JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI
  Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je na podlagi - Odločitve o podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-42/2016/9 z dne 19. 8. 2016 in Pogodbe št. 3340-16-200000 o sofinanciranju operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« z dne 13. 9. 2016 zadolžen za izvedbo pomoči brezposelnim mladim do 29. leta starosti.ki bodo vključeni v usposabljanje ali izobraževanje. To bo usmerjeno v spoznavanje različnih področij kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnosti v sozvočju s spoštovanjem temeljnih vrednot, dejavnim državljanstvom ter participacijo, kakovostnim

izobraževanjem, razvojem socialnih kompetenc, krepitvi zdrave samozavesti in samopodobe, kakovostno preživljanje prostega časa ter razvijanje podjetnosti v kulturi kot prispevka k razvoju družbe in okolja.

Cilj je vključiti več kot 270 mladih v različne načine izobraževanja, ki bodo imeli možnosti neposrednega prehoda na trg dela na osnovi subvencije za zaposlitev.

V petletnem obdobju bodo ti ukrepi poleg dviga zaposlitev med mladimi prispevali tudi k njihovemu opolnomočenju pri pridobivanju dodatnih znanj, izkušenj in kompetenc s področja kulturnih vsebin do stopnje, da se zagotovijo osnovne in najbolj nujne vsebine ohranjanja določenega nivoja na različnih področjih ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja, kot so gledališče, ples, folklora, literarna dejavnost, film in vokalna glasba.

 

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD:

DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo v kulturi

 

Status:

 

ODPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 22. 7. 2022)

Datum objave:

22. 7. 2022

Rok prijave:

22. 8. 2022

 

več >>

 

 

 


Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD:

DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo v kulturi

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 10. 6. 2022)

Datum objave:

10. 6. 2022

Rok prijave:

11. 7. 2022

 

več >>

 

 

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD:

DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo v kulturi

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 15. 4. 2022)

Datum objave:

15. 4. 2022

Rok prijave:

16. 5. 2022

 

več >>

 

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD:

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 22. 10. 2021)

Datum objave:

10. 12. 2021

Rok prijave:

10. 1. 2022

 

več >>

 

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo v kulturi

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 22. 10. 2021)

Datum objave:

10. 12. 2021

Rok prijave:

10. 1. 2022

 

več >>

 

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD:

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 22. 10. 2021)

Datum objave:

22. 10. 2021

Rok prijave:

22. 11. 2021

 

več >>

 

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo v kulturi

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 22. 10. 2021)

Datum objave:

22. 10. 2021

Rok prijave:

22. 11. 2021

 

več >>

 

 

 

Modul VII: NADALJEVALNA IZKUSTVENA DELAVNICA PISANJA - Med fikcijo in spominom

Vsa mesta so zasedena!

OKTOBER, dva vikenda V ŽIVO,  PCT pogoji
sobota in  nedelja,  2./ 3. in 16./17. 10. 2021
Urnik: 9.00-13.00 in 14.30-18.00

več >>

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD:

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 9. 7. 2021

Datum objave:

9. 7. 2021

Rok prijave:

9. 8. 2021

 

več >>

 

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo v kulturi

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 9. 7. 2021

Datum objave:

9. 7. 2021

Rok prijave:

9. 8. 2021

 

več >>

 

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD:

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 16. 4. 2021

Datum objave:

16. 4 2021

Rok prijave:

17. 5. 2021

 

več >>

 

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo v kulturi

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 16. 4. 2021

Datum objave:

16. 4. 2021

Rok prijave:

17. 5. 2021

 

več >>

 

Modul III: ZGODOVINA SODOBNEGA PLESA IN PLESNA DRAMATURGIJA

Zoom izobraževalni modul, torek, 13. 4. 2021 od 17.00 – 19.30 in četrtek, 15. 4. 2021 od 17.00 do 19.30.

več >>

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD:

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 19. 2. 2021

Datum objave:

19. 2 2021

Rok prijave:

22. 3. 2021

 

več >>

 

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo v kulturi

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 19. 2. 2021

Datum objave:

19. 2. 2021

Rok prijave:

22. 3. 2021

 

več >>

 

 

Modul III: PLESNO GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE

Zoom izobraževalni modul, dve sredi: 24. marca in 7. aprila 2021 od 17.00 do 19.30.

več >>

 

Modul VII: METODE KREATIVNEGA PISANJA IN POUČEVANJA

Zoom izobraževalni modul, tri zaporedne srede po 4 šolske ure: 13., 20., in 27. januar 2021 od 16.00 – 19.15.

