JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2021

 

 

NADALJEVALNA IZKUSTVENA DELAVNICA PISANJA

Med fikcijo in spominom

 

Kraj izvedbe:

Ljubljana, Cankarjeva 5  -  Cepetka (5. nadstropje)

 

Termin:

OKTOBER, dva vikenda V ŽIVO,  PCT pogoji
sobota in  nedelja,  2./3. in 16./17. 10. 2021
Urnik: 9.00-13.00 in 14.30-18.00

 

Mentorica:

Maja Vidmar in dr. Alja Adam

 

Število udeležencev:

Največ  10-12 udeležencev!

 

Cena:

Kotizacija: 100,00 € (z ddv-jem), za udeležence projekta ESS - gratis

 

Rok za prijavo:

petek, 24. september 2021

 

NAMEN IN CILJI:

- Senzibilizacija stika s snovjo pisanja (fenomenološko zrenje).

- Usmerjanje pozornosti na avtobiografskost kot literarno snov ali oviro pri snovanju.

- Prepoznavanje različnih perspektiv teksta.

- Kontekstualno širjenje domišljijskega vidnega polja.

- Samostojna integracija delov teksta.

- Oblikovanje zemljevida lastnega ustvarjalnega procesa.

NAČIN DELA:

Delo poteka v dveh intenzivnih vikendih, v soboto in nedeljo –  40 šolskih ur.
Skupinska dinamika kot podpora in izziv pri vajah kreativnega pisanja in za izkustveno delo.

 SINOPSIS:

Mentorici vodita delavnice od leta 2013, ko sta oblikovali inovativen koncept izkustvenega pristopa k kreativnemu pisanju, ki temelji na dveh principih: zavedanju in avtentičnosti. Združevali sta izkušnje s področja literarnega ustvarjanja in geštalt psihoterapije, vključevali pa sta tudi znanje s področja literarne teorije in dela s skupinami.

Nadaljevalna delavnica temelji na poglabljanju razumevanja odnosa med spominom in fikcijo v odprtem prostoru za prevpraševanje, kaj spomin sploh je. Ta tema bo služila za okvir raziskovanja zakonitosti literarnega ustvarjanja in vzporeden individualni proces ob ozaveščanju telesnega doživljanja, ki služi kot podpora. Z izbranimi vajami kreativnega pisanja bomo širili vidno polje domišljije kot svobode za izbiro različnih perspektiv pri oblikovanji literarnih vsebin.

Udeleženke in udeležence bova vzpodbudili k samostojni integraciji avtentičnih delov teksta s pomočjo  izkustvenega oblikovanja lastnega ustvarjalnega zemljevida.

CENA

Kotizacija: 100,00 € (z ddv-jem), za udeležence projekta ESS - gratis

NAČIN PRIJAVE

Na delavnico se lahko prijavite do petka, 24. septembra 2021, v spletni prijavi na strani JSKD na linku:

Vsa mesta so zasedena!

Podrobnejše informacije lahko dobite na tel.   01/ 2410 510 (Irena Kržan) ali 01/ 01/24-10-516 (Barbara Rigler).

Delavnice ne bomo izvedli, če bo prijavljenih manj kot sedem udeležencev in udeleženk.

Kreativne delavnice bodo potekale v Ljubljani, v prostorih JSKD – Cepetka, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, po PCT pogojih. Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh: www.jskd.si (literatura).

URNIK

sobota, 2. 10. 2021, Ostrenje pozornosti

- Uvodni del

- Skupinski in individualni proces

- Vaja pisanja za pozornost

nedelja, 3. 10. 2021, Revizija teksta

- Telo kot podpora in tema

- Menjava perspektiv v besedilu

- Izostrovanje snovi

sobota, 16. 10. 2021, Spomin kot akt nastajanja

- Avtobiografskost kot izziv

- Vaja pisanja med fikcijo in spominom

- Psihodramsko izostrovanje

nedelja, 17. 10. 2021,  Integracija

- Pregled lastnega literarnega zemljevida

- Vaja pisanja integracije doživetega

- Zaključevanje

PREDSTAVITEV MENTORIC:

Alja Adam

 

