GLASBA /HISTORIČNA GLASBA IN PLES

 

 

Naziv seminarja:

 

 

 

PLETERSKE ŠTIMANCE IN NJIHOVA GLASBA
*
"ŠTIMANCE" (ACOUSTIC VASES)OF PLETERJE AND THEIR ORIGINAL SOUND

 

Kraj izvedbe:

 

 

Ljubljana, Pleterje
Ljubljana, Pleterje

Termini:

 

30. 9. in 1. 10. 2017,
September 29,  October 1, 2017

Predavatelja:

 

Cristina Alís Raurich, Katarina Šter

Cena:

 

60,00 EUR (DDV vključen)

Rok prijave:
 

do zapolnitve mest

 

 

 

 

 

štimanca

 

 

pleterje

OPIS

Pleterske štimance, ki nas kot akustični fenomen fascinirajo še danes, so bile prvotno namenjene péti in govorjeni liturgiji skupnosti kartuzijanskega reda. Brez poznavanja njihovega prvotnega konteksta in namena je njihovo pravo vlogo v izvajanju glasbe težko prepoznati. Delavnica, na kateri bo na kratko predstavljen gregorijanski koral v kartuzijanski različici in iz rokopisov iz slovenskih kartuzij, je namenjena spoznavanju gregorijanskega korala in gregorijanske modalnosti. Posvetili se bomo tudi značilnostim t. i. pitagorejske uglasitve, v kateri se je enoglasni srednjeveški koral izvajal.
Delavnica bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku (s prevajanjem za vse, ki ne razumejo angleško).

 

DESCRIPTION

The “štimance” (acoustic vases) in the church of Pleterje, which until today remain a fascinating acoustic phenomenon, were originally intended for the spoken and sung liturgy of the Carthusian community of Pleterje. It is almost impossible to appreciate their real role in the performance of music without knowing their original context and function. At the workshop, Gregorian chant will be presented in its Carthusian variant and with the medieval sources from the Slovenian charterhouses. Special stress will be given to the Gregorian modality. We will focus on the characteristics of the so-called Pythagorean tuning which was the basic tuning of the medieval monophony, including Gregorian chant.
The workshop will be carried out in English and Slovenian languages.

 

 

TEME

- gregorijanski koral, kakor so ga peli kartuzijani: nekaj teoretskih izhodišč o koralu s poudarkom na kartuzijanskem koralu, vključeno je delo z viri iz slovenskih kartuzij
- gregorijanska modalnost (kratka razlaga osmih modusov, bolj podrobno delo s spevi 1. in 8. modusa)
- pitagorejska uglasitev
- monokord in njegova uglasitev (monokord je bil edini instrument, ki ga je kartuzijanski red dovoljeval, in še to le za vajo)

TOPICS:

- Gregorian chant: some theoretical premises and the tradition of the Carthusian chant (& sources from Slovenian monasteries)
- monochord, the only instrument of the Carthusians (they could use it for practicing, but not directly in the liturgy)
- modality (8 modes explained in short, working in more detail on the pieces from the modes 1 or 8)
- Pythagorean tuning

 

UDELEŽENCI:

- poklicni glasbeniki in študenti (pevci, instrumentalisti na tipkah, drugi glasbeniki)
- kdorkoli, ki se želi naučiti več o gregorijanskem koralu
- število udeležencev je omejeno na 15, upoštevan bo vrstni red prijav

OPEN FOR:

- professionals: singers, keyboard players, other musicans
- anybody who wants to learn more about Gregorian chant

 

TRAJANJE:

Cca. 10 ur, 3–4 ure teoretski del, ostalo je praktični del (kombiniran s teorijo) v prostorih, kjer se bo izvajal tečaj, nato pa še v pleterski gotski cerkvi

 

DURATION:

Aprox. 10 hours, 3-4 hours theory, the rest would be practice (combined with some theory) in the place of the course and then in the Carthusian church with "štimance"

VODITELJICI

- Cristina Alís Raurich, pianistka, izvajalka na historičnih instrumentih s tipkami (specialistka za srednjeveško glasbo) in raziskovalka (doktorska študentka na Univerzi v Würzburgu in na Scholi cantorum v Baslu)
Biografija: http://cristinaraurich.cat/bio/

- Katarina Šter, raziskovalka srednjeveške glasbe, pevka, specialistka za kartuzijanski srednjeveški koral
Biografija: http://mi.zrc-sazu.si/en/sodelavci/katarina-ster-en#v

INSTRUCTORS

- Cristina Alís Raurich, pianist, historical keyboard player (medieval music specialist) and researcher (PhD student at the University of Würzburg and Schola cantorum Basiliensis)
Biography: http://cristinaraurich.cat/bio/
- Katarina Šter, medieval music researcher, singer, specialist in the Carthusian medieval chant
Biography: http://mi.zrc-sazu.si/en/sodelavci/katarina-ster-en#v

 

 CRISTINA ALÍS RAURICH je diplomirala iz klavirja ter iz srednjeveških in renesančnih glasbil s tipkami ter se dodatno izpolnjevala pri specialistu za srednjeveško glasbo Mauriciu Molini. Deluje kot pedagoginja in izvajalka (med drugim je članica ansamblov Magister Petrus, Carmina Harmonica, Hamelin Consort in Le Souvenir), srednjeveška glasba pa je tudi predmet njenih muzikoloških raziskav. Trenutno je Cristina pomočnica direktorja in predavateljica na Mednarodnem tečaju za srednjeveško izvajalsko glasbeno prakso v Besalúju (Španija, Katalonija), obenem pa gostujoča raziskovalka na Mednarodnem centru za srednjeveško glasbo,  na Univerzi Paula Valéryja – Montpellier 3 ter na Regijskem konservatoriju v Montpellierju v Franciji. Je tudi študentka doktorskega programa na Univerzi v Würzburgu (Nemčija) in na Scholi cantorum v Baslu (Švica).
V okviru sodelovanja z izdelovalcem historičnih orgel Walterjem Chinaglio je leta 2014 nastalo Cristinino glasbilo, ki je »prvo« svoje vrste v sodobnem času in ga bodo imeli priložnost spoznati tudi udeleženci tečaja – rekonstrukcija portativa iz 13. stoletja, izdelana na podlagi študija pisnih in ikonografskih virov.