več >>

 

Modul X: UPORABA PERFORMATIVNIH PRAKS V LIKOVNI UMETNOSTI

Zoom izobraževalni modul, četrtek, 26. 11. 2020 od 16.30 – 19.00 in četrtek, 10. 12. 2020 od 16.30 – 19.00.

več >>

 

Modul XIIa: OBVLADOVANJE KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN

Zoom izobraževalni modul, dvakrat tedensko (5 tednov), začetek v torek, 10. novembra 2020. POLNO

več >>

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2020 v Uradnem listu RS, št. 125/2020 z dne 25. 9. 2020)

Datum objave:

25. 9 2020

Rok prijave:

26. 10. 2020

 

več >>

 

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/ zaposlovanje v kulturi

 

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2020 v Uradnem listu RS, št. 125/2020 z dne 25. 9. 2020)

Datum objave:

25. 9 2020

Rok prijave:

26. 10. 2020

 

več >>

 

 

ODKRITO O FOLKLORNI DEJAVNOSTI

Modul III: LJUDSKA GLASBA NA TERENU IN ODRU

Zoom izobraževalni modul, sreda, 24.6.2020 med 18. - 19. uro.

več >>

 

ODKRITO O FOLKLORNI DEJAVNOSTI

Modul II: JAVNA PODOBA FOLKLORNE DEJAVNOSTI

Zoom izobraževalni modul, četrtek, 18.6.2020 med 18. - 19. uro.

več >>

 

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

KOMPETENCE ZA USPEŠNO VODENJE KULTURNIH  PROJEKTOV

Koncipiranje in prijava projekta

Zoom izobraževalni modul, torek, 16. junij 2020 in sreda, 17. junij 2020, med 17.00 - 19.00 uro

več >>

 

 

ODKRITO O FOLKLORNI DEJAVNOSTI

Modul I: VEČNA DILEMA FOLKLORNE DEJAVNOSTI – MED AVTENTIKO IN UMETNOSTJO

Zoom izobraževalni modul, četrtek, 11.6.2020 med 18. - 19. uro.

več >>

 

 

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

KOMPETENCE ZA USPEŠNO VODENJE KULTURNIH PROJEKTOV
Obvladovanje komunikacijskih veščin

Zoom izobraževalni modul, četrtek, 21. maj in petek, 22. maj med 17.00 - 19.00 uro

več >>

 

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

IZBRANE TEME IZ UMETNOSTNE ZGODOVINE:
Soodvisnost med umetniškim delom in družbenim okoljem

Zoom izobraževalni modul, sreda, 27. maj in četrtek, 28. maj med 17.00 - 19.00 uro

več >>

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

Status:

 

ZAPRT
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2020 v Uradnem listu RS,
št. 11/2020 z dne 28. 2. 2020)

Datum objave:

28. 2. 2020

Rok prijave:

27. 3. 2020 Podaljšan do 9. 6. 2020!

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

Višina sredstev za proračunsko leto 2020 je 285.000,00 EUR, od tega: 60% za vzhodno kohezijsko in 40% za zahodno kohezijsko regijo.

Število predvidenih subvencij:

 

 

55 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

 

Razpisna dokumentacija:

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

Kontaktna oseba:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:
ess.razpisi@jskd.si ali med 8.00 in 12.00 vsak delovni dan pokličete:
ga. Ireno Kržan (tel. št. 01 2410 510).

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/
zaposlovanje v kulturi

Status:

 

ZAPRT
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2020 v Uradnem listu RS, št. 11/2020 z dne 28. 2. 2020)

Datum objave:

28. 2. 2020

Rok prijave:

27. 3. 2020 Podaljšan do 9. 6. 2020!

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/  

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 12A: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/          

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/

Predvideva se izvedba v zgoraj navedenih modulih, če bo za vsak modul prijavljenih najmanj 5 kandidatov. Moduli se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Razpisna dokumentacija:

 

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

 

Kontaktna oseba:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:
ess.razpisi@jskd.si ali med 8.00 in 12.00 vsak delovni dan pokličete:
ga. Ireno Kržan (tel. št. 01 2410 510).

