JAVNI RAZPISI IN POZIVI /JAVNA NAROČILA
   

 

JAVNO NAROČILO NAKUP IN DOBAVA PREHRAMBENIH ARTIKLOV JN-430-2/2017-1

Javni razpis za sukcesivno dobavo prehrambnih artiklov za obdobje 2 let je odprto do 19.6.2017. Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo svoje ponudbe na obrazcih naročnika in jih pošljejo na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

>> več

 

   

Status: V TEKU

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR (brez DDV)

Datum objave: 1. 6. 2017

Rok izvedbe: za obdobje 2 let (predvidoma od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019)

Ponudbe do: 14. 6. 2017 do 12.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

 

   

 

 

JAVNO NAROČILO NAKUP IN DOBAVA PREHRAMBENIH ARTIKLOV JN-430-1/2017-1

Javni razpis za zbiranje ponudb za sukcesivno dobavo prehrambenih artiklov je odprt do 24.1.2017 do 12.00. Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo ponudbo na objavljenih obrazcih ter jih pošljejo na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

>> več

 

   

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR (brez DDV)

Datum objave: 4. 1. 2017

Rok izvedbe: za obdobje 2 let (predvidoma od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019)

Ponudbe do: 24. 1. 2017 do 12.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

 

JAVNI RAZPIS TISK PUBLIKACIJ JN-430-6/2016-1

Javni razpis TISK PUBLIKACIJ 2017, za zbiranje ponudb po postopku naročil male vrednosti je odprt do 6.12.2016. Zainteresirane ponudnike prosimo, da oddajo ponudbe na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo je: 6.12.2016 do 12.00 ure.

 

>> več

 

   

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 100.000,00 EUR (brez DDV)

Datum objave: 25. 11. 2016

Rok izvedbe: za leto 2017

Ponudbe do: 6. 12. 2016 do 12.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNI RAZPIS ZA DOTISK IN DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA JN-430-05/2016

Javni razpis št. 430-05/2016 za dotisk in dobavo pisarniškega materiala za obdobje dveh let je odprt do 12.9.2016. Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo ponudbe na priloženih obrazcih na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

>> več

 

 

   

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 75.000,00 EUR (brez DDV)

Datum objave: 26. 8. 2016

Rok izvedbe: za obdobje dveh let

Ponudbe do: 12. 9. 2016 do 12.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

 

JAVNO NAROČILO JN 430-04/2016-1
NAKUP IN DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA IN KARTUŠ

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za javno naročilo: NAKUP IN DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA IN KARTUŠ ZA OBDOBJE dveh let.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo vložene naročniku najpozneje: DO 31. AVGUSTA 2016 do 12.00.

Ponudbe naslovite na:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, (Ponudba: JN 430-04/2016-1 PISARNIŠKI MATERIAL)
Štefanova 5, p. p. 1699, 1001 Ljubljana

 

Javno odpiranje ponudb bo na sedežu naročnika 31. avgusta 2016 ob 13.00.

 

>> več

   

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR (brez DDV)

Datum objave: 29. 7. 2016

Rok izvedbe: za obdobje dveh let

Ponudbe do: 31. 8. 2016 do 12.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO JN 430-03/2016-1
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ČIŠČENJE PROSTOROV

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za javno naročilo: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV ZA OBDOBJE enega leta. Okvirna vrednost naročila je 15.000,00 brez DDV.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo vložene naročniku najpozneje: DO 25. AVGUSTA 2016.

Ponudbe naslovite na:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, (Ponudba: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV)
Štefanova 5, p. p. 1699, 1001 Ljubljana

 

>> več

 

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 15.000,00 EUR

Datum objave: 20. 7. 2016

Ponudbe do: 25. 8. 2016

 

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO JN 430-08/1-2016
TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE

Javni razpis za dobavo telekomunikacijskih storitev fiksne in mobilne telefonije ter prenosa podatkov je odprt do 13. aprila 2016 do 12:00 ure. Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo na priloženi dokumentaciji na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo 13. aprila 2016 ob 13:00 uri v sejni sobi na Štefanovi 5, Ljubljana.

>> več

 

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 70.000,00 EUR

Datum objave: 21. 3. 2016

Ponudbe do: 13.4.2016 ob 12:00.

Odpiranje vlog:13.4.2016 ob 13:00.

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.


