ČLANI NADZORNEGA SVETA

 

Na podlagi 6. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter 2. odstavka 11. a člena ter 12. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010) objavljamo

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Člane nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje vlada izmed strokovnjakov s področja dela sklada, financ in pravnih zadev, tako da so upoštevani enakomerna regionalna sestava nadzornega sveta, enotni slovenski kulturni prostor in zastopanost različnih kulturni dejavnosti s področja dela sklada. Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene na skladu in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.

Vlada imenuje v nadzorni svet štiri svoje predstavnike. Preostale tri člane imenuje vlada na predlog Zveze kulturnih društev Slovenije in drugih zvez ljubiteljskih kulturnih društev. Zveze ljubiteljskih kulturnih društev lahko vložijo svoje predloge najpozneje do ponedeljka, 6. 2. 2023, na naslov:

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

s pripisom za »IMENOVANJE V NADZORNI SVET«.

Predlogi morajo biti opremljeni z ustreznimi podatki o kandidatu (ime, priimek, naslov, kratek življenjepis in opis dosedanjih aktivnosti s poudarkom na področjih dejavnosti sklada) in ustrezno utemeljeni.

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij je mag. Darja Marinčič, (darja.marincic@jskd.si).

DIREKTOR
Damjan Damjanovič

 

Ljubljana, 6. 1. 2023
Številka: 0130-2/2022-2

 

 

 

Besedilo poziva
(v datoteki pdf)

 

 

 

Besedilo poziva
(v datoteki pdf)