JAVNI POZIVI IN RAZPISI / MULTIMEDIJSKI CENTER 2013

 

Rezultati Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov za delovanje mreže multimedijskih centrov za leto 2013

JPR-MMC-2013

 

Med 15. februarjem 2013 in 15. marcem 2013 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov za delovanje mreže multimedijskih centrov za leto 2013 (JPR-MMC 2013).
Predmet razpisa JPR-MMC 2013 je bilo sofinanciranje delovanja programa multimedijskih centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije ter delovanje regijskih kulturnih centrov.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 138.592,00 €. JSKD je v roku prejel 20 vlog. Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 18 projektov, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na razpisu in so pri presoji splošnih ter prednostnih kriterijev prejeli najmanj 80 od možnih 100 točk.

 

 

Rezultati razpisa /excelova datoteka /.

 

 

 

 

Besedilo razpisa

 

Elektronska prijava

 

 

Dodatne informacije:

Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve

T: 01 24 10 524
E: marjeta.turk@jskd.si

 

 

Matej Maček, strokovni delavec

T: 01 24 10 518
E: matej.macek@jskd.si