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2020 v Uradnem listu RS, št.1/2020 z dne 3. 1. 2020)

Datum objave:

3. 1. 2020

Rok prijave:

15. 1. 2020

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

400.000,00 EUR od tega za:

za vzhodno kohezijsko regijo 275.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 125.000,00 EUR

Število predvidenih subvencij:

 

 

55 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

 

Razpisna dokumentacija:

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

Kontaktna oseba:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/
zaposlovanje v kulturi

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2020 v Uradnem listu RS, št.1/2020 z dne 3. 1. 2020)

Datum objave:

3. 1. 2020

Rok prijave:

15. 1. 2020

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/  

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 12A: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/          

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/

Predvideva se izvedba v zgoraj navedenih modulih, če bo za vsak modul prijavljenih najmanj 5 kandidatov. Moduli se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Razpisna dokumentacija:

 

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

 

Kontaktna oseba:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2018 v Uradnem listu RS, št.1/2019 z dne 4. 1. 2019)

Datum objave:

4. 1. 2019

Rok prijave:

15. 9. 2019

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

400.000,00 EUR od tega za:

za vzhodno kohezijsko regijo 275.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 125.000,00 EUR

Število predvidenih subvencij:

 

 

55 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

 

Razpisna dokumentacija:

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

Kontaktna oseba:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/
zaposlovanje v kulturi

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2018 v Uradnem listu RS, št.1/2019 z dne 4. 1. 2019)

Datum objave:

4. 1. 2019

Rok prijave:

15. 10. 2019

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/  

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 12A: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/          

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/

Predvideva se izvedba v zgoraj navedenih modulih, če bo za vsak modul prijavljenih najmanj 5 kandidatov. Moduli se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Razpisna dokumentacija:

 

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

 

Kontaktna oseba:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 530).

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2018 v Uradnem listu RS, št.1/2019 z dne 4. 1. 2019)

Datum objave:

4. 1. 2019

Roki prijav*:

15.2.2019

V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v prvem prijavnem roku so dodatni roki za prijave še sledeči:

15.4.2019, 15. 6. 2019 in 15. 9. 2019

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

400.000,00 EUR od tega za:

za vzhodno kohezijsko regijo 275.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 125.000,00 EUR

Število predvidenih subvencij:

 

 

55 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

 

Razpisna dokumentacija:

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/
zaposlovanje v kulturi

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2018 v Uradnem listu RS, št.1/2019 z dne 4. 1. 2019)

Datum objave:

4. 1. 2019

Rok prijave:

PODALJŠAN ROK PRIJAVE DO 15.3.2019!!!

*V primeru, da se prosta mesta v posmaeznih modulih ne zapolnijo v prvem prijavnem roku so dodatni roki za prijave še sledeči:
15.6. 2019 in 15.10. 2019

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/  

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/          

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/

Predvideva se izvedba v zgoraj navedenih modulih, če bo za vsak modul prijavljenih najmanj 5 kandidatov. Moduli se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Razpisna dokumentacija:

 

 

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

 

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2018 v Uradnem listu RS, št.52/2018 z dne 27. 7. 2018)

Datum objave:

27. 7. 2018

Rok prijave:

26. 10. 2018

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

145.000,00 EUR od tega za:

za vzhodno kohezijsko regijo 110.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 35.000,00 EUR

Število predvidenih subvencij:

 

 

29 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 22

- zahodni kohezijski regiji: 7

 

Razpisna dokumentacija:

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN

PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/
zaposlovanje v kulturi

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2018 v Uradnem listu RS, št.1/2019 z dne 4. 1. 2019)

Datum objave:

10. 1. 2019

Rok prijave:

15. 2. 2019*

*V primeru, da se prosta mesta v posmaeznih modulih ne zapolnijo v prvem prijavnem roku so dodatni roki za prijave še sledeči:
15.6. 2019 in 15.10. 2019

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/  

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/          

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/

Predvideva se izvedba v zgoraj navedenih modulih, če bo za vsak modul prijavljenih najmanj 5 kandidatov. Moduli se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Razpisna dokumentacija:

 

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

 

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2018 v Uradnem listu RS, št.35/2018 z dne 25. 5. 2018)

Datum objave:

25. 5. 2018

Rok prijave:

6. 7. 2018 (ZAKLJUČEN)

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

165.000,00 EUR od tega za:

za vzhodno kohezijsko regijo 115.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 50.000,00 EUR

Število predvidenih subvencij:

 

 

33 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 23

- zahodni kohezijski regiji: 10

 

Razpisna dokumentacija:

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN

PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2018 v Uradnem listu RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018)

Datum objave:

12. 1. 2018

Rok prijave:

