LITERATURA /NATEČAJI /2017

 

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO SAMOZALOŽNIŠKO KNJIGO V LETU 2017

 

REZULTATI

 

Revija Mentor, ki deluje v okviru Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, redno razpisuje natečaj za najboljšo leposlovno knjigo, izdano v samozaložbi, letos z letnico 2017. Namenjen je vsem avtorjem, ki sami izdajo pesniško zbirko, prozo ali zbirko dramskih besedil, napisano v slovenščini in sami v celoti krijejo stroške izdaje, lahko tudi s pomočjo sponzorjev.

Do prijavnega roka natečaja je prispelo 9 proznih del, 8 pesniških zbirk 6 knjig z mešano vsebino (proza in poezija istega avtorja, otroška slikanica in dramsko besedilo), 23 sodelujočih avtorjev. Komisija ugotavlja, da je bila letošnja bera prijavljenih knjig Letošnja bera poslanih samozaložniških knjig je podobna lanskoletni. Knjige so na visoki ravni s kvalitetno vsebino in premišljeno oblikovanostjo, zato izbor ni bil lahek.

Komisija v sestavi - Goran Gluvić, pisatelj in dramaturg ter Barbara Rigler, samostojna svetovalka za literarno dejavnost – sta natančno pregledala vse prispele publikacije in se odločila, da izbereta zmagovalca v svojih skupinah oz. literarnih zvrsteh:

 

a) Zmagovalka med pesniškimi zbirkami je knjiga Sanje o granatnem jabolku (Nova Gorica, 2017), avtorica Polona Campolunghi Pegan.
Knjiga je bila izbrana kot najboljša med nominiranimi zbirkami poezije, in sicer: Gozd iz besed Dane Ivančič, V meni Meti Brus in Ujeti trenutki Anice Kvas.

Utemeljitev zmagovalne poezije v samozaložbi z letnico 2017:
Poezija Polone C. Pegan z naslovom Sanje o granatnem jabolku so strasti in čutenja ujeta v miselnost besed in verzov, ki izžarevajo nadzorovanost različnih pojavov, ki pesnico prežemajo v vsakdanu. Pesmi gradi kot trdne otoke, jasno očrtane, a mamljive za raziskovanje. Zrela in inspirativna poezija.

 

   

b) Zmagovalka med proznimi besedili je knjiga z naslovom Zgodbe iz UKC (Spodnja Ščavnica, 2017), avtor Dani Rajh.
Knjiga je bila izbrana kot najboljša med nominiranimi proznimi besedili z naslovi: V kamen vklesano Marinke Marije Miklič, Čips in telenovele Dušana Marolta, Nadučitelj Ivan Šega in Kjer morje poljublja nebo Nine Novak Oiseau.

Utemeljitev zmagovalne proze v samozaložbi z letnico 2017:
Dani Rajh se v svoji zbirki kratkih zgodb, ki se dogajajo v UKC-ju, pokaže kot izvrsten opazovalec drobnih pripetljajev, ki jih združi v suvereno celoto s svojevrstnimi humornimi in ironičnimi okraski. Z uporabo minimalnih sredstev, lahko trdimo, da v eni dolgi sekvenci, odkriva probleme bolnišničnega življenja in nas zraven še nasmeje.

Kot je utečeno izbrana avtorja za nagrado dobita recenzijo v reviji Mentor v letu 2018 in priznanje na podelitvi ob državnem srečanju odraslih literatov – V zavetju besede 2018, v soboto, 24. novembra 2018, ob 18:00 uri, v Cankarjevem domu Vrhnika.

Ob tej priložnosti bomo oblikovali tudi razstavo vseh sodelujočih avtorjev oz. knjig na natečaju Samozaložniška knjiga 2018, ki ga bomo v programu omenjene prireditve tudi podrobno predstavili. Zato hkrati vabimo prav vseh sedem nominiranih avtorjev: Dano Ivančič, Meti Brus, Anico Kvas, Marinko Marijo Miklič, Dušana Marolta, Ivana Šego in Nino Novak Oiseau ter ostale sodelujoče, da se nam pridružite na osrednji prireditvi, s katero zaključujemo natečaj V zavetju besede 2018, državno srečanje odraslih literatov z razglasitvijo treh finalistov.

Čestitke obema finalistoma in tudi ostalim nominiranim avtorjem ter dobrodošli na Vrhniki!

 


 

e-prijava