FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2013-14

 

Naziv seminarja:

 

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN: KOROŠKI PLESI, 2. DEL

     

Kraj izvedbe:

 

Radlje ob Dravi

Termin:

 

31. 1. - 2. 2. 2014

Mentorji:

 

Mirko Ramovš, Tomaž Simetinger, Tanja Drašler, Tjaša Ferenc

Cena:

 

55,00 EUR

Rok prijave:
 

17. 1. 2014

 

 

Seminar je namenjen spoznavanju plesnega izročila Koroške, seznanjanju z doslej še nezapisanimi in neobjavljenimi plesi tega območja in prilagajanju teh plesov delu z otroki.
Po dobrih izkušnjah s preteklih let tudi letos razpisujemo dva ločena nadaljevalna seminarja, in sicer enega za izkušene vodje odraslih folklornih skupin, drugega – razpis katerega sedaj prebirate – pa za vodje otroških folklornih skupin in vodje odraslih folklornih skupin, ki si izkušnje z vodenjem šele pridobivajo.

Vsebina in cilji

Na seminarju se boste seznanili s plesnim izročilom Koroške in z nekaterimi igrami. Spoznali boste plese, kakršni so bili na tem območju zapisani, hkrati pa vam bomo ponudili nekaj možnosti za njihovo odrsko prirejanje.

V seminarsko gradivo bo vključen DVD z videoposnetki plesov, zapisanih na obravnavanem območju. Ob praktičnem znanju, prejetem na seminarju, vam bodo ti lahko v veliko pomoč pri doslednem prenašanju preteklih plesnih oblik na današnje odre.

 

Seminar je namenjen:

- izprašanim/strokovnim vodjem otroških folklornih skupin iz vse Slovenije;

- še posebej vabljeni vsi vodje otroških folklornih skupin s Koroške, saj je to
ena redkih priložnosti, da se natančno seznanite s plesnim izročilom domačega območja;

- vabljeni tudi vodje in člani odraslih folklornih skupin, ki z delom še nimate
veliko izkušenj;

- vabljeni vsi, ki bi vodje želeli postati v prihodnje.


O mentorjih

Seminar bodo vodili Mirko Ramovš Tomaž Simetinger, Tanja Drašler, Tjaša Ferenc. O nekdanjem oblačenju Korošcev bo predavanje pripravila Katarina Šrimpf, na podlagi knjige dr. Marije Makarovič Oblačilna dediščina Koroške.

 

Mirko Ramovš

  Mirko Ramovš se je v študentskih letih vključil v Akademsko folklorno skupino France Marolt, kjer je kmalu prevzel umetniško vodstvo. Od leta 1966 do upokojitve leta 2003 je bil sodelavec Glasbenonarodopisnega inštituta. Plesno izročilo je raziskoval na terenu, leta 1980 je objavil antologijo slovenskega ljudskega plesa, med leti 1992 in 2000 objavil sedem knjig Polka je ukazana, poleg tega pa tudi številne znanstvene in strokovne prispevke s področja plesnega izročila. Pripravil je večino odrskih postavitev Akademske folklorne skupine France Marolt in večkrat pripravljal program državnega srečanja odraslih folklornih skupin.
Tomaž Simetinger  

Tomaž Simetinger se je v drugi polovici devetdesetih let 20. stoletja pridružil folklorni skupini v Črni na Koroškem. Kasneje se je vključil v Folklorno skupino Emona v Ljubljani in nazadnje v Akademsko folklorno skupino France Marolt v Ljubljani, kjer je leta 2010 prevzel umetniško vodstvo. Je avtor ali soavtor številnih odrskih postavitev. Vodi seminarje, in sicer tako za vodje otroških kot odraslih folklornih skupin. Aktivno raziskuje na terenu in se posveča etnokoreologiji.

 

Katarina Šrimpf    

 

Katarina Šrimpf je diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja. Že v času študija je začela aktivno raziskovati oblačilno kulturo Slovencev. S folklorno dejavnostjo se je srečala že v otroških letih, kasneje se je pridružila Folklorni skupini Minerali iz Rogaške Slatine, katere  od leta 2009 je tudi umetniški vodja. Leta 2006 se je pridružila Akademski folklorni skupini France Marolt, pri kateri pa od leta 2010 skrbi za kostumsko podobo kot vodja garderoberjev. 

