FOLKLORNA DEJAVNOST

 

Naziv seminarja:

 

 

 

 

 

 

NADALJEVALNEGA SEMINARJA ZA VODJE OTROŠKIH (in odraslih) FOLKLORNIH SKUPIN

LJUDSKI PLESI KOROŠKE, 1. del

     

Kraj izvedbe:

 

 

Radlje ob Dravi

 

Termin:

 

 

25. - 27. 1. 2013

 

Mentorji:

 

 

 

 

 

Mirko Ramovš

Nežka Lubej

Tomaž Simetinger

Neva Trampuš

 

Cena:

 

 

45,00 EUR

 

Rok prijave:
 

16. januar 2013

 

 

 
  1. Po dobrih izkušnjah s preteklega leta tudi letos razpisujemo dva ločena nadaljevalna seminarja, in sicer enega za izkušene vodje odraslih folklornih skupin, drugega – razpis katerega sedaj prebirate – pa za vodje otroških folklornih skupin in vodje odraslih folklornih skupin, ki si izkušnje z vodenjem šele pridobivajo.

     

 

VSEBINA in CILJI

Na seminarju se boste seznanili s plesnim izročilom Koroške in z nekaterimi igrami. Spoznali boste plese, kakršni so bili na tem območju zapisani, hkrati pa vam bomo ponudili nekaj možnosti za njihovo odrsko prirejanje.

V seminarsko gradivo bo vključen DVD z videoposnetki plesov, zapisanih na obravnavanem območju. Ob praktičnem znanju, prejetem na seminarju, vam bodo ti lahko v veliko pomoč pri doslednem prenašanju preteklih plesnih oblik na današnje odre.

 

Seminar je namenjen:

- izprašanim/strokovnim vodjem otroških folklornih skupin iz vse Slovenije;

- še posebej vabljeni vsi vodje otroških folklornih skupin s Koroške, saj je to
ena redkih priložnosti, da se natančno seznanite s plesnim izročilom domačega območja;

- vabljeni tudi vodje in člani odraslih folklornih skupin, ki z delom še nimate
veliko izkušenj;

- vabljeni vsi, ki bi vodje želeli postati v prihodnje.

 

 


O MENTORJIH

Seminar bodo vodili Mirko Ramovš, Nežka Lubej, Tomaž Simetinger in Neva Trampuš.  O nekdanjem oblačenju Korošcev in poustvarjanju tega oblačenja bo predavanje pripravil dr. Bojan Knific.

Mirko Ramovš

  Mirko Ramovš se je v študentskih letih vključil v Akademsko folklorno skupino France Marolt, kjer je kmalu prevzel umetniško vodstvo. Od leta 1966 do upokojitve leta 2003 je bil sodelavec Glasbenonarodopisnega inštituta. Plesno izročilo je raziskoval na terenu, leta 1980 je objavil antologijo slovenskega ljudskega plesa, med leti 1992 in 2000 objavil sedem knjig Polka je ukazana, poleg tega pa tudi številne znanstvene in strokovne prispevke s področja plesnega izročila. Pripravil je večino odrskih postavitev Akademske folklorne skupine France Marolt in večkrat pripravljal program državnega srečanja odraslih folklornih skupin.

Nežka Lubej

 

Nežka Lubej se je s folklorno dejavnostjo začela ukvarjati v osnovni šoli v Markovcih leta 1958. Vsa leta službovanja je kot razredna učiteljica vodila otroško folklorno skupino. Od leta 1984 vodi seminarje za vodje otroških folklornih skupin – o otroškem izročilu, o nekdanjih šegah in navadah, o pripravi programov otroških folklornih skupin … – in strokovno spremlja srečanja. Kar petkrat je pripravila izbor za državno srečanje otroških folklornih skupin.

