FINANCIRANJE / JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PREDSTAVITEV

 

JSKD izvaja javne razpise in pozive za sofinanciranje kulturnih projektov in programovza kulturna društva in zveze kulturnih društev. Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki so izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javno dostopne kulturne aktivnosti), izobraževanja in strokovna usposabljanja ali založniški, filmski in video projekti ter manjše investicije v infrastrukturo, namenjeno kulturi (oprema in investicijsko vzdrževanje).

 

JSKD po pogodbi s pristojnim ministrstvom izvaja tudi javne razpise za posamezna področja dejavnosti (mreža multimedijskih centrov, skupnostne umetnosti) ali za specifične skupine uporabnikov (etnične manjšine).

 

V sodelovanju z občinami JSKD razpisuje tudi sredstva za redno delovanje kulturnih društev na lokalni ravni.

 

Prijava na javne razpise in javne pozive je digitalizirana, tako da vlagatelji svoje vloge oddajo preko spletne aplikacije. Elektronska oddaja vlog društvom in drugim upravičenim osebam omogoča pregledno, enostavno in sistematično prijavljanje na razpisane projekte in pozive, hkrati pa omogoča hitrejše in bolj enostavno vodenje postopkov ter nudi večjo transparentnost poslovanja.

 

 

 

Dodatne informacije:

Hana Premrl

Hana Premrl
samostojna strokovna svetovalka
Tel: 01/ 24 10 518
E-pošta: hana.premrl@jskd.si

Vprašanja o razpisih lahko pošljete tudi na razpisi@jskd.si