GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / 56. LINHARTOVO SREČANJE

 

RAZPIS

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 56. Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije 2017. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske gledališke predstave in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne gledališke produkcije.


Festival je prikaz celotnega delovanja ljubiteljske gledališke dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo gledališke skupine vseh oblik in zvrsti, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.


Linhartovo srečanje je organizirano na treh ravneh:

a) območna Linhartova srečanja gledaliških skupin,

b) regijska Linhartova srečanja gledaliških skupin in

c) državno Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije.

 

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1) Na razpis se lahko prijavijo vse gledališke skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi igralci morajo biti ljubitelji. (Ljubiteljski gledališki ustvarjalec je ustvarjalec brez formalne gledališke izobrazbe in oz. mu ukvarjanje z gledališko dejavnostjo ne predstavlja bistvenega dela prihodkov.)

2) Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2016 ali 2017 ter ni bila uprizorjena na Linhartovem srečanju 2016. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

3) Prijava predstave na Linhartovo srečanje se izključuje s prijavo iste predstave na Festival Vizije – Festival mladinskih gledaliških skupin Slovenije, Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Linhartovo srečanje nična.

4) Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih Linhartovih srečanj, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

5) Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnem Linhartovem srečanju svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskega Linhartovega srečanja. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državno Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije.

Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

6) Izbor predstav bo temeljil predvsem na naslednjih merilih:

- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

- izbor teksta; ocenjuje se ambicioznost in izvirnost repertoarnega izbora ter njegova utemeljenost v odnosu na sporočilnost in koncept predstave,

- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

- kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,

- likovna celovitost predstave; ocenjuje se ustreznost in funkcionalnost kostumskih in scenskih rešitev ter izvirnost le-teh.

7) Datume območnih in regijskih srečanj prijavljenim skupinam sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju skupina deluje.

8) Skupine, izbrane na regijska Linhartova srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije. Skupine, izbrane na državni Festival, ki bo potekal od 28. do 30. septembra 2017 v Postojni, bodo o izboru obveščene najkasneje do 15. julija 2017.

9) Program regijskih in državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorjem. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnem, regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

 

II. Nagrade in priznanja

Regijska Linhartova srečanja

10) Regijski selektor lahko izbere do pet dobitnikov priznanj regijskega selektorja v naslednjih kategorijah: najboljša glavna moška vloga, najboljša glavna ženska vloga, najboljša stranska moška vloga, najboljša stranska ženska vloga, posebno priznanje selektorja. V vsaki kategoriji lahko regijski selektor izbere samo enega dobitnika. Posebno priznanje selektorja dobi dobitnik za področje, ki ni navedeno v ostalih kategorijah. Selektor izbere dobitnike v skladu s Pravilnikom o podeljevanju posebnih gledaliških priznanj na regijskih srečanjih. Priznanja regijskega selektorja niso finančno nagrajena.

 

Državno Linhartovo srečanje

11) Strokovna žirija državnega Linhartovega srečanje lahko podeli nagrado v obliki umetniškega kipca Matiček za najboljšo predstavo v celoti ter do tri Matičke po izboru žirije. Finančna vrednost nagrade za Najboljšo predstavo v celoti je 800 EUR, ostale nagrade niso finančno ovrednotene.

12) Strokovna žirija lahko podeli tudi do tri diplome za posebne dosežke. Posebna priznanja lahko podeli tudi predstavam v spremljevalnem programu.

13) Odločitev žirije je nepreklicna. Izbor strokovne žirije se razglasi na zaključnem večeru festivala.

 

III. Prijava

14) Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

 

e-prijavnica

15) Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do:

31. januar 2017 za regijske koordinacije Celje, Dolenjska, Bela krajina in Posavje, Gorenjska, Maribor, Osrednja Slovenija, Pomurje in Severna Primorska.

15. februar 2017 za regijske koordinacije Južna Primorska, Koroška, in Ptuj.

Seznam območnih izpostav JSKD lahko najdete na http://www.jskd.si/kulturna-mreza/index.htm, kjer so navedene tudi občine, ki spadajo v posamezno območno izpostavo.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
in direktor Linhartovega srečanja
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     

 

 

 

 

e-prijavnica

 

Vzorec prijavnice (pdf)

 

 

 

programska knjižica Linhart 2017

programska knjižica (pdf)