GLASBA

 

 

 

PROGRAM HISTORIČNE GLASBE IN PLESA

 

 


DAN LUTNJE IN VIHUELE

KONCERT
NOVA SCHOLA LABACENSIS

ŠKOFJA LOKA, KAPELA LOŠKEGA GRADU

SOBOTA, 5. SEPTEMBRA 2009, OB 20.URI

Tadeja Pance, sopran, tamburin, činelce, kastanjete (1)
Janez Jocif, portativ, oprekelj (2)
Tomaž Šinigoj, violina (3)
Miha Šinigoj, violončelo (4)
Gašper Jakovac, arabska lutnja, zvončki (5)
Žiga Kroflič, renesančna lutnja, tamburin (6)
Amalija Maček, renesančna lutnja (7)
Maruša Mirnik, renesančna lutnja (8)
Marko Angelski, kitarone (9)
Boris Šinigoj, vodstvo, vihuela in arabska lutnja (10)

 

 

Vstop prost, vljudno vabljeni!

 

 

Koncertni spored:

 

Anonymous: Alle, psallite cum, luya - Alleluya
(1, 2, 5-8, 10)

Anonymous: Bergamasca (consort lutenj z vihuelo)

Slovenska ljudska: Riba Faronika
(1-4, consort lutenj z vihuelo)

Anonymous: Passamezzo antico & Romanesca (consort lutenj z vihuelo)

Arabska muwašah: Lama bada jatathana
(1, trio Vagantes)

Diego Pisador: Pauana muy llana para taner
(consort lutenj z vihuelo)

Alfonso X. El Sabio: Santa Maria strela do dia
(1, 2, 5, 10)

Diego Ortiz: Recercada primera (3-4, 6, 8, 10)

Josquin des Prés/ Luys de Narváez: Mille Regrets
(1, 10, consort lutenj)

Adrian Le Roy: Branle de Bourgogne
(consort lutenj z vihuelo)

Hans Judenkunig: Christ ist erstanden
(1-4, consort lutenj z vihuelo)

Anonymous: Passo e mezzo (consort lutenj z vihuelo)

Judovski pesmi: Šalom alejhem & Hava nagilah
(trio Vagantes)

Luys de Narváez: Diferencias sobre "Guardame las vacas" (9-10, consort lutenj)

Anonymous: The Willow Song (1, 6)

Anonymous: Cornetto (consort lutenj z vihuelo)

Giacomo Gorzanis: La turturella

Pitio Santucci: Se scior si vede il laccio (1, 6)

Allesandro Piccinini: Chiaccona Mariona alla vera Spagnola (6, 10, consort lutenj)

Luys de Narváez: Otras tres diferencias
(8-10, consort lutenj)

Anonymous: Alle, psallite cum, luya - Alleluya
(1-4, consort lutenj)

 


Nova Schola Labacensis je novoustanovljeni slovenski lutenjski ansambel, ki se opira na domače glasbeno izročilo glasbe srednjega veka, renesanse in baroka pri čemer ne izključuje tudi izvajanja sodobnejših skladb. Med svoje predhodnike, ki so nekoč delovali v današnjem slovenskem prostoru s ponosom štejemo Giacoma Gorzanisa, renesančnega lutnjista iz Trsta, Janeza Bertolda Höfferja, baročnega lutnjista iz Ljubljane in ustanovitelja Academiae Philharmonicorum Labacensis, prvi sodobni ansambel za starejšo glasbo Schola Labacensis, posebno njegovega ustanovitelja Janeza Höflerja, lutnjista Primoža Sobana in Tomaža Šegula ter lutnjista in prvega sodobnega izdelovalca lutenj pri nas Pavla Šraja iz Radovljice. Jedro ansambla sestavljajo študenti oddelka za lutnjo Glasbene šole Ljubljana Vič Rudnik pod umetniškim vodstvom lutnjista, vihuelista in filozofa Borisa Šinigoja. Naši gostje so tokrat: nadarjena sopranistka Tadeja Pance iz razreda prof. Barbare Nagode, izkušeni raziskovalec ljudskega in zgodnjega glasbenega izročila Janez Jocif na portativu in srednjeveškem opreklju ter Tomaž Šinigoj na violini in Miha Šinigoj na violončelu iz etno Tria Vagantes.

 

Nova Schola Labacensis is a newborn Slovene lute ensemble, which bases its activity on studying Medieval, Renaissance and Baroque musical heritage but also performing more recent musical compositions. We could proudly name some of our forerunners who were active in the field of Early Music in our country: Giacomo Gorzanis, famous Renaissance lutenist from Trieste, Johannes Berthold Höffer, Baroque lutenist from Ljubljana and the founder of Academia Philharmonicorum Labacensis, Schola Labacensis, the first Slovene contemporary Early Music ensemble, especially its founder Janez Höfler, lutenists Primož Soban and Tomaž Šegula, and lutenist Pavel Šraj from Radovljica, who was also the first contemporary Slovene lutemaker. The members of the ensemble are students from lute department at Musical School Ljubljana Vič Rudnik under the artistic guidance of Slovene acknowledged lutenist, vihuelist and philosopher Boris Šinigoj. Our guests at this concert are soprano Tadeja Pance, expert in the field of ethnic and early music Janez Jocif on portative organ and medieval hammered dulcimer, violinist Tomaž Šinigoj and cellist Miha Šinigoj, both members of ethnic trio Vagantes.

 

Dodatne informacije:


Janez Jocif, vodja programa historične glasbe in plesa pri JSKD

Območna izpostava Škofja Loka
tel. 041 80 24 24, e-mail: janez.jocif@siol.net