GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA / ZABAVNO

RAZPIS

18. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMUZA POKAL VINKA ŠTRUCLA


1. Pogoji za udeležbo

Na tekmovanju lahko sodelujejo godbe iz Slovenije in tujine.

 

Godbe se lahko, glede na velikost, prijavijo v dve kategoriji (število nastopajočih članov - Dirigent se ne šteje): 

  1. 1. kategorija - do 40 prisotnih članov in

  2. 2. kategorija  -  41 prisotnih članov in več.

 

Izmed prijavljenih bo organizator tekmovanja izbral največ 15 nastopajočih godb.

  1. Zaporedje godbenih nastopov bo razdeljeno na podlagi velikosti - števila nastopajočih članov. Manjše godbe nastopajo prej.

 

2. Kraj in čas izvedbe tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo 9. novembra 2013 v Martinovem zabavnem šotoru v Ormožu s pričetkom ob 11. uri.

  1. Pred začetkom tekmovanja bodo godbe izvedle skupen nastop pred Grajsko pristavo ob 10. uri. V primeru slabega vremena bo skupni nastop v Martinovem zabavnem šotoru.

  1. Zaključek tekmovanja – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo predvidoma dve uri po zadnjem tekmovalnem nastopu.

 

3. Pravila tekmovanja

Vsaka nastopajoča godba ima za svoj nastop predvidenih od 8 do 15 minut čiste glasbe.

  1. Na tekmovanju  se izvajajo skladbe zabavnega značaja z naslednjimi omejitvami:

 1. - lahko se igra le ena koračnica,

 2. - zaželena je vsaj ena skladba slovenskega avtorja,

 3. - zaželena je vsaj ena skladba Vinka Štrucla,

 4. - zaželeno je, da je vsaj ena skladba bila izdana po letu 2010.

  1. Tekmovanje poteka po poslovniku, ki ga sprejme organizacijski odbor tekmovanja.

4. Žirija in priznanja

  1. Nastope godb bo ocenjevala dvočlanska strokovna žirija po mednarodnih kriterijih.

  1. Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba za tekmovalni nastop prejme:

zlato plaketo s pohvalo                  

za 90 in več točk

zlato plaketo

za 80 do 90 točk

srebrno plaketo                   

za 70 do 80 točk

bronasto plaketo                   

za 60 do 70 točk

priznanje za sodelovanje           

do 60 točk                     

  1. Godbi z najvišjim številom točk v posamezni kategoriji bo podeljen pokal za prvo mesto.

  1. Vse godbe prejmejo spominsko priznanje.

  1. Godbe lahko spremljajo mažoretke, solisti ali druge spremljevalne skupine, njihov nastop se ne ocenjuje, prejmejo pa spominsko priznanje.

  1. Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne.

5. Prijava

Prijavnine ni.

Prijavo morate odposlati najpozneje do petka, 4. oktobra 2013 (velja poštni žig).

 

Pisne prijave sprejema organizator v zaprti ovojnici na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite še: »Pokal Vinka Štrucla«.

 

Organizator ima pravico opraviti selekcijo v primeru prevelikega števila prijavljenih godb ali godbam skrajšati program. Pridržujemo si pravico prireditev tudi odpovedati iz katerih koli objektivnih razlogov.


Godbe bodo obveščene o programu in poteku prireditve do  16. oktobra 2013
Kontakti: daniel.leskovic@jskd.si, 01 24 10 532

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si