Dr. ALJA ADAM  (1976), pesnica, esejistka, specializantka geštalt psihoterapije in predavateljica, je na Filozofski fakulteti diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije kulture. Leta 2007 je na isti fakulteti doktorirala s področja študij spolov in feministične literarne teorije. Izdala je štiri pesniške zbirke: Zaobljenost, 2003, Zakaj bi omenjala Ahila, 2008, Dolgo smo čakali na dež, 2015 in Privlačnosti, 2020.
Kot mlada pesnica je prejela nekaj nagrad v tujini, njena knjiga Dolgo smo čakali na dež je bila leta 2016 nominirana za Veronikino nagrado. V letu 2021 je ponovno prejela nominacijo za Veronikino nagrado za knjigo Privlačnosti.
Njene pesmi so prevedene v petnajst tujih jezikov in objavljene v domačih in tujih publikacijah ter antologijah. Pesniška knjiga Zakaj bi omenjala Ahila je leta 2011 izšla v prevodu pri španski založbi E.d.a. libros in leta 2009 v Italiji, v letu 2014 na Hrvaškem. V pripravi je prevod knjige Privlačnosti v angleškem jeziku (v prevodu Marte Košir). Avtorica redno gostuje na mednarodnih festivalih in pesniških srečanjih v Sloveniji in po svetu.
Leta 2014 sta s pesnico Majo Vidmar zasnovali program Izkustveno kreativno pisanje v katerem prepletata pisanje in geštalt terapijo, na tak način pa uvajata zanimive pristope, ki v slovenskem (in tujem) okolju še niso uveljavljeni.
Je soavtorica inovativnih izobraževalnih modelov, ki podpirajo razvoj kreativnih potencialov pri otrocih, mladostnikih/mladostnicah in študentih/študentkah (Program za celostni razvoj, Integrativna kreativnost) zasnovanih pod okriljem inštituta za psihoterapijo Satori.
Zadnja štiri leta intenzivno sodeluje z Javnim skladom za kulturne dejavnosti - kot mentorica kreativnega pisanja in selektorica v okviru festivala mlade literature Urška. Izvaja psihoterapijo, literarni coaching in vodi tečaje joge. Živi in ustvarja v Ljubljani in v ekološki skupnosti Sončni grič, Hrvoji.

 

Maja Vidmar

 

MAJA VIDMAR (1961), doma je iz Nove Gorice in živi kot svobodna književnica v Ljubljani. Njena prva knjiga Razdalje telesa (1984) je bila prodana v 1500 izvodih in je bila tudi zaradi enotne erotične tematike zelo opažena. V tistem času je bilo v Sloveniji v primerjavi z moškimi malo žensk, ki so pisale poezijo. Do zdaj je izšlo sedem pesniških zbirk: poleg prve še Način vezave, 1988; Ob vznožju, 1998; Prisotnost, 2005; Sobe, 2008; Kako se zaljubiš, 2012 in Minute prednosti, 2015 ter dva izbora: Ihta smeri, 1989 in Petdeset pesmi, 2015. Tematika njene poezije se je razširila na vse pesniške teme. Z zgoščenim in v zadnjih knjigah vedno bolj preprostim jezikom upesnjuje tisto, česar del je, in predvsem tisto, kar je del nje. To se zadnja leta organsko dopolnjuje z njenim ukvarjanjem z geštalt terapijo, ta pa z oblikovanjem pesniških delavnic, ki jih vodi. Za knjigo Prisotnost je prejela Jenkovo nagrado, Nagrado Prešernovega sklada in dunajsko štipendijo v okviru Grosser Preis für osteuropäische Literatur. Prejela je Premio Letterario Internazionale Trieste Scriture di Frontiera dedicato a Umberto Saba 2007, za knjigo Sobe nagrado mreže gradova književnosti 2009 in nagrado za desetleni opus Velenjica – čaša nesmrtnosti 2015. V tujini je izšlo sedem knjig njene poezije. Ima veliko tujih in domačih revijalnih in antologijskih objav. Obiskala je veliko pesniških festivalov in rezidenc. Je članica Društva slovenskih pisateljev in slovenskega PEN-a.   

 

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
ess.razpisi@jskd.si
Irena Kržan, samostojna strokovna svetovalka za projekt ESS, E: irena.krzan@jskd.si
in
Barbara Rigler, producentka JSKD za literaturo in odgovorna urednica revije Mentor, E: barbara.rigler@jskd.si.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.