JAVNO NAROČILO JN 430-8/05-2015
ZA TISK PUBLIKACIJ IN PERIODIKE ZA LETO 2016

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 27. 10. 2015

Pronudbe do: 16.11.2015 ob 12:00.

Odpiranje vlog:16.11.2015 ob 13:00.

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.


JAVNO NAROČILO JN 430-8/4-2015
-SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBENIH ARTIKLOV

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 23. 9. 2015

Pronudbe do: 12.10.2015 do 12:00.

Odpiranje vlog:12.10.2015 ob 13:00.

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI JN 430-8/9-2014 -TISK PUBLIKACIJ IN PERIODIKE ZA OBDOBJE ENEGA LETA

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 26. 8. 2014

Pronudbe do: 11.9.2014 do 12:00.

Odpiranje vlog:11.9.2014 ob 13:00.

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBENIH ARTIKLOV OZNAKA NAROČILA: JN 430-8/6-2014

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 29. 5. 2014

Pronudbe do: 10.6.2014 do 12:00.

Odpiranje vlog:10.6.2014 do 13:00.

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

NAKUP IN DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA TER TONERJEV IN KARTUŠ ZA LETO 2014 JN 430-8/5-2014

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 18. 3. 2014

Podaljšano do : 31. 3. 2014, do 12.00

Odpiranje vlog: 27. 3. 2014 ob 13.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

SUKCESIVNA DOBAVA IN DOTISK PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA LETO 2014 IN 2015 JN 430-8/4-2014

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 75.000,00 EUR

Datum objave: 20. 2. 2014

Rok oddaje: 5. 3. 2014, do 12.00

Odpiranje vlog: 5. 3. 2014 ob 13.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO ZA SUKCESIVNO DOBAVO PREHRAMBENIH ARTIKLOV JN 430-09/2013

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 26. 11. 2013

Rok oddaje: 9. 12. 2013, do 12.00

Odpiranje vlog: 10.12.2013 ob 10.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO ZA TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE JN 430-08/2013

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 112.000,00 EUR

Datum objave: 26. 11. 2013

Rok oddaje: podaljšan do 23. 12. 2013, do 12.00

Odpiranje vlog: prestavljeno na 23.12.2013 ob 13.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

10. 12. 2013: ODGOVORI IN VPRAŠANJA

16. 12. 2013: DODATNI ODGOVORI IN VPRAŠANJA

 

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO PREHRAMBENIH ARTIKLOV JN 430-7/2013

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: -

Datum objave: 25. 10. 2013

Rok oddaje: 14. 11. 2013, do 12.00

Odpiranje vlog: 15.11.2013 ob 10.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

 

JAVNO NAROČILO ZA TISK PUBLIKACIJ IN PERIODIKE ZA LETO 2013 - JN 430-02/2013

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 70.000,00 €

Datum objave: 13. 3. 2013

Rok oddaje: 26. 3. 2013, do 12.00

Odpiranje vlog: 27.03.2013 ob 10.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije ter ogled vzorcev se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO JN 430-01/2013 ZA SUKCESIVNO DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA IN KARTUŠ

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 60.000,00 €

Datum objave: 7. 2. 2013

Rok oddaje: 21. 2. 2013, do 12.00

Odpiranje vlog: 22.2.2013, ob 10.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

 

JAVNO NAROČILO JN 430-08/2012 ZA SUKCESIVNO DOBAVO PREHRAMBENIH ARTIKLOV

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  -

Datum objave: 1. 10. 2012

Rok prijave: 15. 10. 2012

Odpiranje vlog: 16.10.2012

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

 

JAVNO NAROČILO JN 430-08/2012 ZA TISK PUBLIKACIJ IN PERIODIKE ZA LETO 2012

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  -

Datum objave: 10. 1. 2012

Rok prijave: 2. 2. 2012

Odpiranje vlog: 3.2.2012

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

 

JAVNO NAROČILO JN 430-02/2012 ZA DOBAVO IN DOTISK PISARNIŠKEGA MATERIALA

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  -

Datum objave: 10. 1. 2012

Rok prijave: 2. 2. 2012

Odpiranje vlog: 3.2.2012

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

 

JAVNO NAROČILO JN 430-01/2012 DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA TER TONERJEV IN KARTUŠ

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  -

Datum objave: 6. 1. 2012

Rok prijave: 26. 1. 2012

Odpiranje vlog: 27.1.2012

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve

T: 01 24 10 524
E: marjeta.turk@jskd.si