GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA / NOVICE

 

PREBUDIMO SLOVENIJO 2021

Vsem slovenskim godbam

Zveza slovenskih godb v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti vabi vse slovenske godbe ter druge glasbene skupine, da tudi v letošnjem letu za prvomajsko budnico skupaj 'popihamo' na ljudska srca.

Godbenice in godbeniki smo velika družina slovenskih ljubiteljskih ustvarjalcev. V Zvezo slovenskih godb je v 104 slovenskih godbah in pihalnih orkestrih vključenih preko 8000 godbenic in godbenikov. V letu 2020 nam prvič ni uspelo, da bi z muziciranjem po vaških in mestnih cestah ob svitu največjega delavskega praznika, 1. maja, po svojih krajih izpeljali pozdravno igranje koračnic. A vseeno smo preko radijskih in televizijskih postaj ter igranjem z balkonov ali ob pomoči gasilskih društev na drugačen način prebujali Slovenijo.
Želimo, da bo tudi letošnja budnica ohranila tradicijo slovenskega godbeništva, a v kolikor razmere 1. maja ne bodo dopuščale »normalne« izvedbe ponovno na drugačen način.

1. SPLETNI IZZIV PRED 1. MAJEM

V letošnjem letu bi začeli z prebujanjem prebivalcev že pred 1. majem.

Verjetno danes med slovenskimi godbami ni društva, ki nima enega od spletnih profilov na družabnih omrežjih in v lanskem letu ni naredil glasbenega oz. video posnetka. V četrtek, 15. 4. 2021, bi začeli s spletni izzivom, kjer bi godbe poiskale eno izmed drugih prijateljskih, sosednjih ali popolnoma nepoznanih godb in na svojem profilu delile njihov posnetek z obrazložitvijo zakaj (glejte primer spodaj navedenega nagovora objave). Godba, katere posnetke bi zavrteli, bi nato poiskala novo godbo in tako bi se do 1. maja naš krog zavrtel naokoli vsaj enkrat. Izmed deljenih posnetkov bomo dnevno izbrali vsaj enega in ga delili tudi preko ZSG in JSKD spletnih profilov. Označite profile ZSG in JSKD v objavi ali nam sporočite, da ste objavo ustvarili!


Možna obrazložitev oz. nagovor na začetku vaše objave na družbenih omrežjih (prilagodite po svoje):

Kljub temu, da med nami vlada na tekmovanjih določena tekmovalnost, vedno radi prisluhnemo tudi drugih prijateljem. Trenutno se doma pripravljamo na Budnico 2021 (o tem kako jo bomo izvedli in kje nas boste lahko slišali, vam povemo kmalu) in ker si želimo slišati, kako se pripravljajo drugi, bomo zavrteli na našem kanalu _______ (ime godbe in posnetka). Uživajte z nami in spremljajte nas na naših kanalih, da boste kmalu izvedeli več o Budnici 2021.


2. PRVOMAJSKA BUDNICA – PREBUDIMO SLOVENIJO 2021

Na dan budnice, 1. maja navsezgodaj pa predlagamo, da vsako društvo na svojih profilih družbenih omrežij deli s poslušalci kakšnega izmed svojih posnetkov.

Predlagamo, da izberete posnetek iz lanskega leta in naredite povezavo do ponovljene premiere posnetka in s tem dodatno promovirate tako društvo kot budnico.

Kako lahko kot godba izvedete budnico 2021?

Na podlagi epidemioloških razmer in odlokov Vlade RS smo za primer, če budnica ne bo izvedljiva v normalnih možnostih, pripravili dve možnosti za izpeljavo - o izbiri med možnostma se odločijo društva sama, a na podlagi v trenutku izvedbe veljavnih odlokov.

a) S pomočjo lokalnih gasilskih društev

Pobudi Zveze slovenskih godb se je tudi v letošnjem letu odzvala Gasilska zveza Slovenije in tako slovenskim godbam ponujamo možnost za izvedbo letošnje budnice.

Godba kot društvo se lahko obrne na prostovoljna gasilska društva v svojem okolju, ki jim je Gasilska zveze Slovenije že poslala priporočila za sodelovanja in v primeru pripravljenosti na sodelovanje, budnico izvede na naslednji način:

- Gasilsko vozilo prične svojo vožnjo s predvajanjem zvočnih posnetkov budnic v soboto, 1. maja 2021, ob dogovorjeni uri izpred domačega gasilskega doma in vožnja z morebitnimi postanki traja po lastni presoji voznika ali po dogovoru z godbo.

- Voznik predvaja naloženi posnetek nagovora s koračnicami, ki je bodisi enoten in naložen s spodaj navedene spletne strani ali pa mu domača godba pripravi svojega. Predlagamo, da imajo vse koračnice enotni nagovor, ki je kot ločen prav tako dosegljiv na navedeni spletni strani. Za pripravo lastnih koračnic domači orkester kontaktira gasilsko društvo z namenom, da gasilskemu društvu čim bolj olajša izvedbo budnice.

