Članstvo tekmovanja v drugih organizacijah

CFN: Choral Festival Network
http://www.choralfestivalnetwork.org/
CFN je mednarodna zveza zborovskih tekmovanj in festivalov, ki si prizadevajo za

  • pravičnost in preglednost
  • obveščenost
  • medsebojno oglaševanje
  • mednarodno izmenjavo

EGP: European Grand Prix for Choral Singing

EGP   EGP for Choral Singing - Official

 

email: info.maribor@jskd.si, tel: +386 (1) 24 10 525 / + 386 (1) 24 10 506 / + 386 (2) 23 42 117