12. MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE MARIBOR 2013

Razpis

NASLOV TEKMOVANJA:
JSKD
12. mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2013
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel: +(386) 1 24 10 525
fax: +(386) 1 24 10 510,
elektronski naslov: info.maribor@jskd.si
spletna stran: http://www.jskd.si/maribor  

ORGANIZATORJI:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Mestna občina Maribor
Organizacijski odbor tekmovanja
Zveza kulturnih društev Slovenije
Zveza kulturnih društev Maribor

URNIK TEKMOVANJA

petek, 19. april 2013
Od 12.00: sprejem zborov, možnost popoldanske akustične vaje
Večerni netekmovalni  nastop sodelujočih zborov s programsko zaokroženim sporedom, značilnim za deželo od koder zbor prihaja (ljudska glasba, stara glasba, vokalni jazz/pop, gospel…)

sobota, 20. april 2013
Dopoldne: tekmovalni del – obvezni program
Popoldne: tekmovalni del – prosti program

nedelja, 21. april 2013
Dopoldne: na željo organizatorja nastopi zborov, ki ne bodo sodelovali na tekmovanju za veliko nagrado dvanajstega  mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013
12.00: tekmovanje za veliko nagrado dvanajstega Mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013
16.00: podelitev priznanj in nagrad
17.30: sklepno srečanje zborov in pogostitev

POMEMBNI DATUMI:
Note obveznih sodobnih slovenskih skladb:
Ponedeljek, 1. oktober 2012 – izbrane in na voljo bodo partiture obveznih sodobnih slovenskih skladb
Rok prijave:
Ponedeljek, 19. november 2012 – zadnji rok oddaje prijave (poštni žig)
Objava sprejetih zborov:
Ponedeljek, 10. december 2012
Plačilo prijavnine:
Zbori bodo v januarju 2013 prejeli predračun za plačilo prijavnine v znesku 250 €.
Partiture in spremembe sporeda:
Ponedeljek, 18. februar 2013 – rok za oddajo partitur in najavo morebitne spremembe tekmovalnega sporeda

l. PRAVILA TEKMOVANJA

I. PRIJAVA

1. UDELEŽBA

12. mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2013 je namenjeno ženskim, moškim in mešanim zborom.
Na tekmovanju lahko sodelujejo izključno ljubiteljski zbori.
Zborovodje in morebitni instrumentalisti so lahko poklicni glasbeniki.
Število pevk in pevcev je omejeno: v zboru lahko nastopi najmanj 16 in največ 48 pevcev.
Število sodelujočih zborov je omejeno: nastopi lahko največ 12 zborov.
O sprejemu zbora na tekmovanje odloča umetniški svet tekmovanja, ki ga je imenoval organizacijski odbor. Odločitev temelji na podlagi umetniških kvalitet zbora, razvidnih iz poslane prijave.

2. PRIJAVNICA
Zbori morajo organizatorju poslati prijavo, ki vsebuje:

 • natančno izpolnjeno prijavnico
 • zvočni posnetek najmanj treh skladb, posnetih na zgoščenki ali DVD-ju v času od 1. januarja 2012  do prijave. Posnetki morajo vsebovati a cappella izvedbo vsaj treh različnih obdobij, oz. stilov.
 • kratek opis zbora in njegovega delovanja (do 15 tipkanih vrstic) in jasno, zanimivo fotografijo zbora, ki ju pošljite na elektronski naslov mihela.jagodic@jskd.si.
 • en izvod dobro čitljivih partitur vsake prijavljene skladbe razen slovenske sodobne obvezne skladbe.

Sprejeti zbori bodo morali do ponedeljka, 18. februarja 2013, poslati še 6 izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja (fotokopije bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu). Pet izvodov not vrnemo udeležencem, en izvod ostane v arhivu tekmovanja.

