Zaključeni projekti

 

 

Evropski seminarji, delavnice in konference Erasmus+
Mreža asociacij evropskega sektorja ljubiteljske kulture in izobraževanja odraslih skozi umetnost je predstavila nov program evropskih izobraževalnih dogodkov, ki jih je sofinanciral program Erasmus + v obdobju 2015/16..

>> več

 

 

Projekt ART – AGE

Projekt je kot učno partnerstvo v okviru programa Grundtvig oblikovan za preučevanje in spoznavanje vplivov kulturnega udejstvovanja starejše populacije na vseživljenjsko učenje, na ohranjanje kognitivnih sposobnosti, vplivov na življenjski slog starejše populacije ter na njihov socialni in družbeni status. Generacije starejših se povečujejo v vseh evropskih deželah. Starejši so aktivni na različnih področjih družbenega življenja, tudi aktivna participacija v kulturi je pri tej populaciji visoka. Preučevanja povezav med kulturno participacijo in vseživljenjskim učenjem pa so v vseh partnerskih državah še v začetni fazi. V okviru projekta ART – AGE partnerske organizacije spoznavajo različne metode preučevanja in evalvacije učenja skozi kulturno ustvarjalnost starejših generacij z namenom izpostavitve pomena kulturne ustvarjalnosti za kvaliteto življenja starostnikov. Skupaj s partnerskimi organizacijami z Danske, Nizozemske, Velike Britanije in Švedske bomo preučili obstoječe metodologije zbiranja podatkov ter skušali ovrednotiti vpliv estetike na učne sposobnosti starejših generacij.

 

Dodatne informacije:

Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve

T: 01 24 10 524
E: marjeta.turk@jskd.si