKIH PLESIH

Tjaša Ferenc Trampuš: LE PLESAT ME PELJI, 2. DEL

Tanja Drašler: 69
Plesna predstava Akademske folklorne skupine France Marolt

Anže Kerč: MED USTALJENIM IN »REVOLUCIONARNIM«
Kritika 53. celovečerne folklorne predstave Akademske folklorne skupine Študent
z naslovom Revolucija srca

Hana Brezovnik: DESETERO ZGODB LJUBEZNI
68. letna plesna predstava Folklorne skupine Železničarskega kulturnoumetniškega
društva Tine Rožanc

Margit Grošelj-Miklavec: PARTIZANSKI MITING: SANJALA SI O VRTNICAH RDEČIH
Letna folklorna predstava KD Borjač Sežana

Tomaž Gantar: OŽIVELE SLIKE

Alanka Holešek: GOSTOVANJE ŠFD KOLEDA V AMERIKI

Saša Meglič in Marko Pukšič: IZMENJAVA OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE KARAVANKE Z OTROŠKO FOLKLORNO SKUPINO DESTRNIK

Rok Sraka: 10 LET DELOVANJA KULTURNEGA DRUŠTVA MARKO BELTINCI

Jerneja Novak: FOLKLORNA DEJAVNOST V VRTCU

Mirjam Štrukelj: TO SMO MI – KAMENČKI

 

PRIPOROČAMO V BRANJE

Katarina Šrimpf Vendramin: PRIROČNIK ZA FOLKLORNO DEJAVNOST

Mojca Kovačič: GLASBENA FOLKLORA PRLEKIJE: PESMI