II. SPOREDI

POTEK TEKMOVANJA

Prireditev je razdeljena na 2 netekmovalna in 3 tekmovalne dele:

A: NETEKMOVALNA NASTOPA:
1.  netekmovalni nastop je otvoritveni koncert:

 • zbor mora predstaviti zaokrožen spored, značilen za deželo od koder prihaja (ljudska pesem, ali vokalni jazz/pop, gospel, stara glasba oz. katerakoli značilna zvrst).
 • če zbor predstavi ljudsko glasbo je zelo zaželen nastop v narodnih nošah in petje na pamet.
 • skupno trajanje izbranih skladb ne sme preseči 7 minut čiste glasbe.
 • skladb se ne sme ponavljati v tekmovalnem sporedu.

2.  netekmovalni nastop:

tisti zbori, ki se ne uvrstijo na tekmovanje za veliko nagrado mesta Maribor, so na željo organizatorja dolžni priložnostno nastopiti v Mariboru ali okolici v nedeljo dopoldne.

B: TEKMOVALNI DEL je sestavljen iz treh nastopov:

1. obvezni program

Program mora biti izveden a cappella. Skupna minutaža vseh treh skladb ne sme presegati 12 minut.
Zaporedje izvajanih skladb mora biti tako, kot je določeno v razpisu obveznega programa.
Po plačilu prijavnine bodo zborom brezplačno poslani originalni izvodi slovenskih sodobnih obveznih skladb za vse člane zbora.

2. prosti program
v katerem zbor predstavi umetne skladbe po lastni izbiri.

 • Program mora biti izveden a cappella.
 • Vsebovati mora najmanj dve skladbi.
 • Program ne sme vsebovati skladb iz obveznega programa.
 • Dovoljena skupna minutaža vseh skladb je 10 – 15 minut.

3. tekmovanje za veliko nagrado dvanajstega  mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013
Tekmovalo bo do 5 zborov z najvišjim skupnim povprečnim rezultatom tekmovanja v obveznem in prostem programu. Sodelujoče zbore bo potrdila žirija. Vrstni red sodelujočih zborov bo določen z javnim žrebom.

 • Spored mora vsebovati najmanj 3 skladbe.
 • Samo ena skladba je lahko ponovljena iz prostega ali obveznega programa.
 • Samo ena skladba je lahko ljudska pesem.
 • Samo ena skladba ima lahko instrumentalno spremljavo. Dovoljena je, če je predvidena v izvirniku izbrane skladbe.
 • Dovoljena skupna minutaža vseh skladb je 10 – 15 minut.

Za morebitno instrumentalno spremljavo bo na voljo klavir, drugih instrumentov organizator ni dolžan priskrbeti.

 

III. ŽIRIJA, OCENE

1. SESTAVA ŽIRIJE
Žirijo bo sestavljalo 5 uglednih članov, strokovnjakov za zborovsko glasbo; dva iz Slovenije, trije iz tujine.

2. DELO ŽIRIJE
Vsak član žirije oceni zbor s številčno oceno do 100.
Pri ocenjevanju se upošteva:

 • tehnično pripravljenost zbora,
 • zahtevnost programa,
 • prepričljivost izvedbe.

3. RAZGLASITVE REZULTATOV
Imena sodelujočih zborov za tekmovanje za veliko nagrado bodo objavljena najkasneje uro po koncu tekmovanja v prostem programu.
Ocene tekmovalnih nastopov bodo javno objavljene šele na nedeljski podelitvi priznanj.
Odločitve žirije so dokončne. Nanje niso možne pritožbe.
Vsi sodelujoči zbori bodo od vsakega člana žirije prejeli tudi pisno mnenje o svojem nastopu.

 

IV. NAGRADE

Veliko nagrado dvanajstega  mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013 bo dobil tisti zbor, ki bo zbral najvišje povprečno število točk iz vseh treh tekmovalnih nastopov. Zmagovalec bo nastopil na finalnem tekmovanju za veliko nagrado Evrope 2013.
Če si bosta dva zbora delita prvo mesto, bo za nastop na GPE 2013 izbran tisti, ki bo zmagal v več kategorijah tekmovanja.

1. DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA ZA ZBORE V TEKMOVANJU ZA VELIKO NAGRADO

Denarne nagrade:
Zborom, ki se bodo uvrstili v tekmovanje za veliko nagrado dvanajstega  mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013, bodo podeljene naslednje denarne nagrade in priznanja:

 • 1. mesto / velika nagrada dvanajstega  mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013,  
  2500 € in spominsko priznanje 11. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013,
 • 2. mesto – 2000 € in plaketa 11. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013,
 • 3. mesto – 1500 € in plaketa 12. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013,
 • 4. mesto – plaketa za finalista 12. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013,
 • 5. mesto – plaketa za finalista 12. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013.

Če več zborov dobi enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednje denarne nagrade.

2. DODATNE NAGRADE IN PRIZNANJA

 • denarna nagrada za najboljšo moško oz. žensko zasedbo, če ta ne prejme Velike nagrade - 700 €,
 • *denarno nagrado zborovodji za najboljšo izvedbo skladbe Jacobusa Handla Gallusa – 250 €,
 • *denarno nagrado zborovodji za najboljšo izvedbo obvezne sodobne slovenske skladbe – 250 €,
 • nagrado publike zboru za nastop na otvoritvenem koncertu  – praktična nagrada,
 • nagrada slovenskih zborovodij za najbolj izviren koncept in prepričljiv nastop na otvoritvenem koncertu – praktična nagrada,
 • **nagrado za najboljši slovenski zbor – nagrada Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
 • Radio Slovenija nagrajuje vse nagrajene slovenske zbore z arhivnim snemanjem, ki ga morajo izkoristiti do 23. tekmovanja slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2013.

*Na predlog žirije
** Nagrada ne bo podeljena, če se tekmovanja udeleži samo en slovenski zbor

Podeljena bodo priznanja o sodelovanju na 12. mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor vsem sodelujočim zborom.
Na željo žirije so lahko podeljena še dodatna priznanja.


V. FINANČNE OBVEZNOSTI

1. STROŠKI BIVANJA

 • Zbori – pevci, dirigent in instrumentalisti (največ 49 oseb) bivajo brezplačno od petka (kosilo) do nedelje (sklepna pogostitev) v študentskem domu. Če zbor želi biti nastanjen v hotelu, organizator krije stroške v višini cene študentskega doma, razliko do polne cene pa doplača zbor.
 • Vse potne stroške krijejo zbori sami.
 • Zbori stroške, ki bi nastali zaradi zgodnejšega prihoda ali kasnejšega odhoda s tekmovanja, krijejo sami.

2. PRAVICE DO POSNETKOV

 • Vse pravice do tonskih in slikovnih posnetkov pripadajo organizatorju tekmovanja. Zbori za svoj nastop ne dobijo nobene odškodnine, prejmejo pa zgoščenko s posnetki svojih nastopov in fotografije.

 

VI. URADNE ZADEVE

 • Organizator ni odgovoren za morebitne nesreče, izgube, kraje ipd. med bivanjem zbora v Mariboru.
 • Uradna jezika tekmovanja sta slovenščina in angleščina.
 • Ob sporu velja izvirnik v slovenski obliki.
 • Potek in izvedbo samega tekmovanja podrobneje ureja poslovnik 12. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013,  ki je na voljo pri prireditelju.
 • Razpis je bil sprejet na 1. seji organizacijskega odbora 12. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013 .
 • Organizacijski odbor je pristojen za njegovo tolmačenje.
 • Zbori s prijavnico potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.
 • Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidene višje sile spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora sodelujoče zbore pisno obvestiti.

Prijavnica

email: info.maribor@jskd.si, tel: +386 (1) 24 10 525 / + 386 (1) 24 10 506 / + 386 (2) 23 42 117