JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2021

Status:

 

ZAPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS z dne, 16. 4. 2021)

Datum objave:

9. 7. 2021

Rok prijave:

9. 8. 2021

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

Višina sredstev za proračunsko leto 2021 je 542.000,00 EUR, od tega: 60% za vzhodno kohezijsko in 40% za zahodno kohezijsko regijo

Število predvidenih subvencij:

 

 

108 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 65

- zahodni kohezijski regiji: 43

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa
(01_jskd_ess_21_avgust_subvencije_in_izobrazevanja_razpis.pdf)

- Navodila za prijavo na javni razpis
(02-navodila-jskd-ess-subvencije-2021.pdf)

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(03-izpis-za-ovojnico-jskd-ess-subvencije-2021-obr1.doc)

- Obrazec Prijava na razpis
(04-jskd-ess-subvencije-2021-obr2.doc)

- Vzorec pogodbe o subvencioniranju zaposlitve
(05-jskd-ess-subvencije-2021-vzorec-pogodbe.pdf)

- Ocenjevalni list
(06-jskd-ess-subvencije-2021-obr3-ocenjevalni-list.pdf)

- Časovnica
(07-jskd-ess-subvencije-2021-obr4-casovnica.pdf)

- Kohezijske statistične občine
(08-jskd-ess-subvencije-2021-kohezijske_statisticne_obcine.xls)

Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (25 – 29 let)
(Vir: SURS) (09a-jskd-ess-subvencije-2021-stopnja_registrirane_brezposelnosti_regije_starost.xls)

- Koeficient razvitosti občin za leti 2020 in 2021
(10-jskd-ess-subvencije-2021-koeficienti_razvitosti_obcin_za_20_in_21.xlsx)

 

Kontaktna oseba:

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:
ess.razpisi@jskd.si ali med 9.00 in 14.00 vsak delovni dan pokličete go. Ireno Kržan (tel. št. 01 2410 510).

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.