english organizacija kulturna mreža priznanja in nagrade aktualno financiranje

Preproste besede

Zborovske skladbe za mešane, moške in ženske zbore
Edicija Izbrana dela slovenskih skladateljev (IDSS) št. 45.

avtor Simoniti, Rado
število strani 136
leto izdaje 2014
Cena: 18,00 €

Zaloga: Na zalogi

ali

Preproste besede

Dvokliknite za ogled slike v polni velikosti

Pomanjšava
Povečava

Opis

Simonitijev zborovski skladateljski opus obsega okoli 300 skladb. Od tega je 200 izvirnih in 100 priredb ljudskih pesmi ali prestavitev. Kar četrtina od vseh je z inštrumentalno spremljavo. Pesniki, ki jih je največkrat uglasbil so: Smiljan Samec (20), Ludvik Zorzut (9), Srečko Kosovel (7) in Ivan Cankar (6). Simonitijeve skladbe so bile povečini tiskane v reviji Naši zbori in v raznih priložnostnih izdajah ali posamezno.
Celostne zbirke zborovskih skladb Simoniti ni doživel. Poskus Združenja primorskih pevskih zborov v začetku tega stoletja, da bi taka zbirka izšla, ni uspel. Drugi poskus je bil leta 2005, vendar je spodletel zaradi odklonilne volje dedičev. Sedaj, po desetih letih prizadevanj in ob 30. obletnici skladateljeve smrti, je pred nami zbirka šestdesetih najbolj znanih in najboljših Simonitijevih stvaritev za zbor. Prvotni izbor je že v devetdesetih letih opravil Ivo Jelerčič. Njegov izbor je bil nekoliko obširnejši, vendar zelo podoben temu. Oba sva skušala celostno zajeti osebnost skladatelja, ki sva ga osebno dobro poznala. Njegov opus je odraz časa in okolja v katerem je živel, deloval in ustvarjal. Pri pregledu skladb, ki so v zbirki objavljene, se nam ponuja zanimiva ugotovitev. Velika večina skladb je pisana v tonalitetah z nižaji ali v molu. Lestvice z višaji ali v duru so redke izjeme.
Simoniti je bil odličen dirigent in zborovski praktik. Pretanjen posluh in verjetno videnje barv tonskih višin in harmonij (sinestezija) sta mu najbrž narekovala izbiro takih tonalitet. Vsem zborovodjem, zlasti primorskim, še posebej pa slovenskim zborovskim pevcem s to zbirko ponujamo nabor tistih skladb, ki jih je Rado Simoniti namenil prav njim.
Največji problem je bila sestava bibliografije njegovih skladb, saj smo se lahko oprli le na vire objavljenih skladb in priložnostne ciklostile ali prepise. Skladateljeve zapuščine namreč v Glasbeni zbirki v NUK-u še ni. Pred zaključkom redakcije te zbirke sem se odločil, da iz zbirke izpustim eno skladbo. To je moški zbor Križ, na besedilo Vladimirja Pavšiča – Mateja Bora. Gre za pretresljivo in grozljivo zgodbo iz časa med 2. svetovno vojno. Moj razlog je jasen. Nočem obremenjevati sedanje mlade generacije zborovodij, pevcev in poslušalcev z grozotami druge vojne, ki sem jo kot otrok tudi sam doživel. Hkrati pa mi je žal, ker je ta skladba izpovedno najmočnejše Simonitijevo delo za moški zbor. Zborovodje, ki bi jo želeli izvajati jo lahko najdejo v Naših zborih letnik 9 (1954), št. 3, str. 39.
Mitja Gobec, urednik

V S E B I N A

Rado Simoniti-skladatelj in dirigent (Primož Kuret/angl. prev. Irena Bezjak)
Beseda urednika (Mitja Gobec/angl. prev. Irena Bezjak)

Mešani zbori:
Kam, o kam je šla moja mladost? (Ivan Cankar)
Tam sredi morja (Ivan Cankar)
V tesni kletki (Ivan Cankar)
Pod jasnim soncem rdeča roža (Ivan Cankar)
Labod (Srečko Kosovel)
Starka za vasjo (Srečko Kosovel)
Sonce, Nada, je že ugasnilo (Srečko Kosovel)
Čakanje (Andrej Kokot)
Trenutek večnosti (Andrej Kokot)
Jaše k nam Zeleni Jurij (Manko Golar)
Jesenska (Lojze Krakar)3
Preproste besede (Tone Pavček)
Debeli Kum (Ivica Čermak/prev Ivan Minatti)
Dolga nočka temna ti si (iz Cerovca - Vrazova zbirka)
Jaz pa vrtec bom kopala (ljudsko besedilo)
Lepo moje ravno polje (Kolo) (slovenska ljudska)
Moje sarcé (besedilo iz Benečije)

Moški zbori:
Kličem vas (Srečko Kosovel)
Večerja (Srečko Kosovel)
Nocoj (Rudi Stopar)
Ladja na morju (Ciril Zlobec)
Na Vipavskem (Ludvik Zorzut)
Buskelce (Ludvik Zorzut)
Maj v Brdih (Ludvik Zorzut)
V nedeljo popoldne (Ludvik Zorzut)
Mati jagoda (Ludvik Zorzut)
Dva možička, vinska ptička (Alojzij Merhar)
Na oknu (španska, slov bes Mitja Ribičič, Smiljan Samec)
Le vkup, le vkup uboga gmajna (stara puntarska – Mile Klopčič)
Primorski partizan (po ponarodeli Ciganska sirota, Ludvik Kukavica)
Lastovki v slovo (po A Sachsu) (Valentin Orožen)
Stelutis alpinis – Planika (Arturo Zardini/prev Pavel Oblák)
Pesem o rožici (Danilo Gorinšek)
Ljubavne pesmi iz Rezije (prepesnil Mitja Šarabon)
Kaj ti je deklica (slovenska ljudska)
Serenade – Podoknica (Arturo Zardini/prev. Pavel Oblák)
Pesem galebu (bes s Hebridskega otočja/prev. Valens Vodušek)
Pojdam u rute (rožanska ljudska)
Sijaj mi sončece (ljudska iz slovenske Istre)
Plovi, plovi (dalmatinska ljudska)

Ženski zbori:
Vse dolge noči (Manko Golar)
Ciklame (Srečko Kosovel)
Jesen (Srečko Kosovel)
Balada (Srečko Kosovel)
Jesenska pesem (Srečko Kosovel)
Nočna slika (Srečko Kosovel)
Sonatina v soncu (Zlata Gorše)
Kurje gospe (Črtomir Šinkovec)
Kurir (Vladimir Pavšič)
Čriček v vrtu II (Dora Gruden)
Pozna jesen (Aladin Lanc)
Dopolnil dan je bolečino (Pavel Oblák)
Jutranja (po Emilu Adamiču) (bes. po Antonu M Slomšku - ponarodela)
Tičica moja (Juš Kozak – po ljudskem motivu)
Po cesti pa an liep marš gre (iz Strmca)
Ptičke po zraku zletajo (slovenska ljudska)
Bela slanca (koroška ljudska)
Pomlad (iz Ljutomera - Štrekljeve zbirke)
Da b’ žveglico ‘mela (iz Cerovca - Štrekljeva zbirka)
Zakaj se ti dečva ne vdaš (ljudska iz Ziljske doline)

Bibliografija Simonitijevih zborovskih skladb (I. Jelerčič, M. Gobec)