16. 3. 2018

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

260.000,00 EUR od tega za:

- vzhodno kohezijsko regijo: 170.000,00 EUR

- zahodno kohezijsko regijo: 90.000,00 EUR

 

Število predvidenih subvencij:

 

 

30 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 18

- zahodni kohezijski regiji: 12

 

Razpisna dokumentacija:

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN

PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/
zaposlovanje v kulturi

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2018 v Uradnem listu RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018)

Datum objave:

12. 1. 2018

Rok prijave:

2. 3. 2018

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe:LJUBLJANA

 

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe:LJUBLJANA

 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

Kraj izvedbe:LJUBLJANA

Kraj izvedbe:KRŠKO

 

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 40 ur 
Kraj izvedbe 1: Ljubljana in drugi kraji

 

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe:LJUBLJANA

 

 Modul 11: KULTURNI ORGANIZATOR /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

Modul 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/  

 

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe:LJUBLJANA

Razpisna dokumentacija:

 

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN

PODROBNOSTI RAZPISA

 

>>več

 

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2017 v Uradnem listu RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017)

Datum objave:

22. 9. 2017

Rok prijave:

15. 11. 2017

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

260.000,00 EUR od tega za:

- vzhodno kohezijsko regijo: 170.000,00 EUR

- zahodno kohezijsko regijo: 90.000,00 EUR

 

Število predvidenih subvencij:

 

 

30 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 18

- zahodni kohezijski regiji: 12

 

Razpisna dokumentacija:

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN

PODROBNOSTI RAZPISA

>>več

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/
zaposlovanje v kulturi

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2017 v Uradnem listu RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017)

Datum objave:

22. 9. 2017

Rok prijave:

20. 10. 2017

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe:LJUBLJANA

 

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe:LJUBLJANA

 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

Kraj izvedbe:LJUBLJANA

Kraj izvedbe:SLOVENJ GRADEC

Kraj izvedbe:KRŠKO

 

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 40 ur 
Kraj izvedbe 1: Novo mesto
Termin izvedbe: 17.-19.11.2017

 

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe:LJUBLJANA

 

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/

Kraj izvedbe:LJUBLJANA

Razpisna dokumentacija:

 

CELOTNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA IN

PODROBNOSTI RAZPISA

 

>>več

 

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

 

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2017 v Uradnem listu RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017)

Datum objave:

12. 5. 2017

Rok prijave:

16. 6. 2017

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

260.000,00 EUR od tega za:

- vzhodno kohezijsko regijo: 170.000,00 EUR

- zahodno kohezijsko regijo: 90.000,00 EUR

 

Število predvidenih subvencij:

 

 

18 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 34 (12+22)

- zahodni kohezijski regiji: 18 (6+12)

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2017_razpis.pdf)

- Navodila za prijavo na javni razpis

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_subv_2017_obr1.doc)

- Obrazec Prijava na razpis
(JSKD_ESS_subv_2017_obr2.doc)

- Vzorec pogodbe o subvencioniranju zaposlitve
(JSKD_ESS_subv_2017_pogodba.pdf)

- Ocenjevalni list(JSKD_ESS_subv_2017_obr3.pdf)

- Časovnica(JSKD_ESS_subv_2017_ Obr4.pdf)

- Kohezijske statistične občine (JSKD_ESS_subv_2017_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS)

- Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/
zaposlovanje v kulturi

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2017 v Uradnem listu RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017)

Datum objave:

12. 5. 2017

Rok prijave:

16. 6. 2017

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/  

 

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/  

          

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/

    

Predvideva se izvedba 11 modulov izmed zgoraj navedenih, od tega predvidoma 6 v vzhodni kohezijski regiji in 5 v zahodni kohezijski regiji, glede na prijave.

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2017_razpis.pdf)

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_obr_2017_obr1.doc)

- Obrazec Prijava (JSKD_ESS_subv_2017_obr2.doc) in INFORMATIVNA PRIJAVA

- Vzorec pogodbe o Vzorec pogodbe o izobraževanju za delo v kulturi (JSKD_ESS_izob_2017_pogodba.doc)

- Ocenjevalni list (JSKD_ESS_izob_2017_obr3.pdf)

- Časovnica(JSKD_ESS_izob_2017_ Obr4.pdf)

- Kohezijske statistične občine(JSKD_ESS_subv_2017_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS) (*.xls, *.jpg)

- Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

 

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2017 v Uradnem listu RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017)

