POSLOVNIK TEKMOVANJA

1. UDELEŽBA

• 13. mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus – Maribor 2015 je namenjeno ženskim, moškim in mešanim zborom ter malim pevskim skupinam.
• Na tekmovanju lahko sodelujejo izključno ljubiteljske zasedbe.
• Zborovodje in morebitni instrumentalisti so lahko poklicni glasbeniki.
• V mali pevski skupini lahko nastopi najmanj 4 in največ 11 pevcev, v zboru pa najmanj 12 in največ 48 pevcev.
• Število sodelujočih zasedb je omejeno: nastopi lahko največ 12 zasedb.
• O sprejemu na tekmovanje odloča umetniški svet tekmovanja, ki ga je imenoval organizacijski odbor. Odločitev temelji na podlagi umetniških kakovosti zbora, razvidnih iz poslane prijave.

2. POTEK TEKMOVANJA

• Prireditev je razdeljena na netekmovalni in tri tekmovalne dele:
A: Netekmovalni nastop:
Netekmovalni nastop je otvoritveni koncert, na katerem mora vsak zbor predstaviti sklop skladb iz dežele, od koder prihaja, v skupnem trajanju do sedem minut čiste glasbe. Nastop v narodnih nošah, če gre za ljudsko pesem, je zelo zaželen.
B: Tekmovalni del je sestavljen iz treh nastopov:
1. OBVEZNI PROGRAM
Mešani zbori:
a) skladba Jacobusa Handla - Gallusa po lastni izbiri,
b) skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri,
c) obvezna sodobna slovenska skladba – Ambrož Čopi (1973): Dajte novici na kolač (istrska ljudska)
Moški zbori:
a) skladba Jacobusa Handla - Gallusa po lastni izbiri,
b) skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri,
c) obvezna sodobna slovenska skladba – Ambrož Čopi (1973): Dajte novici na kolač (istrska ljudska)
Ženski zbori:
a) skladba Jacobusa Handla - Gallusa po lastni izbiri,
b) skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri,
c) obvezna sodobna slovenska skladba – Ambrož Čopi (1973): Dajte novici na kolač (istrska ljudska)
Male pevske skupine:
a) skladba Jacobusa Handla - Gallusa po lastni izbiri,
b) skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri,
c) priredba ljudske pesmi iz države, od koder skupina prihaja, napisana po letu 1995.
Program mora biti izveden a cappella.
Skupna minutaža vseh treh skladb ne sme presegati 12 minut.
Zaporedje izvajanih skladb mora biti takšno, kot je določeno v razpisu obveznega programa.
2. PROSTI PROGRAM
Zbori predstavijo umetne skladbe po lastni izbiri.
Program mora biti izveden a cappella.
Vsebovati mora najmanj dve skladbi.
Dovoljena skupna minutaža vseh skladb je 10–15 minut.
Program ne sme vsebovati skladb iz obveznega programa.
3. TEKMOVANJE ZA VELIKO NAGRADO 13. MEDNARODNEGA ZBOROVSKEGA TEKMOVANJA GALLUS – MARIBOR 2015
Tekmovalo bo do pet zasedb z najvišjim skupnim povprečnim rezultatom tekmovanja v obveznem in prostem programu.
Sodelujoče potrdi žirija.
Tekmovanje v tej kategoriji obsega en tekmovalni nastop, ki je sestavljen iz najmanj treh skladb po lastnem izboru. Samo ena skladba je lahko ponovljena iz prostega ali obveznega programa.
Samo ena skladba ima lahko instrumentalno spremljavo. Dovoljena je, če je predvidena v izvirniku izbrane skladbe.
Dovoljena skupna minutaža vseh skladb je 10–15 minut.
Za morebitno instrumentalno spremljavo bo na voljo klavir, drugih instrumentov organizatorju ni treba priskrbeti.
Vrstni red sodelujočih bo določen z javnim žrebom.
Veliko nagrado 13. mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2015 bo dobila tista zasedba, ki bo zbrala najvišje povprečno število točk iz obveznega in prostega ter programa za veliko nagrado.

3. ŽIRIJA, OCENE

1. Sestava žirije
• Žirijo bo sestavljalo pet uglednih članov, strokovnjakov za zborovsko glasbo (dva iz Slovenije, trije iz tujine.)
2. Delo žirije
• Vsak član žirije oceni vsak tekmovalni nastop zbora s številčno oceno do 100.
• Pri ocenjevanju se upoštevajo:
a) tehnična pripravljenost zbora,
b) zahtevnost programa,
c) prepričljivost izvedbe.
• Ocene oddajo tajniku žirije takoj po vsakem tekmovalnem koncertu.
3. Razglasitve rezultatov
• Ocene posameznih tekmovalnih nastopov bodo javno objavljene šele na nedeljski podelitvi priznanj.
• Imena sodelujočihzasedb za tekmovanje za veliko nagrado bodo objavljena najpozneje dve uri po koncu tekmovanja v prostem programu.
• Zasedbe, ki bodo tekmovale za veliko nagrado 13. mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2015, bodo izbrani na podlagi oddanih ocen, ki bodo javno razglašene šele na nedeljski podelitvi priznanj.
• Odločitve žirije so dokončne. Nanje se ni mogoče pritožiti.
• Vsi sodelujoči bodo od vsakega člana žirije prejeli tudi kratko pisno mnenje o svojem nastopu.