Tanja Drašler

 

Tanja Drašler se je s folkloro prvič srečala v lokalni folklorni skupini (Borovnica) in kasneje nadaljevala s plesanjem v AFS France Marolt, najprej kot plesalka, nato kot članica odborov (izvršni, umetniški, nadzorni). V sklopu članstva je 4 leta vodila srednjo skupino ter 2 leti brucovsko skupino. Z aktivnim članstvom je po 21 letih prekinila preteklo leto. Zadnja 3 leta vodi skupino gluhih folklornikov (FS Veselje), pred kratkim pa je prevzela vodenje FS Kamnik. Obenem je že 15 let članica pevske zasedbe Katice. Redno se udeležuje seminarjev, navdušujejo pa jo zanimive in inovativne oblike poustvarjanja ljudskega izročila, predvsem v sklopu folklornih skupin.

 

Potek in trajanje seminarja

Seminar bo potekal konec tedna, in sicer od petka, 31. 1. do nedelje, 2. februarja 2013 v Radljah ob Dravi.

 

Hostel Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 8
Radlje ob Dravi (nahaja se neposredno v centru mesta).

Petek

16.00 do 17.00

 

Prihod udeležencev.

 

17.00 do 17.30

Tjaša Ferenc

Pozdrav in uvod v seminar

 

17.30 do 19.00

Mirko Ramovš in Tanja Drašler

Praktično učenje plesov

 

19.00

Večerja

 

 

20.00

Katarina Šrimpf

Oblačilna dediščina Korošcev

Sobota

8.00

Zajtrk

 

 

9.00 do 12.30

Mirko Ramovš in Tanja Drašler

Praktično učenje plesov.

 

13.00

Kosilo

 

 

15.00 do 19.00

Mirko Ramovš in Tanja Drašler

Praktično učenje plesov in prilagajanje plesov otroškim folklornim skupinam.

 

19.00

Večerja

 

 

20.00 do 21.30

Tomaž Simetinger

Uvod v plesno kulturo na Koroškem

Nedelja

8.00

Zajtrk

 

 

9.00 do 11.00

Mirko Ramovš in Tanja Drašler

Praktično učenje plesov in prilagajanje plesov otroškim folklornim skupinam.

 

11.00 do 12.00

Mirko Ramovš in Tanja Drašler

Ponavljanje.

 

12.30

Kosilo

 

 

 

Rok prijave in plačilo

Vaše prijave pričakujemo najpozneje do petka, 17. januarja 2014 na naslov:

JSKD, Štefanova 5,
1000 Ljubljana
/za nadaljevalni seminar/

ALI na e-mail naslov: tjasa.ferenc@jskd.si.

Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več, kot imamo prostih mest, bomo sprejeli tiste, ki se bodo prijavili prej, sicer pa dodatnih obvestil ne bomo pošiljali.

 

Cena

Kotizacija seminarjaznaša 55 EUR (brez DVD-ja) ali 65 EUR (vključujoč DVD z videoposnetki plesov),
(DDV je vključen).

 

Stroški bivanja in prehrane

Bivanje in prehrana (dva polna penziona) v večposteljnih sobah znaša 72 EUR na osebo (DDV je vključen). Stroške bivanja in prehrane boste poravnali ob prihodu z gotovino ali naročilnico, naslovljeno na Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi.

 

Kaj morate še vedeti?

  • Prihod udeležencev je predviden v petek, 31. januarja, ob 16. uri.
    S seboj ne pozabite prinesti naročilnic za pokritje stroškov bivanja in ustrezne obleke in obutve za ples.

    Morebitno odsotnost, kasnejši prihod ipd. nujno sporočite vsaj 3 dni pred začetkom seminarja na tel. št. 041/896 687, v nasprotnem primeru vam bomo prisiljeni zaračunati kotizacijo in celotne stroške bivanja.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc
svetovalka za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si