 

Neva Trampuš

 

Neva Trampuš se je kot srednješolka vključila v Akademsko folklorno skupino France Marolt, kjer je krajši čas vodila eno od skupin. Po selitvi v Velenje sta z možem leta 1971 ustanovila Šaleško folklorno društvo Koleda, v katerem je še vedno aktivna. Tako za Koledo kot za Folklorno skupino KD Međimurje, ki jo tudi vodi, je pripravila več odrskih postavitve. Vodi seminarje s področja plesnega in glasbenega izročila ter pomaga skupinam na terenu. Več let je pripravljala program državnega srečanja odraslih folklornih skupin, leta 2010 tudi otroških.

Tomaž Simetinger

 

Tomaž Simetinger se je v drugi polovici devetdesetih let 20. stoletja pridružil folklorni skupini v Črni na Koroškem. Kasneje se je vključil v Folklorno skupino Emona v Ljubljani in nazadnje v Akademsko folklorno skupino France Marolt v Ljubljani, kjer je leta 2010 prevzel umetniško vodstvo. Je avtor ali soavtor številnih odrskih postavitev. Vodi seminarje, in sicer tako za vodje otroških kot odraslih folklornih skupin. Aktivno raziskuje na terenu in se posveča etnokoreologiji.

 

 

 

 

POTEK, TRAJANJE in KRAJ SEMINARJA

 

Seminar bo potekal konec tedna, in sicer od petka, 25. do nedelje, 27. januarja 2013 v Radljah ob Dravi.

 

Hostel Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 8
Radlje ob Dravi (nahaja se neposredno v centru mesta).

 

Okviren urnik

Petek

16.00 do 17.00

 

Prihod udeležencev.

 

17.30 do 19.00

Nežka Lubej

Otroško izročilo Koroške in prenašanje tega v otroške folklorne skupine.

 

19.00

Večerja

 

 

20.00

Nežka Lubej

Izročilo Koroške na odru (voden ogled videoposnetkov). (Ali prosto; po izbiri.)

Sobota

8.00

Zajtrk

 

 

9.00 do 12.30

Neva Trampuš in Tomaž Simetinger

Praktično učenje plesov.

 

13.00

Kosilo

 

 

15.00 do 19.00

Mirko Ramovš

Praktično učenje plesov in prilagajanje plesov otroškim folklornim skupinam.

 

19.00

Večerja

 

 

20.00 do 21.30

Dr. Bojan Knific

Preteklo oblačenje Korošcev in interpretiranje tega oblačenja v folklornih skupinah. (Ali prosto; po izbiri.)

Nedelja

8.00

Zajtrk

 

 

9.00 do 11.00

Nežka Lubej

Izročilo Koroške na odru (praktično delo).

 

11.00 do 12.00

Mirko Ramovš

Ponavljanje.

 

12.30

Kosilo

 

 

 

 

 

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Vaše prijave pričakujemo najpozneje do srede, 16. januarja 2013 na naslov:

JSKD, Štefanova 5

1000 Ljubljana

/za nadaljevalni seminar/.

 

Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več, kot imamo prostih mest, bomo sprejeli tiste, ki se bodo prijavili prej, sicer pa dodatnih obvestil ne bomo pošiljali.

 

CENA

Cena seminarja znaša 45 EUR (brez DVD-ja) ali 55 EUR (vključujoč DVD z videoposnetki plesov),
(DDV je vključen).

 

STROŠKI BIVANJA IN PREHRANE

Bivanje in prehrana (dva polna penziona) v večposteljnih sobah znaša 72 EUR na osebo (DDV je vključen).

Stroške bivanja in prehrane boste poravnali ob prihodu z gotovino ali naročilnico, naslovljeno na Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi.

 

KAJ MORATE ŠE VEDETI?

Prihod udeležencev je predviden v petek, 25. januarja, ob 16. uri.
S seboj ne pozabite prinesti naročilnic za pokritje stroškov bivanja in ustrezne obleke in obutve za ples.

Morebitno odsotnost, kasnejši prihod ipd. nujno sporočite vsaj 3 dni pred začetkom seminarja na tel. št. 031/272-792, v nasprotnem primeru vam bomo prisiljeni zaračunati kotizacijo in celotne stroške bivanja.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Dr. Bojan Knific
samostojni strokovni svetovalec za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: bojan.knific@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si