FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2013-14

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA PEVCE LJUDSKIH PESMI ("ljudske pevce")

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

januar do marec 2014

Mentorji:

 

dr. Urša Šivic, Naja Zapušek, Adriana Gaberščik, Katarina Šetinc, Franc Kene, Nina Volk, Gregor Volk, Vesna Sever Borovnik, dr. Bojan Knific in dr. Drago Kunej

Cena:

 

140,00 EUR

Rok prijave:
 

16. 1. 2014

 

 

Seminar bo obsegal okoli štirideset ur in predvideva izvedbo v štirih sobotah. Na njem bo posebna pozornost posvečena spoznavanju načinov učenja ljudskega petja – predvsem učenja na podlagi izkustva.

 

 

 

Vsebina in cilji

Poseben, štirideseturni seminar, posvečen ljudskemu petju in spoznavanju pevskega izročila, smo prvič pripravili v začetku leta 2008. Zaradi izjemno dobrih izkušenj in odzivov ga priporočamo vsem, ki se v okviru skupin pevcev ljudskih pesmi ali »ljudskih pevcev« ukvarjate z ohranjanjem pevskega izročila, kajti na njem boste dobili nekaj nujno potrebne teoretične podlage, predvsem pa veliko povsem praktičnih znanj, ki vam bodo omogočala, da boste ljudsko pesem v ustreznih oblikah prenašali v sodobnost. Seminar je na eni strani ob spoznavanju arhivskega gradiva usmerjen k razvijanju občutenja preteklih pevskih praks, po drugi strani pa prinaša vpogled v možnosti učenja ljudskih pesmi v sodobnosti. Njegove vsebine bomo prilagodili prijavljenim udeležencem, brez dvoma pa bodo ustrezen vpogled v ljudsko petje dobili vsi, ki se z njim kakorkoli ukvarjajo.

Sočasno s tem seminarjem pripravljamo tudi pevski seminar, ki ga namenjamo vodjem petja v folklornih skupinah, tako da bodo nekatera teoretična predavanja združena, praktično delo pa bo pretežno potekalo ločeno. Oba seminarja bomo zaključili 15. 3. 2014 z ogledom prireditve Pa ta viža NI preč, na kateri se bodo s pevskimi programi predstavili otroci. 

Na seminar vabljeni:

 • - vodje pevskih skupin, ki sodelujejo na srečanjih pevcev ljudskih pesmi,

 • - pevsko nadarjeni člani pevskih skupin,

 • - »ljudski pevci«.

Iz posamezne skupine se na seminar lahko prijavi več kandidatov.

 

Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

 • - značilnosti ljudskega petja,

 • - pokrajinske in druge posebnosti pesemskega izročila,

 • - glasbena teorija,

 • - učenje ljudskih pesmi,

 • - učenje večglasja

 • - tvorba glasu,

 • - iskanje in zbiranje gradiva,

 • - kostumiranje,

 • - praktično delo s skupinami s terena,

 • - upevalne vaje,

 • - petje v funkciji in odrski nastop.


O mentorjih

Seminar bo vodila:

dr. Urša Šivic, etnomuzikologinja, znanstvena sodelavka glasbenonarodopisnega inštituta in strokovna spremljevalka srečanj pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž.

 

Posamezne praktične dele seminarja bodo vodili še Naja Zapušek, Adriana Gaberščik, Vesna Sever Borovnik, Katarina Šetinc, Franc Kene, Nina Volk, Gregor Volk.
Na seminarju bosta predavala še dr. Bojan Knific in dr. Drago Kunej.

 

Potek in trajanje seminarja

Seminar bo potekal v Ljubljani (lokacijo še sporočimo), v štirih sklopih (štiri sobote). Termini še niso dokončno potrjeni, predvideni pa so sledeči: 25. 1., 15. 2., 8. 3. in 15. 3. Okvirni urnik: od 9.00 do 13.15 in od 14.45 do 19.00.

 

Rok prijave in plačilo

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 16. januarja 2014 na naslov:

 JSKD, Štefanova 5,
1000 Ljubljana
/za folklorni seminar/

ali na e-mail naslov: tjasa.ferenc@jskd.si,

Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

 

Cena

Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal prek 40 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 140 EUR.

 

Kaj morate še vedeti?

 • Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato s prijavami ne odlašajte. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni. Če bo prijav več, kot imamo prostih mest, bo komisija izbrala tiste, za katere bo menila, da jim bo seminar najbolj koristil. O izboru boste obveščeni.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc
svetovalka za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si