Mednarodno sodelovanje in projekti

 

V programe JSKD se enakovredno vključujejo tudi kulturne skupine in posamezniki iz zamejstva. Sklad spodbuja kulturno izmenjavo skupin in mentorjev, pri čemer je bistveno tesno sodelovanje s krovnimi zamejskimi kulturnimi organizacijami v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

 

 

“Develop Culture Guide services for marginalised social groups” is residential 4-days in-service training course.

The course was developed during the EU Grundtvig Multilateral Project carried out in Oct 2013 – Dec 2015, entitled “GUIDE – Culture guides for marginalised social groups”. For more infor-mation about the project, see the project website - www.cultureguides.eu

The course is arranged to gain benefits from shared experiences between the group of man-agement staff and volunteers. All participants will thereby share common lectures, plenum meetings, and joint social and cultural activities.

The course will take place from Sunday, 3 July 2016, 4 pm, to Wednesday, 6 July 2016, 8 pm, in Koper, Slovenia.

 

Application form is on next link:

 

application form

 

Programme

 

About workshops and mentors

 

 

Dodatne informacije:

Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve

T: 01 24 10 524
E: marjeta.turk@jskd.si

 

Programme (pdf):

program

 

About workshops and mentors (pdf):

workshops