GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI 2013


Laško, Kulturni center
Sobota, 25. maja 2013, ob 10:30, 13:00 in ob 15:00 uri
Podelitev priznanj predvidoma ob 17:00 uri 

 

PRVI KONCERT:  10.30

 

OTROŠKI ZBORI

 

OPZ OŠ Antona Aškerca Velenje
zborovodkinja Jelka Repenšek
klavir Toni Acman, violina Karin Lešnik, kontrabas Ajda Kavšek, klarinet Nejc Založnik

Jože Kregar (1970): ZAJČKOVA ŽENITEV (ljudska iz Češnjice nad Blagovico); JSKD/Astrum
Bojan Glavina (1961): ZABAVA (Barbara Gregorič); JSKD
Arkadij Iljič Ostrovski (1914–1967): DAN NA DAN SIJ NAM SONCE (slov. bes. Pavle Oblak); ZKOS

 

OPZ OŠ Slivnica pri Celju
zborovodkinja Metka Bevc
klavir Tamara Povh

Lojze Krajnčan (1961): DEŽELA BRANJA  (Tone Pavček); MK
Pavel Šivic (1908): USPAVANKA (Pavel Šivic); Zveza glasbenih pedagogov Slovenije/ZKOS
Maksimiljan Feguš (1948): LIPEJ RAJA (ljudska); Astrum

 

OPZ OŠ Marjana Nemca Radeče
zborovodkinja Taja Balog
klavir Dejan Jakšič

Aldo Kumar (1954): ENA MAČJA (Anja Štefan); Astrum
Bojan Glavina (1961): STONOGICA (Piroška Sič–Birsa); Astrum
Bernarda Rakar (1969): PTIČJA SVADBA (ljudska); ZRSŠ

 

OPZ OŠ Blaža Kocena Ponikva
zborovodkinja Andreja Ocvirk
klavir Tamara Povh

Tadej Vasle (1968): ČE BI SE SVET NAZAJ VRTEL (Tadej Vasle); JSKD/Astrum
Slavko Mihelčič (1911 - 2000): POLŽEVA SNUBITEV (ljudska); ZRSŠ
Lojze Krajnčan (1961): DEŽELA BRANJA (Tone Pavček); MK
Aldo Kumar (1954): TI SI FUČ (Dane Zajc); JSKD/Astrum

 

OPZ OŠ Frana Krajnca Celje
zborovodkinja Milena Urlep Rogl
klavir David Kostanjevec

Radovan Gobec (1909–1995): MOJA BELA CESTA (Neža Maurer); JSKD
Dušan Bavdek (1971): NA PLANINCAH LUŠTNO BITI (ljudska); ZRSŠ
Bojan Glavina (1961): POMLAD (Piroška Sič–Birsa); Astrum
Tomaž Habe (1947): BABICA VSE VE (Ivan Sivec); Samozaložba

 

OPZ OŠ Livada Velenje
zborovodkinja Ksenija Lešnik
klavir Valentina Čas, ksilofon Brina Bastič, zvončki Tea Zupanc, melodični resonatorji Petja Herlah

Jakob Jež (1928): BEL OBLAK (Gitica Jakopin); ZRSŠ
Tadeja Vulc (1978): DREMALA, PA NIČ NI DELALA (ljudska iz Kostela); Astrum
A. Ubbink/H.V. Telgen: HEJ SOSED (ljudska iz Belgije); DZS

 

 

DRUGI KONCERT:  13.00


OTROŠKI ZBORI

OPZ Dobje
zborovodkinja Slavica Rajh
klavir Katja Rajh, flavta Neja Fajdiga, klarinet Nina Lesjak

Pavle Kalan (1929–2005): VESELI RINGARAJA (Ljubka Šorli); Zavod za kulturne prireditve Celje
Anton J. Koprivšek (1958): MEDVEDI IN MEDVEDKI (Srečko Kosovel); Astrum
Ciril Pregelj (1887–1966): NA PLANINCAH (ljudska); ZRSŠ
Marijan Vodopivec (1878–1952)/Tomaž Habe (1947): TUJČEK MAČEK (Črtomir Šinkovec); JSKD

 

OPZ POŠ Kristan Vrh
zborovodkinja Anja Vrbek
klavir Špela Urnaut

Tomaž Habe (1947): TRATA (Jelka Bakula); samozaložba
Ambrož Čopi (1973): OTON BO SLON (Brina Štampe Žmavc); JSKD/Astrum
Feri Horvat/Tomaž Habe (1947): POMLAD IN ŠE KAJ (Vlado Bezjak); ZRSŠ
Danilo Švara (1902–1981): PASTIRC PA PASE OVCE TRI (slovenska ljudska); ZRSŠ

 

OPZ OŠ Gorica Velenje
zborovodkinja Mihaela Britovšek
klavir Katja Žličar Marin, violončelo Hana Žličar, tolkala Neža Vipavc

