PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / GALLUSOVA LISTINA

 

 

 

Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne in plesne dejavnosti.

 

Gallusova listina je posebno priznanje za področje glasbene dejavnosti.

 

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi prireditvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.Merila za podelitev

Merila za podelitev Gallusove listine so dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na glasbenem področju.

 


Podelitev listine

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podelijo največ tri Gallusove listine. Listino podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvi, ki jo predlaga prejemnik listine.

 

 

Dosedanji prejemniki Gallusovih listin

ni podeljena (2018)

Metod Bajc (2017) - vokalna glasba

Janez Kermelj, (2015) - inštrumentalna glasba
Helena Vidic, (2015) - inštrumentalna glasba
Kud Dobreč Dragatuš (2015) - inštrumentalna glasba
Društvo mešani komorni zbor Ljubljanski Madrigalisti (2015) - vokalna glasba

Dragutin Križanić (2014) - inštrumentalna glasba
Komorni zbor Orfej (2014) - vokalna glasba
Nonet Vitra (2014)- vokalna glasba
Daniela Škergat Toškan (2014)
Alojz Peserl (2014)

Sonja KASESNIK (2013)
Tone NEUVIRT (2013)
Stanko POLZER (2013)

Karel Leskovec (2012)

Olga Drabik Jug (2012)

Darij Pobega (2011)

Aleksandar Spasić (2011)

