JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2021

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 22. 10. 2021)

Datum objave:

10. 12. 2021

Rok prijave:

10. 1. 2022

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

Višina sredstev za proračunsko leto 2021 je 260.000,00 EUR, od tega: 230.000,00 EUR za vzhodno kohezijsko in 30.000,00 EUR za zahodno kohezijsko regijo.

Za javni razpis – poziv 2021/4 z objavo v Uradnem listu RS z dne 22. 10. 2021 je na voljo 35 novih zaposlitev (subvencij) za Vzhodno kohezijsko regijo v predvideni skupni višini 175.000,00 EUR in 2 (dve) novi zaposlitvi (subvenciji) za Zahodno kohezijsko regijo v predvideni višini 10.000,00 EUR.

Število predvidenih subvencij:

 

 

Za leto 2021 je predvidenih 52 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 46

- zahodni kohezijski regiji: 6

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa
(01_jskd_ess_21_december_subvencije_in_izobrazevanja_razpis.pdf)

- Navodila za prijavo na javni razpis
(02-navodila-jskd-ess-subvencije-2021.pdf)

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(03-izpis-za-ovojnico-jskd-ess-subvencije-2021-obr1.doc)

- Obrazec Prijava na razpis
(04-jskd-ess-subvencije-2021-obr2.doc)

- Vzorec pogodbe o subvencioniranju zaposlitve
(05-jskd-ess-subvencije-2021-vzorec-pogodbe.pdf)

- Ocenjevalni list
(06-jskd-ess-subvencije-2021-obr3-ocenjevalni-list.pdf)

- Časovnica
(07-jskd-ess-subvencije-2021-obr4-casovnica.pdf)

- Kohezijske statistične občine
(08-jskd-ess-subvencije-2021-kohezijske_statisticne_obcine.xls)

Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (25 – 29 let)
(Vir: SURS) (09-jskd-ess-subvencije-junij-2021-stopnja_registrirane_brezposelnosti_regije_starost.xls)

- Koeficient razvitosti občin za leti 2020 in 2021
(10-jskd-ess-subvencije-2021-koeficienti_razvitosti_obcin_za_20_in_21.xlsx)

 

Kontaktna oseba:

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:
ess.razpisi@jskd.si ali med 9.00 in 14.00 vsak delovni dan pokličete go. Ireno Kržan (tel. št. 01 24 10 510).

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.