- Gasilsko vozilo se po lokacijah vozi počasi (seveda v skladu s prometnimi predpisi) in po želji voznika na določenih mestih ustavi (seveda le tam, kjer je to dovoljeno), da se odigra celotna koračnica in nagovor, nato vozilo nadaljuje pot.

- Zgolj kot predlog, če se tako dogovorita godba in gasilsko društvo, se lahko za gasilskim vozilom zapelje tudi vozilo z enim predstavnikom godbe z območja, kjer se odvija budnica. Godbenik je v tem primeru oblečen v uradno uniformo godbe. Na lokaciji, kjer se gasilsko vozilo ustavi, godbenik po želji izstopi iz vozila in pozdravi morebitne poslušalce. Pri tem ravna v skladu z navodili NIJZ ob epidemiji COVID-19 v RS.


Na tej povezavi je objavljen pripravljen posnetek koračnic za izvedbo budnic skupaj z nagovorom v obliki prvomajskega voščila. Posnetek vsebuje 5 znanih koračnic s slovensko tematiko (glejte seznam skladb spodaj), ki ima pred pričetkom vsake od njih posnet nagovor. Posnetke koračnic lahko uporabijo vse godbe, ki na voljo nimajo svojih. V kolikor imate svoje posnetke, je zaželeno, da jih uporabite in da iz priloženega dokumenta uporabite le nagovor.

Seznam skladb na posnetku:
Vinko Štrucl: Pokljuška koračnica
Vinko Štrucl: Budnica, koračnica
Bojan Adamič: Tra-ta-ta
Vinko Štrucl: Koračnica Zlatorog
Vinko Štrucl: Planinska koračnica


Glede na to, da bodo godbe predvajale posnetke z dane povezave in svoje lastne posnetke, ki večinoma tudi niso izdani, se je ZSG z Zavodom za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije - IPF, k. o. dogovorila, da nadomestil za uporabo takšnih fonogramov ne bodo zaračunavali, torej niti za godbe niti za gasilska društva s takšno izvedbo budnice ne bo dodatnih stroškov. Enak dogovor velja tudi z Združenjem SAZAS.

b) Z igranjem v živo, ki se izvaja v skladu z navodili NIJZ ter veljavnimi odloki Vlade RS

Po odlokau Vlade RS o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 velja:

Od petka 23. 4. 2021:

- Dovoljeno je zbiranje do 10 ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

- Dovoljene so organizirane javne prireditve in javni shodi do 10 ljudi (pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih); ne veljajo več torej shodi do 100 ljudi. Upoštevati je treba naslednje omejitve:

- število oseb v zaprtih prostorih je omejeno na 30 m2 na osebo,

- število oseb na prostem je omejeno na 10 m2 na osebo,

- medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 m, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva,

- v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Organizator javne prireditve ali javnega shoda na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.


Vlada RS je tako slovenskim godbam omogočila zbiranje do deset ljudi in izvajanje budnice. Zato smo za slovenske godbe pripravili štiri koračnice, ki jih je mogoče izvajati tudi z manjšimi inštrumentalnimi zasedbami. Godbam v ta namen prilagamo prilagojene notne materiale za izvajanje budnice v manjših inštrumentalnih skupinah, ki se za ta namen lahko razdelijo v več manjših inštrumentalnih skupin ter v skladu z navodili NIJZ in veljavnim odlokom Vlade RS popeljejo zvoke slovenskih godb po vaških in mestnih cestah.

Skladbe so napisane v sedmih oz. osmih glasovih z dodanimi tolkali. Izvaja jih lahko do 10 glasbenikov. Vsak glas je transponiran za inštrumente v C, B F, ali Es. Vse koračnice so iz rednih godbenih repertoarjev in za njihovo izvajanje ne boste potrebovali dodatnih vaj. Za manjšo zasedbo jih priredil Mitja Dragolič.

Za vas smo pripravili  (povezava do not):
Drago Lorbek: Slovenci
Vinko Štrucl: Židana marela
Bojan Adamič: Tra-ta-ta
Vinko Štrucl: Kranjsko dekle


Na 27. Zboru Zveze slovenskih godb v Laškem, 13. 6. 2020, so delegati sprejeli sklep, da je skladba Bojana Adamiča Tra-ta-ta uradna himna slovenskih in zamejskih godb. Avtor besedila je Frane Milčinski – Ježek. Ker gre za himno slovenskega godbeništva, vsem godbam, ki bi želele in imele možnost igranja na budnici v živo predlagamo, da na vseh lokacijah svoje budnice izvedejo himno slovenskih godb in z njo sočasno proslavijo tako tradicionalno budnico, kot tudi slovensko godbeništvo.

 

Vsem želimo aktivno prvomajsko budnico in da skupaj uspešno »Prebudimo Slovenijo 2021«!

Boris Selko,
predsednik Zveze slovenskih godb
 

Daniel Leskovic,
producent za inštrumentalno glasbeno dejavnost