Jože Leskovar, Slovenj Gradec
Danilo Durjava,Tolmin
Alojz Gomzi, Maribor
Franc Kovač, Kamnica
Franc Žižmond,Tolmin
Franjo Lovrec, Središče ob Dravi
Minka Zacherl, Ljutomer
Mavricij Slatnar, Ljubljana
Marjana Rakuša, Maribor
Sindikalni pihalni orkester Litija
Gvido Filipčič,Branikž
Marjan Močivnik, Šentjernej
Ervin Hartman st., Maribor
Moški zbor Rupa Peč, Gorica
Ivan Silič, Koper
Vera Clemente Kojić,Tolmin
Franc Rant, Reteče
Silvester Mihelčič, Črnomelj
Ivan Jerina, Metlika
Mešani zbor Gorjanci, Kotmara vas
Konrad Korent, Celje
Franc Prezelj, Tolmin
Just Marušič, Opatje selo
Moški zbor Ciril Silič, Vrtojba
Franc Zupanc, Štore
Mešani zbor PD Lijak, Vogrsko
Pihalni orkester Impol, Slovenska Bistrica
Anton Acman,Mozirje
Adolf Dragar, Dol pri Hrastniku
Jožko Kert, Prevalje
Pihalni orkester rudnika Mežica
Lenčka Kupper, Celovec
Lajko Milisavljevič, Ljubljana
Jožef Petrun, Lovrenc na Pohorju
Svet Revije mladinskih pevskih zborov Zagorje ob Savi
Ignacij Ota, Dolina pri Trstu
Edo Ošabnik, Kranj
Tomaž Tozon, Škofja Loka
Heda Ogris, Tržič
Pavla Grahek, Škofja Loka
Franc Demšar, Ljubljana
Mirko Prelog, Ljutomer
Janko Pribošič, Jesenice
Revija Od Pliberka do Traberka, Ravne na Koroškem
Železničarska godba Zidani most
Moški zbor Stane Žagar, Kropa
Godbeno društvo Nabrežina
Drago Kanduč, Idrija
Anamarija Jug, Nova Gorica
Helena Jureš, Piran
Rozina Konjedic, Dobrovo
Almira Abolnar, Nova Gorica
Frančko Žerjav, Križ pri Trstu
Janko Slimšek, Litija
Marjan Konič Nino, Nova Gorica
Ženski učiteljski zbor Tolmin
Anton Lotrič, Tržič
Jordan Umer, Marezige
Jože Rus, Radeče
Drago Žerjal, Trst
Milica Debeljak, Tržič
Mešani zbor Štefan Kovač, Murska Sobota
Hanzi Kežar, Celovec
Šiman Wrulich, Radiše
Mitja Gobec, Ljubljana
Franc Milek, Črnomelj
Miro Kokol, Ljubljana
Janez Petjak, Globasnica
Milko Homer, Maribor
Anton Horvat, Ptuj
Jože Ažman, Radovljica
Viki Žakelj, Žiri
Šentanelski pavri, Ravne na Koroškem
Jože Naraločnik, Ljubljana
Pevsko društvo Zvon, Šmartno pri Litiji
Zdravko Zupančič, Šoštanj
Mešani zbor Podjuna, Pliberk
Marjan Štefančič, Ljubljana
Godba na pihala Kapele
Franci Čertov, Celovec
Mihej Sadjak, Celovec
Viktor Kresnik, Vevče
Julij Gorič,Laško
Valentin Bogataj,Škofja Loka
Darij Pobega, Koper
Rudi Blatnik, Ravne na Koroškem
Milan Posavec, Novo mesto
dr. Aleksander Rojc, Trst
dr. Julij Savelli, Buenos Aires
Franc Goljuf, Mozirje
Josip Grgasović, Ljubljana
Sveto Grgič, Opčine Opčine
Tone Ivartnik, Ravne na Koroškem
Janez Kranjec, Cerknica
Franci Šarabon, Tržič
Mitja Šipek, Ravne na Koroškem
Mešani zbor Lojze Bratuž, Gorica
Moški zbor Mirko Filej, Gorica
Tržaški partizanski zbor Pinko Tomažič Trst
Moški zbor Foltej Hartman, Pliberk
Godba na pihala Laško
Železničarska godba Zidani most
Ansambel Mandolina, Ljubljana
Tone Gašper ,Mislinja
Egi Gašperšič, Kropa
Janja Šenica, Ljubljana
Mešani zbor Danica, Šentprimož
Oktet bratov Pirnat, Domžale
Pevsko društvo Sele, Sele
Drago Gradišek, Krško
Stanislav Kokalj, Ljubljana
Tone Jurjevčič, Vrhnika
Franc Kene, Globoko
Franc Klančnik, Šmartno ob Paki
Rudarska godba na pihala Hrastnik
Jože Koporec, Straža
Pavle Bukovac, Celje
Jožef Močnik, Cerklje na Gorenjskem
Miroslav Matič, Rakek
Franc Potočnik, Bukovica
Franc Baškovič, Brežice
Miha Haler, Artiče
Laci Korpič, Monošter
Valentin Zelnik, Naklo
Bernarda Kogovšek, Ribnica
Janez Kolerič, Šmartno pri Slovenj Gradcu
Janko Avsenak, Krško
Ivan Močnik, Cerklje na Gorenjskem
Pihalni orkester DPD Svoboda Prevalje
Herman Srebrnič, Števerjan
Ljutomerski oktet, Ljutomer
Pihalni orkester, Muta
Jože Dernikovič, Cirkulane
Franc Vezovišek, Trbovlje
Ida Virt, Trbovlje
Franc Pohajač, Opčine
Dušan Pečnik, Slovenska Bistrica
Logaški oktet, Logatec
Moški zbor Vres, Prevalje
Jožica Soko, Celje
Rudi Šimac, Nova Gorica
Ivan Arh, Zagorje ob Savi
Marinka Šuštar, Ajdovščina
Tržaški oktet, Trst
Edvard Eberl, Zagorje
Drago Klein, Cirkovce
Štefka Bizajl, Koper
Nada Krajnčan, Kranj
Marko Fabiani, Vrhnika
Jožica Golob, Nova Gorica
Jožica Prus, Novo mesto
Stanko Benko, Brje
Zvonka Starc, Vipava
Mladinski pihalni orkester Piran
Pihalni orkester Krka Zdravilišča, Novo mesto
Janez Gostiša, Logatec
Lučka Kralj Jerman, Bariloche - Argentina
Alberta Vremec, Opčine
Marija Ahačič Pollak, Toronto
Adela Jerončič, Ročinj
Darinka Ivačič, Zreče
Irena Kosmač, Žirovnica
Slavko Petek, Ormož
Peter Napret, Velenje
Dane Namestnik, Litija
Miro Saje, Novo mesto
Matevž Novak, Kočevje
Romana Rek, Ljutomer

Priznanja podeljujejo:
- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1969 -1996
- Zveza kulturnih društev Slovenije 1997
- Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 1998 - 2001
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, od 2002