Tomaž Habe (1947): SITNA ŽABICA (Miroslav Košuta); JSKD/Astrum
Bojan Glavina (1961): DEŽELA NIJE (Piroška Sič–Birsa); Astrum
Gašper Jereb (1985): IGRAJ KOLCE (belokranjska ljudska); Astrum

 

OPZ OŠ Nazarje
zborovodkinja Katja Gruber
klavir Toni Acman

Fryderyk Franciszek Chopin (1810–1927)/Ilya Fyodorovich Tyumenev (1855–1927): ŽALOVANJE (M. Jozefowicz, slov. bes. Irma Močnik); Astrum
Bojan Glavina (1961): STONOGICA (Piroška Sič–Birsa)
ČE BI JAZ BILA FČELICA (prekmurska ljudska); DZS, Prek sveta odmeva pesem
Mark Fisher, Joe Goodwin in Larry Shay/Pete Schmutte: KO SE SMEJEŠ (slov, prevod Irma Močnik); Astrum

 

OPZ OŠ Gustava Šiliha Velenje
zborovodkinja Andreja Ostruh
klavir Tea Plazl

VSE TIČICE LEPO POJEJO (slovenska ljudska); DZS, Prek sveta odmeva pesem
Marij Kogoj (1892–1956): LASTOVICA (Karel Širok); Zveza glasbenih pedagogov Slovenije/ZKOS
Josef Jonsson (1887–1969 : O DEKLETU IZ NAŠE VASI (švedska, slov. bes. Jože Humer); Glasbena mladina/ZKO
Pavel Šivic (1908–1995): POTRKAN PLES  (ljudska); ZRSŠ

 

TRETJI KONCERT: 15:00

 

MLADINSKI ZBORI

MPZ Podčetrtek
zborovodkinja Mihaela Pihler
klavir Ermin Tkalc

Ivan Lukačič (1575–1648): EX ORE INFANTIUM (sakralno besedilo)
Sandro Filippi (1958): ČARNI KUS (ljudska iz Rezije); Naši zbori, JSKD
Bojana Šaljič (1978): KONJI ll (Matej Bor); GMS/ZKOS
Urban Koder, Maro Rijavec, Tomaž Pirnat: TRI SKLADBE NA POEZIJO FRANETA MILČINSKEGA (Frane Milčinski) - NAROBE SVET; JSKD/Astrum

 

MPZ Dobje
zborovodkinja Slavica Rajh

Anonimni avtor, 13. st.: ALLE, PSALLITE CUM LUYA (anonimni avtor, 13. st.)
ZRSŠ

Damijan Močnik (1967): SVETLOBA MLADOLETJA (Tone Pavček)

  • SVETLOBA

Astrum
SIJAJ, SIJAJ SONČECE (ljudska)
Astrum
ODŠLA JE MRZLA ZIMA (ljudska iz Flandrije iz cca. 1650)
Astrum

 

MPZ Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje
zborovodja Matjaž Vehovec
klavir Jelka Hrovat

Črt Sojar Voglar (1976): SAN SE ŠETAO (prekmurska ljudska)
Astrum
Robert Schumann: DIE CAPELLE (Ludwig Uhland)
CPDL Free choral sheet music
Gašper Jereb (1985): MAGNUM MYSTERIUM  (nabožno besedilo)
- GAUDIUM MAGNUM
Astrum
Brian Trant: SVO–GAN (H. Idris Bell)
Oxford university press

 

Združeni MPZ OŠ Blaža Arniča Luče in OŠ Ljubno ob Savinji
zborovodja Mitja Venišnik

SO PA TRAVNIKI ZELENI (koroška ljudska)
Astrum
Marc–Antoine Charpentier (1634–1704)/Marijan Šijanec (1950): HVALNICA POMLADNEMU DNEVU (slov. bes. Jože Humer)
Rokus
Marko Mihevc (1957): ZLATO V BLATNI VASI (Oton Župančič)
Astrum

 

 

NAZAJ NA CELOTEN PREGLED TEKMOVANJA

 

Programsko so regijska tekmovanja blizu tekmovanju na državnem nivoju, da zborovodje z njimi lahko napredujejo tudi na državni nivo, enako so blizu državnega nivoja tudi ocenjevanja, da dobijo informacijo o kvaliteti zbora in obetih na državnem tekmovanju.

Nastopili bodo otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori, ki so se udeležili državnega tekmovanja v Zagorju ob Savi 2012, Attacce 2012, bili izbrani na regijski nivo v sezoni 2011/2012 ali pa so jih strokovni spremljevalci za udeležbo predlagali na območnih revijah v sezoni 2012/2013 na podlagi nadpovprečno uspešnega nastopa na območni reviji.

 

Žirija:
Danica Pirečnik, predsednica,
Manja Gošnik Vovk,
Majda Hauptman