JAVNI POZIV TSO-2021

 

Javni poziv za sofinanciranje nakupa tehnične in specializirane opreme za razvoj ljubiteljske kulture (v nadaljevanju: javni poziv TSO-2021)

Med 4. in 6. oktobrom 2021 je potekalo zbiranje vlog na Javni poziv za sofinanciranje nakupa tehnične in specializirane opreme za razvoj ljubiteljske kulture (javni poziv TSO-2021).

Predmet javnega poziva TSO-2021 je bilo sofinanciranje nakupa opreme za razvoj ljubiteljske kulture in sicer:

- sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,

- sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov).

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet poziva je znašala 178.509,45 €. JSKD je do zaključka zbiranja prejel 191 vlog. Zaradi neizpolnjevanje pozivnih pogojev so bile 3 vloge zavržene s sklepom.

Strokovno programska komisija je po vrstnem redu prispetja obravnavala vloge prijaviteljev in v sofinanciranje predlagala 31 projektov. 3 projekte je komisija uvrstila na rezervno listo. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 5.758,38 €.

 

Sofinanciranje in rezervni projekti

Zavržbe in zavrnjeni projekti

 

 

 

 

 

 

 

Besedilo poziva

Sofinanciranje in rezervni projekti

Zavržbe in zavrnjeni projekti