GLASBA /HISTORIČNA GLASBA IN PLES

Pri delu se je izkazalo za izredno pomembno sodelovanje z inštitucijami oziroma njenimi člani, ki s svojo dejavnostjo segajo tudi na področje historične glasbe in plesa. Pri tem vsekakor prednjači Akademija za glasbo z oddelkom za staro glasbo. Omeniti velja tudi dobre odnose z Muzikološkim inštitutom pri SAZU in v zadnjem času Narodnim muzejem Slovenije. Za razvoj dejavnosti v prihodnje pa je zagotovo najpomembnejše sodelovanje s festivalom Seviqc Brežice, ki je postal partnerski festival našega vodilnega projekta Musica Locopolitana in nam omogoča poleg dobre medijske prepoznavnosti tudi razvoj v mednarodni smeri. 

 

 

 

MARIJINE PESMI
EVROPSKEGA SREDNJEGA VEKA

Crngrob, nedelja, 26. maja 2019, ob 17. uri

V crngrobški cerkvi želimo osvežiti njeno zvočno podobo, ki je bila nedvomno pomemben del njene identitete in poslanstva, s tem pa tudi opozoriti na prizadevanja skupine zanesenjakov za kvalitetno obnovo omenjenega instrumenta. Predvsem pa se veselimo raznovrstnih srečevanj: glasbenikov z njihovimi poslušalci, vseh, ki jih zanimajo duhovne razsežnosti našega bivanja s tistimi, ki bodo v Crngrobu iskali samo odmik v spokojnost od prevečkrat zbanalizirane vsakdanjosti.

>> več

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

Janez JOCIF

organizator kulturnega programa in svetovalec za historični ples

JSKD OI Škofja Loka

T: 04 515 71 60

M: tel. 041 80 24 24
E: janez.jocif@jskd.si