GLASBA \ INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 

FESTIVAL HARMONIKARSKIH ORKESTROV
Sežana, 26. november 2023

 

RAZPIS

 

1.
Festivala se lahko udeležijo vse harmonikarske skupine in orkestri. Za harmonikarski orkester/skupino se upošteva pravilo, da je v večini sestavljen iz klavirskih harmonik iz klavirskih ali gumbnih kromatičnih harmonik.

Festival bo potekal v soboto, 26. novembra 2023 v Sežani, v popoldanskih urah.

2.

Festival je strokovno spremljan, na njem se podelijo plakete a izvedba ni tekmovalnega značaja.

3.

Program:

Vsaka nastopajoča skupina/orkester ima za svoj nastop predvidene 2-3 skladbe.
Program naj okvirno traja od 10 do 15 minut čiste glasbe. Izbora programa je prepuščena izvajalcem.

Zaželeno je, da se skladbe izvajajo inštrumentalno, zgolj ena skladba pa se lahko izvaja tudi z vokalom ali kot spremljava drugega inštrumentalnega solista.

4.

Skupine bo spremljal strokovni spremljevalec, ki bo po zaključku opravil z nastopajočimi tudi razgovor!

Elementi strokovnega spremljanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje in umetniški vtis za koncertni nastop.

5.

Na podlagi nastopa ter skupne ocene strokovnega spremljanja skupina/orkester prejme:

zlata plaketa s pohvalo (ocena nad 90 % točk)

zlata plaketa (med 85 in 90 % točk)

srebrna plaketa (med 80 in 85 % točk)

bronasta plaketa (med 75 in 80 % točk)

priznanje za sodelovanje (manj kot 75 % točk).

Organizator lahko posameznim skupinam podeli tudi posebne nagrade.


6.

Skupina/orkester odda svojo prijavo preko spletne prijave do 10.10.2023:

PRIJAVNICA

 

Dodatno skupina/orkester po elektronski pošti pošlje na naslov daniel.leskovic@jskd.si še:

- skico postavitve skupine/orkestra,

partituro prijavljenih skladb ,

- jasno fotografijo skupine (če obstaja) (v resoluciji vsaj 600 kB),

- kratek opis delovanja skupine v preteklih sezonah (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija); 

- ime morebitnega solista pri skladbi.

Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe srečanja in prehrane. Stroške prevoza krijejo skupine same.

Organizator si pridržuje pravico do izbire orkestrov in skupin. Če bo organizator prejel manj kot štiri prijave, bo srečanje odpovedano ali prestavljeno.

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
E: daniel.leskovic@jskd.si