GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

37. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI

dvorana Zavoda za kulturo in promocijo Lendava

 

sobota, 20. maj 2017, ob 9.30

 

Koncertna težavnostna stopnja

LAŠKA PIHALNA GODBA

Začetki Laške pihalne godbe segajo v leto 1862, ko se je iz francoske vojaške godbe vrnil domačin Franc Klepej in z nekaj inštrumentalisti pričel z rednimi vajami. V vseh letih delovanja se je v godbi zvrstilo 18 dirigentov, zamenjali so več vadbenih prostorov in imen. Večji vzpon je godba doživela po letu 1985, ko je sponzorstvo prevzela Pivovarna Laško, med najbolj prepoznavne godbe na Slovenskem pa jo je v zadnjem desetletju popeljal kapelnik Ivan Medved. Danes godba združuje preko 70 članov, njen predsednik je Matej Oset, diregentsko paličico drži Gašper Salobir, predvodniško pa Miha Dergan. Njihov program sega od klasičnih in modernih koračnic, zabavne in filmske glasbe, show programa vse do koncertnih skladb. V okviru godbe od leta 1989 dalje uspešno deluje mažoretna skupina pod vodstvom Sabine Seme. Tri starostne skupine mažoret trenirajo večkrat tedensko. Od leta 1997 pa tudi bobnarska skupina pod vodstvom Marka Šanteja.

Dirigent: Gašper Salobir
Predsednik: Matej Oset

Jacob de Haan: AMMERLAND
Christiaan Janssen:  CAPRICCIO
Tomaž Habe: UVERTURA 1840
Igor Stravinsky: PETRUSHKA (izbor slik)

 

PIHALNI ORKESTER PREMOGOVNIKA VELENJE

Pihalni orkester Premogovnika Velenje je 100-članski pihalni orkester z več kot stoletno tradicijo. Njegovo zavidljivo starost potrjujejo dokumenti o imenovanju pripravljalnega odbora za ustanovitev godbe na pihala iz leta 1919. Glavni pobudnik tega odbora je bil kapelnik in učitelj glasbe Fran Korun Koželjski, po katerem se danes imenuje velenjska glasbena šola.  Orkester se je udeležil številnih tekmovanj v Sloveniji in tujini, na katerih je dosegel vrhunske rezultate: med drugim prva mesta in zlate plakete na mednarodnih tekmovanjih v Kerkradeju (od 1978 do 1997) ter zlata priznanja in zlate plakete na mednarodnih tekmovanjih po Sloveniji.  Ob upokojitvi Ivana Marina ml. leta 2004 je dirigentsko palico prevzel Matjaž Emeršič, ki je do leta 2016 uspešno opravljal svoje delo. Z lanskoletnim prevzemom taktirke pa zgodbo orkestra nadaljuje Anton Vrzelak.

Dirigent: Anton Vrzelak
Predsednik: dr. Gregor Jeromel
Christiaan Janssen:  CAPRICCIO
Andrej Goričan: HYADES
Philip Sparke: THE YEAR OF THE DRAGON

 

2. težavnostna stopnja ob 14.00

 

PIHALNI ORKESTER ŽELEZARJEV RAVNE

Pihalni orkester Železarjev Ravne je bil ustanovljen leta 1902. Z raznovrstnim programom je usmerjenim predvsem h koncertni glasbi. Pohvali se lahko z bogato preteklostjo na področju glasbenih tekmovanj doma in v tujini. Med številnimi nagradami izstopajo dosežki na svetovnih prvenstvih na Nizozemskem (Kerkrade 78, 89, 97, 01, 05). Orkester je sicer prepotoval velik del Evrope, vendar že od samega začetka skrbi predvsem za kulturni utrip domačega mesta. S svojim abonmajem, z naročanjem skladb in gostujočimi dirigenti želi pospešiti glasbeni razvoj in skuša predstaviti raznolike programe najširši publiki, Ravenčanom, ki resnično ˝živijo z muziko˝, kot rečejo orkestru. Za svoje poslanstvo na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti je prejel častni znak svobode Republike Slovenije.

