GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA / ZABAVNO

Pokal Vinka Štrucla

Ormož, Martinov zabavni šotor
sobota, 8. november 2014, ob 11. uri

 

RAZPIS

 

Udeleženci

 

 1. Na tekmovanju lahko sodelujejo godbe iz Slovenije in tujine.

Godbe se lahko, glede na velikost, prijavijo v tri kategorije (število nastopajočih članov - Dirigent se ne šteje): 

1. kategorija - do vključno 34 prisotnih članov,

2. kategorija- od 35 do vključno 40 prisotnih članov in

3. kategorija - 41 prisotnih članov in več.

Izmed prijavljenih bo organizator tekmovanja izbral največ 15 nastopajočih godb.

Zaporedje godbenih nastopov bo razdeljeno na podlagi velikosti - števila nastopajočih članov. Manjše godbe nastopajo prej.

 

Program

 

 1. Vsaka nastopajoča godba ima za svoj nastop predvidenih od 8 do 15 minut čiste glasbe.

 2. Na tekmovanju  se izvajajo skladbe zabavnega značaja z naslednjimi omejitvami:

 3. a) lahko se igra le ena koračnica,

 4. b) zaželena je vsaj ena skladba slovenskega avtorja,

 5. c) zaželena je vsaj ena skladba Vinka Štrucla.

 1. Tekmovanje poteka po poslovniku, ki ga sprejme organizacijski odbor festivala.

 

Žirija in nagrade

 

 1. Godbe bo ocenjevala dvočlanska strokovna žirija po mednarodnih kriterijih.

 2. Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba za tekmovalni nastop prejme:

zlato plaketo s pohvalo                  

za 90 in več točk

zlato plaketo

za 80 do 90 točk

srebrno plaketo                   

za 70 do 80 točk

bronasto plaketo                   

za 60 do 70 točk

priznanje za sodelovanje 

do 60 točk

Godbi z najvišjim številom točk v posamezni kategoriji bo podeljen pokal za prvo mesto.

 1. Vse godbe prejmejo spominsko priznanje.

 2. Godbe lahko spremljajo mažoretke, solisti ali druge spremljevalne skupine, njihov nastop se ne ocenjuje, prejmejo pa spominsko priznanje.

 3. Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne.

 1. Pred začetkom tekmovanja bodo godbe on 10. uri izvedle skupen nastop na Kerenčičevem trgu. V primeru slabega vremena bo skupni nastop v Martinovem zabavnem šotoru. Sodelovanje na skupnem dogodku je obvezno.

 2. Zaključek tekmovanja – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo predvidoma eno uro po zadnjem tekmovalnem nastopu.

 

Prijavo morate odposlati najpozneje do petka, 12. septembra 2014 (velja poštni žig). Pisne prijave sprejema organizator v zaprti ovojnici na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite še: »Pokal Vinka Štrucla«.

 

Organizator ima pravico opraviti selekcijo v primeru prevelikega števila prijavljenih godb ali godbam skrajšati program. Pridržujemo si pravico prireditev tudi odpovedati iz katerih koli objektivnih razlogov. Godbe bodo obveščene o programu in poteku prireditve do  16. oktobra 2014.