JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2020

Status:

 

ODPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2020 v Uradnem listu RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020)

Datum objave:

25. 9 2020

Rok prijave:

26. 10. 2020

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

Višina sredstev za proračunsko leto 2020 je 285.000,00 EUR, od tega: 60% za vzhodno kohezijsko in 40% za zahodno kohezijsko regijo

Število predvidenih subvencij:

 

 

57 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 34

- zahodni kohezijski regiji: 23

Glede na razpoložljiva sredstva lahko JSKD izvede večje število subvencij za delodajalce, vendar pri tem zasleduje ustrezen delež izvajanja v zahodni oz. vzhodni kohezijski regiji.

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa

- Navodila za prijavo na javni razpis

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)

- Obrazec Prijava na razpis

- Vzorec pogodbe o subvencioniranju zaposlitve

- Ocenjevalni list

- Časovnica

- Kohezijske statistične občine

- Stopnje registrirane brezposelnosti po območnih službah in starosti

- Stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah in starosti

- Stopnje registrirane brezposelnosti po občinah in starosti

- Koeficient razvitosti občin za leti 2020 in 2021

 

Kontaktna oseba:

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:
ess.razpisi@jskd.si ali med 8.00 in 12.00 vsak delovni dan pokličete:
ga. Ireno Kržan (tel. št. 01 2410 510).

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.