After receiving her Master diplomas on piano, medieval and renaissance keyboards, and studying with Mauricio Molina, CRISTINA ALÍS RAURICHdecided to combine her passion for teaching with a performance career (ensembles Magister Petrus, Carmina Harmonica, Hamelin Consort, Le Souvenir, among others) and with musicological research. Currently she is a faculty member and the assistant director of the International Course on Medieval Music Performance of Besalú (MMB). She is also a visiting scholar (performance) at the Centre International de Musiques Médiévales: Du ciel aux marges (CIMM); at the Université Paul Valéry – Montpellier 3, and the Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole.
She collaborates with the historical organ builder Walter Chinaglia on the reconstruction of medieval organs, obtaining in 2014 a reconstruction of a 13th c. portative organ developed through the study of written and iconographic sources, the first in its kind. At the moment she takes part into a Doctoral Program at the University of Würzburg (Germany) / Schola Cantorum Basiliensis (Switzerland).

 

KATARINA ŠTER je raziskovalka na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU. Študirala je muzikologijo in primerjalno književnost z literarno teorijo na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi v Regensburgu, zatem pa je na Oddelku za muzikologijo UL doktorirala na temo glasbene recepcije v žičkih antifonarjih. Za svoje doktorsko delo je prejela Srebrni znak ZRC SAZU za leto 2012.
Katarina se posveča predvsem srednjeveškim glasbenim tradicijam monastičnih redov, njeno posebno zanimanje pa velja tudi razmerju med besedo in glasbo v starejši vokalni glasbi. V mednarodnih muzikoloških in drugih publikacijah je objavila več razprav o kartuzijanskih glasbenih rokopisih in drugih temah, je pa tudi avtorica številnih poljudnih besedil o glasbi in koncertnih listov. Med letoma 2014 in 2016 je kot raziskovalka delovala na Scholi Cantorum v Baslu (Švica). Tu se je obenem izpopolnjevala v izvajanju stare glasbe, saj je aktivna tudi kot pevka, ki se posveča predvsem poustvarjanju srednjeveške glasbe. Glasbeno se je izobraževala na Orglarski šoli v Ljubljani ter pri Barbari Nagode na Glasbeni šoli Vič-Rudnik v Ljubljani, nato pa privatno pri specialistih za baročno, srednjeveško in renesančno glasbo, kot so Gerd Kenda, Evelyn Tubb, Kathleen Dineen, Dominique Vellard in drugi.

KATARINA ŠTER is a research fellow at the Institute of Musicology ZRC SAZU. She studied musicology and comparative literature with literary theory at the Universities of Ljubljana and Regensburg. In 2010, she was awarded her doctoral degree with a thesis on characteristics and interconnections of six medieval antiphoners of the Charterhouse Žiče, for which she was awarded the Silver Order of ZRC (a special prize given for the excellence in dissertation theses) in 2012.
Her work is focused primarily on the medieval musical traditions of the monastic orders. Of special interest to her is also the relationship between words and music in early vocal music. She published several papers on the Carthusian music manuscripts in various musicological and other journals, but she is also the author of concert programme notes and various texts for wider readership. In connection with her most recent work on the relations between the Carthusians and other traditions, she was carrying out specialized research at the Schola Cantorum in Basel with the Swiss Government Excellence Scholarship in the academic years 2014/2015 and 2015/2015, where she was also able to improve her performance. She has been active as a singer – soloist as well as a member of various vocal ensembles (insula memoriae) and choirs (ČarniCe, DEKOR). Her musical studies include Organ School of Ljubljana and Music School Ljubljana Vič-Rudnik (with Barbara Nagode); after that she was studying privately with various specialists for Baroque, Medieval and Renaissance Music such as Gerd Kenda, Evelyn Tubb, Kathleen Dineen, Dominique Vellard, and others.

 

LOKACIJA

Delavnica bo potekala v prostorih JSKD na Cankarjevi ulici 5 v  Ljubljani in v samostanu Pleterje.


URNIK

Sobota, 30. september
10.00 – 13.00 in 15.00 – 18.00
Cankarjeva ulica 5, Ljubljana
Med odmorom kosilo v lastni režiji.

Nedelja, 1. oktober
10.00 – 14.00
samostan Pleterje,
prevoz v lastni režiji oziroma po dogovoru.

 

PRIJAVA

 

Kotizacija za delavnico znaša 60 €.

Vsem prijavljenim bomo izstavili račun.

Kotizacija mora biti poravnana pred začetkom delavnice. Izpolnjene prijavnice pošljite na naslov:

JSKD Škofja Loka, Mestni trg 26, 4220 Škofja Loka.

 

 

 

Dodatne informacije

 

 

 

Janez JOCIF

organizator kulturnega programa in svetovalec za historični ples

JSKD OI Škofja Loka

T: 04 515 71 60

M: tel. 041 80 24 24
E: janez.jocif@jskd.si

 

 

 

 

 

pleterje