Območna izpostava Postojna

 

Območna izpostava Postojna s svojo dejavnostjo podpira kulturno dogajanje na območju občin Postojna (15.000 prebivalcev) in Pivka (6.000 prebivalcev).

 

Redno sodeluje z 31 kulturnimi društvi (22 v Postojni, 9 v Pivki) in njihovimi sekcijami, ki pokrivajo večino ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti (vokalna in instrumentalna glasba, balet, folklora, gledališče in likovna s foto dejavnostjo).

V letu 2012 je območna izpostava v celoti realizirala načrtovani kulturni program. Ta je obsegal izvedbo in sodelovanje na območnih in medobmočnih preglednih ter drugih srečanjih za vokalno, instrumentalno, gledališko, folklorno ter likovno dejavnost, ki so potekala v okviru južnoprimorske medobmočne koordinacije JSKD v Postojni ali Pivki ter v ostalih krajih južnoprimorskih območnih izpostav.

Sodelovanje z obema občinama je dobro; z obema je bila v začetku leta podpisana pogodba za sofinanciranje programov izpostave, Občina Postojna pa je bila tudi v letošnjem letu soorganizator Linhartovega srečanja in je zanj namenila finančna sredstva, opredeljena v posebni pogodbi med Občino in JSKD.

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo za leto 2018

Poslovno poročilo za leto 2017

Poslovno poročilo za leto 2016

Poslovno poročilo za leto 2015

Poslovno poročilo za leto 2014

Poslovno poročilo za leto 2013

 

 

Vodja OI Postojna

 

 

 

Silva BAJC

T: 05 721 00 90

E: oi.postojna@jskd.si

 

 

Prireditve
Izobraževanja