INSTRUMENTALNA GLASBA /IZOBRAŽEVANJA / SEZONA 2013/13

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA PREDVODNIKE

     

Kraj izvedbe:

 

 

Koper

 

Termin:

 

19. – 25. 8. 2013

Mentorji:

 

 

Ivan Medved

Cena:

 

za člane ZSG 50,00 € za nečlane ZSG 200,00 €

Rok prijave:
 

15. 6. 2013

 

 

Seminar je namenjen inštrumentalistom in predvodnikom. Na seminarju bodo udeleženci spoznavali osnove predvodniške dejavnosti, obnavljali pravila ter nadgradili svoje znanje s figurativnimi elementi. Seminar bo potekal teoretično in praktično s projektno godbo in se bo zaključili z zaključnim nastopom.

 

 

 

VSEBINA in CILJI

PROGRAMI

Osnove predvodništva:

- Osnove dirigiranja (himna, pogrebna koračnica).

- Povelja (ustna in s palico).

- Delo predvodnika z godbo (kako zasnovati in izpeljati vaje).

 

Nadaljevalni seminar predvodništva:

- Obnova povelj (ustna in s palico).

- Tekmovalna pravila.

- Trening z godbo.

- Figurativna dejavnost.

 

 

O MENTORJIH

 

Predvodnik IVAN MEDVED (1962) je svojo glasbeno pot začel s 13 leti kot klarinetist v Laški pihalni godbi. Kasneje je na Srednji glasbeni šoli in Akademiji za glasbo v Ljubljani študiral saksofon in oboo. Leta 1981 se je zaposlil v Orkestru slovenske policije, kjer je leta 1994 postal pomočnik poveljnika. Od leta 2001 je zaposlen pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti kot vodja območne izpostave Laško, deloval pa je tudi kot učitelj saksofona na glasbeni šoli v Laškem. Med letoma 1996 in 2008 je bil dirigent in predvodnik Laške pihalne godbe, leta 2009 pa je ustanovil Vaško godbo Vrh nad Laškim, ki jo tudi vodi. Je predvodnik Zveze slovenskih godb, kot mentor za predvodništvo in korakanje pa na različnih poletnih izobraževalnih taborih za mlade godbenice in godbenike sodeluje že več kot 15 let.

 

POTEK, TRAJANJE in KRAJ SEMINARJA

Seminar bo potekal v Kopru od 19. – 25. 8. 2013.

8.00                   zajtrk
9.00–13.00         delavnice za predvodnike
13.00–15.00       kosilo in prosto


15.00–18.00/19.00 delavnice za predvodnike


18.00–19.00       vaje iz korakanja MOMC
19.00–20.00       večerja

 

 

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Prijave na priloženi prijavnici pošljite do 15. junija 2013, na naslov:

Zveza slovenskih godb
Pisarna Cerknica
Gerbičeva ulica 19
1380 Cerknica

ali po


e-pošti na info@zvezaslovenskih-godb.si.

 

CENA

Članarina za članstvo v Figurativnem orkestru Musice creative znaša:

za člane ZSG
Članarina znaša 50,00 € na osebo. Vsak izmed udeležencev prejme potrdilo o opravljenem seminarju in o udeležbi na mednarodnem glasbenem izobraževanju.

Na prijavnico v ustrezno rubriko obvezno vpišite, v katero godbo ste včlanjeni. Za člane ZSG se štejejo tisti, ki so včlanjeni v matično godbo, vpisani v register ZSG in katerih matična godba ima do ZSG poravnane vse obveznosti.

za nečlane ZSG
Članarina znaša 200,00 € na osebo.

 


STROŠKI BIVANJA IN PREHRANE

Udeležencem predlagamo bivanje v Dijaškem in študentskem domu Koper, kjer so vsem na voljo triposteljne sobe in trije obroki na dan.

Polni penzion po ceniku doma znaša 21 € na dan (DDV in turistična taksa nista vključena).

V primeru, da želite bivati v domu, to ustrezno označite na prijavnici in v ZSG bomo poskrbeli za rezervacijo namestitve, ki je nato obvezujoča.

Za plačilo bivanja pošljite ali prinesite naročilnico oz. plačajte na recepciji Dijaškega doma.

Info:

Dijaški in študentski dom Koper

Cankarjeva 5, 6000 Koper

Tel: 05 66 26 250; e-mail: dd.koper@guest.arnes.si

 

 

KAJ MORATE ŠE VEDETI?

POGOJI:

Želja po predvodništvu in udeleževanje vaj na seminarju.

Vodenje vaj figurativnega orkestra na Musici creativi 2013.

Igranje v Figurativnem orkestru Musice creative 2013.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

Daniel Leskovic

samostojni strokovni svetovalec za inštrumentalno glasbeno dejavnost

 

T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si

     
 

 

Ivan Medved

Vodja OI Laško

 

Tel: 03/ 734 20 43
Faks: 03/ 734 20 45
E-pošta: oi.lasko@jskd.si