GLASBA

 

 

 

INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 

 

ZVEZA SLOVENSKIH GODB
p.p. 1531, 1001 Ljubljana

 

6. FESTIVAL VETERANSKIH GODB
Maribor, 28. september 2012

 

Vabimo Vas na 6. Festival veteranskih godb, ki bo v petek, 28. septembra 2012 v Mariboru. Festival veteranskih godb bo že tradicionalni glasbeni uvod v XII. Festival za tretje življenjsko obdobje. Potekal bo na pokritem odru na Glavnem trgu v Mariboru v času od 10. do 14. ure.

Program

Vsaka izmed sodelujočih veteranskih godb pripravi za srečanje program, ki ne sme presegati 20 minut čiste glasbe. Priporočljivo je, da program vsebuje čim več glasbenih del slovenskih skladateljev.  Ob zaključku festivala bo sledil še skupen nastop vseh sodelujočih godb. O izboru programa skupnih skladb vas bomo obvestili po prejemu prijave. 

Prijava

  1. Na priloženi prijavnici izpolnite vse rubrike.
  2. Priloge:
  3. kratek opis delovanja skupine na priloženi disketi ali po elektronski pošti daniel.leskovic@jskd.si (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija),
  4. 1 razločno fotografijo skupine.
  5. potrebe po tehnični opremi.

Prijavo morate odposlati najpozneje do 20. junija 2012 (velja poštni žig).

Pisne prijave sprejema organizator na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

Na ovojnico pripišite še: »Veteranske godbe 2012«.

Splošne informacije

  1. Organizacijski odbor bo plačal stroške tehnične izvedbe festivala, ter vsem sodelujočim zagotovil obrok prehrane. Stroške prevoza krijejo orkestri sami. Organizatorji niso odgovorni za poškodbe oseb in predmetov med prireditvijo.
  2. Organizator lahko tonsko in slikovno snema in prenaša prireditev ter posnetke uporabi za promocijske namene brez kakršnekoli obveznosti. Skupina s prijavo soglaša, da se lahko njeni posnetki s srečanja javno predvajajo.
  3. Vse sodelujoče skupine prejmejo potrdila o udeležbi.

Tone Urbas
Predsednik ZSG

Dodatne informacije:

Daniel Leskovic,
svetovalec JSKD za instrumentalno glasbo
tel. (01) 24 10 532
e-pošta: daniel.leskovic@jskd.si

Prijavnica

 

Prijavnica