Datum objave:

13. 1. 2017

Rok prijave:

17. 3. 2017

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

275.000,00 EUR od tega za:

- vzhodno kohezijsko regijo: 165.000,00 EUR

- zahodno kohezijsko regijo: 110.000,00 EUR

 

Število predvidenih subvencij:

 

 

55 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2017_razpis.pdf)

- Navodila za prijavo na javni razpis

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_subv_2017_obr1.doc)

- Obrazec Prijava na razpis
(JSKD_ESS_subv_2017_obr2.doc)

- Vzorec pogodbe o subvencioniranju zaposlitve
(JSKD_ESS_subv_2017_pogodba.pdf)

- Ocenjevalni list (JSKD_ESS_subv_2017_obr3.pdf)

- Časovnica (JSKD_ESS_subv_2017_ Obr4.pdf)

- Kohezijske statistične občine(JSKD_ESS_subv_2017_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS)

- Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Matevža Grizolda (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/
zaposlovanje v kulturi

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2017 v Uradnem listu RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017)

Datum objave:

13. 1. 2017

Rok prijave:

17. 2. 2017

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/  

 

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/  

          

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/

    

Predvideva se izvedba 11 modulov izmed zgoraj navedenih, od tega predvidoma 6 v vzhodni kohezijski regiji in 5 v zahodni kohezijski regiji, glede na prijave.

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2017_razpis.pdf)

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_obr_2017_obr1.doc)

- Obrazec Prijava (JSKD_ESS_subv_2017_obr2.doc) in INFORMATIVNA PRIJAVA

 

- Vzorec pogodbe o Vzorec pogodbe o izobraževanju za delo v kulturi (JSKD_ESS_izob_2017_pogodba.doc)

- Ocenjevalni list (JSKD_ESS_izob_2017_obr3.pdf)

- Časovnica(JSKD_ESS_izob_2017_ Obr4.pdf)

- Kohezijske statistične občine(JSKD_ESS_subv_2017_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS) (*.xls, *.jpg)

- Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Matevža Grizolda (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016)

Datum objave:

7. 10. 2016

Rok prijave:

15. 11. 2016

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

275.000,00 EUR od tega za:

- vzhodno kohezijsko regijo: 165.000,00 EUR

- zahodno kohezijsko regijo: 110.000,00 EUR

 

Število predvidenih subvencij:

 

 

55 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2016_razpis.pdf)

- Navodila za prijavo na javni razpis

- Obrazec za oddajo prijave(izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_subv_2016_obr1.doc)

- Obrazec Prijava na razpis
(JSKD_ESS_subv_2016_obr2.doc)

- Vzorec pogodbe o subvencioniranju zaposlitve
(JSKD_ESS_subv_2016_pogodba.pdf)

- Ocenjevalni list (JSKD_ESS_subv_2016_obr3.pdf)

- Časovnica (JSKD_ESS_subv_2016_ Obr4.pdf)

- Kohezijske statistične občine (JSKD_ESS_subv_2016_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS) (*.xls, *.jpg)

- Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Matevža Grizolda (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

 

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/
zaposlovanje v kulturi

Status:

 

ZAKLJUČEN
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016)

Datum objave:

7. 10. 2016

Rok prijave:

7. 11. 2016

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 
 •  
 • MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/  
 • Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
 • MODUL 11: KULTURNI ORGANIZATOR PRODUCENT, INŠPICIENTA, DOKUMENTARISTA /Dopolnilni področni modul: 40 ur/
 • MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/  
 •           
 • MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/
 • MODUL 14:  KULTURNI VODIČI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/             

 

Predvideva se izvedba 11 modulov izmed zgoraj navedenih, od tega predvidoma 6 v vzhodni kohezijski regiji in 5 v zahodni kohezijski regiji, glede na prijave.

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2016_razpis.pdf)

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_obr_2016_obr1.doc)

- Obrazec Prijava (JSKD_ESS_subv_2016_obr2.doc) in INFORMATIVNA

- Vzorec pogodbe o Vzorec pogodbe o izobraževanju za delo v kulturi (JSKD_ESS_izob_2016_pogodba.doc)

- Ocenjevalni list(JSKD_ESS_izob_2016_obr3.pdf)

- Časovnica (JSKD_ESS_izob_2016_ Obr4.pdf)

- Kohezijske statistične občine (JSKD_ESS_subv_2016_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS) (*.xls, *.jpg)

- Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Matevža Grizolda (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.