GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA / ZABAVNO

Pokal Vinka Štrucla

Ormož, športna dvorana na Hardeku
sobota, 12. november 2016

 

RAZPIS

 

Tekmovanje bo v soboto, 12. novembra 2016 v Ormožu, s pričetkom ob 11. uri v športni dvorani na Hardeku.

 

Udeleženci

1. Na tekmovanju lahko sodelujejo godbe iz Slovenije in tujine.

Godbe se lahko, glede na velikost, prijavijo v tri kategorije (število nastopajočih članov - Dirigent se ne šteje): 

    1. kategorija - do vključno 34 prisotnih članov ,

    2. kategorija - od 35 do vključno 40 prisotnih članov in

    3. kategorija - 41 prisotnih članov in več.

2. Izmed prijavljenih bo organizator tekmovanja izbral največ 15 nastopajočih godb.

3. Zaporedje godbenih nastopov bo razdeljeno na podlagi velikosti - števila nastopajočih članov. Manjše godbe nastopajo prej.

 

Program

4. Vsaka nastopajoča godba ima za svoj nastop predvidenih od 8 do 15 minut čiste glasbe.

5. Na tekmovanju  se izvajajo skladbe zabavnega značaja z naslednjimi omejitvami:

a) lahko se igra le ena koračnica,

b) zaželena je vsaj ena skladba Vinka Štrucla,

c) zaželena je vsaj ena skladba Emila Glavnika.

6. Tekmovanje poteka po poslovniku, ki ga sprejme organizacijski odbor festivala.

 

Žirija in nagrade

7. Godbe bo ocenjevala dvočlanska strokovna žirija po mednarodnih kriterijih.

8. Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba za tekmovalni nastop prejme:

    zlato plaketo s pohvalo

za 90 in več točk

    zlato plaketo

za 80 do 90 točk

    srebrno plaketo

za 70 do 80 točk

    bronasto plaketo

za 60 do 70 točk

    priznanje za sodelovanje

do 60 točk

Godbi z najvišjim številom točk v posamezni kategoriji bo podeljen pokal za prvo mesto.

9. Vse godbe prejmejo spominsko priznanje.

10. Godbe lahko spremljajo mažoretke, solisti ali druge spremljevalne skupine, njihov nastop se ne ocenjuje, prejmejo pa spominsko priznanje.

11. Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne.

12. Pred začetkom tekmovanja bodo godbe on 10. uri izvedle skupen nastop na Kerenčičevem trgu. Sodelovanje na skupnem dogodku je obvezno.

13. Zaključek tekmovanja – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo predvidoma eno uro po zadnjem tekmovalnem nastopu.

 

Prijava

Prijavo morate preko spletne prijavnice opraviti najpozneje do petka, 16. septembra 2016

 

Organizator ima pravico opraviti selekcijo v primeru prevelikega števila prijavljenih godb ali godbam skrajšati program. Pridržujemo si pravico prireditev tudi odpovedati iz katerih koli objektivnih razlogov. Godbe bodo obveščene o programu in poteku prireditve do 14. oktobra 2016

 

Organizatorji:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Občina Ormož, Glasbena šola Ormož

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si