4. NAGRADE

Veliko nagrado 13. mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2015 bo prejela tista zasedba, ki bo zbrala najvišje povprečno število točk iz vseh treh tekmovalnih nastopov. Najboljši zbor bo nastopil na finalnem tekmovanju za veliko nagrado Evrope 2016 (Varna, Bolgarija).
Če si bosta dve zasedbi delili prvo mesto, bo za nastop na GPE 2016 izbrana tista, ki bo zmagala v več tekmovalnih nastopih.
Najboljša mala pevska skupina bo povabljena na festival Concordia Vocis na Sardiniji, Italija.

1. DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA ZA ZBORE V TEKMOVANJU ZA VELIKO NAGRADO
Denarne nagrade:
Zasedbam, ki se bodo uvrstile v tekmovanje za veliko nagrado 13. mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2015, bodo na podlagi ocen podeljene naslednje denarne nagrade in priznanja:
1. mesto/velika nagrada 13. mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2015
– 2.500 € in spominsko priznanje.
2. mesto
– 2.000 € in plaketa.
3. mesto
– 1.500 € in plaketa.
4. mesto
– plaketa za finalista.
5. mesto
– plaketa za finalista.
Če več zasedb dobi enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo nagrado in naslednje denarne nagrade.

2. DODATNE NAGRADE IN PRIZNANJA
• najboljši moški oz. ženski zasedbi, če ta ne prejme velike nagrade – 700 €,
• najboljša mala pevska skupina, če ta ne prejme velike nagrade – 700 €,
• *zborovodji za najboljšo izvedbo skladbe Jacobusa Handla - Gallusa – 250 €,
• *zborovodji za najboljšo izvedbo obvezne sodobne slovenske skladbe – 250 €.
• nagrado občinstva zboru za nastop na otvoritvenem koncertu,
• nagrada slovenskih zborovodij za najbolj izviren koncept in prepričljiv nastop na otvoritvenem koncertu,
**nagrado za najboljši slovenski zbor – nagrada Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
Radio Slovenija nagrajuje sodelujoče slovenske zbore z arhivnim snemanjem, če bodo na tekmovanju prejeli eno od nagrad. Izkoristiti ga morajo do 23. tekmovanja slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2014.
*na predlog žirije
**Nagrada ne bo podeljena, če se tekmovanja udeleži samo en slovenski zbor
Podeljena bodo priznanja o sodelovanju na 13. mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor vsem sodelujočim zborom.
Na željo žirije so lahko podeljena še dodatna priznanja.

5. FINANČNE OBVEZNOSTI

5.1. FINANCIRANJE BIVANJA
1. Zasedbe – pevci, dirigent in instrumentalisti (največ 50 oseb) bivajo brezplačno od petka (kosilo) do nedelje (sklepna pogostitev).
2. Vse potne stroške plačajo zasedbe same.
3. Stroške, ki bi nastali zaradi zgodnejšega prihoda ali poznejšega odhoda s tekmovanja, plačajo zasedbe same.

5.2. PRAVICE DO POSNETKOV
1. Vse pravice do slikovnih posnetkov pripadajo organizatorju tekmovanja.
2. Vse pravice do tonskih posnetkov Radia Slovenija in video-posnetkov TV Slovenija pripadajo RTV SLO.
3. Zbori za svoj nastop ne dobijo nobene odškodnine, prejmejo pa avdio posnetek svojih nastopov.

6. URADNE ZADEVE

1. Organizator ni odgovoren za morebitne nesreče, izgube, kraje ipd. med bivanjem zbora v Mariboru.
2. Uradna jezika tekmovanja sta slovenščina in angleščina.
3. Ob sporu velja izvirnik v slovenski obliki.
4. Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje ureja poslovnik 13. mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2015, ki je na voljo pri prireditelju.
5. Razpis je bil sprejet na 1. seji organizacijskega odbora 13. mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2015.
6. Organizacijski odbor je pristojen za njegovo tolmačenje.
7. Zbori s prijavnico potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.
8. Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da ob morebitni nepredvideni višji sili spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora sodelujoče zbore obvestiti pisno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

email: info.maribor@jskd.si, tel: +386 (1) 24 10 525 / + 386 (1) 24 10 506 / + 386 (2) 23 42 117