FOLKLORNA DEJAVNOST

 

Naziv seminarja:

 

 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA v ZAKOPANE

     

Kraj izvedbe:

 

 

Zakopane, Poljska

Termin:

 

 

25. - 30. 8. 2013

 

Mentorji:

 

 

Ekskurzijo vodi Nežka Lubej

 

Cena:

 

150,00 EUR

Rok prijave:
 

30. april 2013

 

 

 
  1. Ogled mednarodnega folklornega festivala na Slovaškem, ki folklornikom in drugim ljubiteljem plesnega, pevskega in glasbenega izročila ponujajo prijetno druženje, ob tem pa tudi obilo priložnosti za bolj in manj formalne pogovore o dejavnosti, s katero se intenzivno ukvarjajo.

 

 

 

Leta 1986 je Nežka Lubej za vodje in člane folklornih skupin iz Slovenije organizirala  prvi strokovno ekskurzijo (tako imenovan sindikalni izlet) – ogled mednarodnega folklornega festivala na Slovaškem. Temu je sledilo še kar nekaj podobnih gostovanj na festivale v tujino, na katerih slovenski folklorniki niso nastopali, temveč so si festival ogledali. Zadnji tovrstni izlet je potekal avgusta 2012 (več o njem si lahko preberete v zadnjem Folklorniku v prispevkih Nine Luša in Bojana Knifica), ko je bil sprejet sklep, da s podobnimi ekskurzijami velja nadaljevati tudi v prihodnje. Folklornikom in drugim ljubiteljem plesnega, pevskega in glasbenega izročila namreč ponujajo prijetno druženje, ob tem pa tudi obilo priložnosti za bolj in manj formalne pogovore o dejavnosti, s katero se intenzivno ukvarjajo. 

 

EKSKURZIJA JE NAMENJENA

  1. - dosedanji udeleženci tovrstnih ekskurzij;

  2. - vodje otroških in odraslih folklornih skupin;

  3. - predsedniki, tajniki in drugi aktivnejši predstavniki folklornih skupin in društev.

 


POTEK GOSTOVANJA

V Zakopane na Poljsko se bodo udeleženci festivala odpeljali z avtobusom, in sicer v nedeljo, 25. avgusta 2013 iz Maribora ob 8. uri. Tam bodo do četrtka, 29. avgusta spremljali program 45. mednarodnega folklornega festivala (nekaj o festivalu lahko preberete na:  http://www.discoverzakopane.com/festival.html). Za bivanje in prehrano bo poskrbljeno. Prihod nazaj v Maribor je predviden v petek, 30. avgusta 2013 do 7. ure zjutraj

 

 

VODENJE IN ORGANIZACIJA EKSKURZIJE

Strokovno ekskurzijo v celoti organizira in vodi Nežka Lubej.

Nežka Lubej

 

Nežka Lubej se je s folklorno dejavnostjo začela ukvarjati v osnovni šoli v Markovcih leta 1958. Vsa leta službovanja je kot razredna učiteljica vodila otroško folklorno skupino. Od leta 1984 vodi seminarje za vodje otroških folklornih skupin – o otroškem izročilu, o nekdanjih šegah in navadah, o pripravi programov otroških folklornih skupin … – in strokovno spremlja srečanja. Kar petkrat je pripravila izbor za državno srečanje otroških folklornih skupin.

 

 

 

ROK PRIJAVE

Prijavite se lahko s priloženo prijavnico, in sicer do 30. aprila 2013 na naslov Nežka Lubej, Koroška 102, 2000 Maribor. Če bo prijavljenih več, kot je prostih mest (45), bomo sprejeli tiste, ki se bodo prijavili prej.

 

 

STROŠKI BIVANJA IN PREHRANE

Projekt strokovne ekskurzije bo finančno podprl JSKD, predviden pa je samoprispevek udeležencev, in sicer predvidoma v višini okoli 150 evrov, s katerim bo pokritih del stroškov prevoza, bivanja in prehrane. Tako kot v preteklih letih je predvideno predplačilo vseh prijavljenih oseb v višini 50 evrov, in sicer do 15. junija 2013. Predplačilo bo prijaviteljem vrnjeno v primeru bolezni, ki bi morda nastopila tik pred odhodom, v drugih primerih se predplačilo prenese na udeležence ekskurzije.


Denar za pokritje stroškov (samoprispevek) zbira Nežka Lubej, ki strokovno ekskurzijo v celoti organizira (informacije na tel.: 02/251-24-49, 040/578-709).

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Nežka Lubej

T: 022/251-24-49

M: 040/578-709

 

 

 

 

Dr. Bojan Knific
samostojni strokovni svetovalec za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: bojan.knific@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si