Dirigent: Gregor Kovačič
Predsednik: Božidar Hudopisk

James Curnow: PRELUDE ON A SHAKER TUNE
Satoshi Yagisawa:  MOSES AND RAMSES
Pavel Dolenc: ŠPANSKA UVERTURA
Jose Ignacio Blesa Lull: LAMENTATIO

 

PIHALNI ORKESTER MAREZIGE

Pihalni orkester Marezige deluje v okviru tamkajšnjega kulturnega društva. Začetki delovanja godbe na pihala segajo v leto 1906. Starejšim godbenikom, ki so več desetletij ohranjali to glasbeno tradicijo v Marezigah, so se v začetku 90. let pridružile mlajše generacije. Takrat je dirigentsko taktirko prevzel Boris Babič.  Pod njegovim vodstvom se je orkester vseskozi razvijal in kakovostno napredoval. Godbeniki so tako nanizali že vrsto uspehov na tekmovanjih doma in v tujini.
Leta 2000 in 2011 sta izšli tudi zgoščenki, kjer so zbrane najrazličnejše zvrsti glasbe, ki jih izvajajo - od domačih koračnic, polk in valčkov do popularnejših klasičnih in filmskih melodij, zimzelenih popevk ter zahtevnejših tekmovalnih skladb. Godbeniki nastopajo ob najrazličnejših priložnostih v domačih krajih, Istri in tudi drugod po Sloveniji. Vsako leto zabeležijo tudi nekaj nastopov v tujini. Kulturno društvo v mesecu maju organizira Mednarodna srečanja pihalnih orkestrov, ki potekajo pod geslom »Prijatelji ustvarjamo glasbo in glasba prijatelje«. Takšen je tudi slogan, ki povezuje člane orkestra. Vseskozi si namreč prizadevajo, da bi v svoje vrste privabili vse več mladih godbenikov, ki bi še dolga leta ohranjali tradicijo godbeništva v Marezigah.

Dirigent: Aleš Grosek
Predsednik: Matej Bržan

James Curnow: SARABANDE
Satoshi Yagisawa:  MOSES AND RAMSES
Bojan Adamič: SUITA ZA PIHALNI ORKESTER
Entrada
Južno od severnega
Severozapadno in malo noro
Willy Fransen: RATAFIA

 

PIHALNI ORKESTER RUDNIKA MEŽICA

Pihalni orkester Rudnika Mežica je bil ustanovljen leta 1901 in neprekinjeno deluje vse do današnjih dni. Po zaprtju Rudnika svinca in cinka v Mežici s svojo rudarsko uniformo ohranja spomin na rudarjenje v Mežiški dolini. Orkester je gostoval že po celi Sloveniji, v sosednji Avstriji ter na Hrvaškem in Slovaškem. Uspešno se udeležuje tudi tekmovanj na različnih težavnostnih stopnjah. Njihovo zadnje je bilo 19. tekmovanje godb v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla v Ormožu, kjer je prejel zlato priznanje s pohvalo. Leta 2016 je praznoval 115. obletnico delovanja, ki so jo počastili s slavnostnim koncertom z gosti Fauš dur v Mežici. Orkester je vsa leta kadrovsko in kvalitetno rastel. Zadnja leta največ godcev pridobi s pomočjo Glasbene šole Ravne na Koroškem in danes šteje preko 60 članov. V vseh letih delovanja ga je vodilo 12 dirigentov.

Dirigent: Dušan Štriker
Predsednik: Peter Podričnik

Jacob de Haan: GOLDEN PASS
Satoshi Yagisawa:  MOSES AND RAMSES
Jani Golob: SUITA ZA PIHALNI ORKESTER
Alfred Reed: A FESTIVE OVERTURE

 

PIHALNI ORKESTER MESTNE OBČINE KRANJ

KD Pihalni orkester Mestne občine Kranj, ustanovljen leta 1898, je orkester z dolgo tradicijo godbeništva v Kranju in okolici. Sestavlja ga preko 50 godbenikov in godbenic vseh starosti.
Vsako leto organizira in nastopi na več kot 25 daljših ali krajših prireditvah in koncertih v Mestni občini Kranj in njeni širši okolici. Pomembno sestavino njegovega delovanja predstavljajo tudi gostovanja in vse od leta 1939 tudi številna tekmovanja po Sloveniji in v tujini, kjer je v preteklosti dosegel številne uspehe. Nazadnje na 34. tekmovanju slovenskih godb na 3. težavnostni stopnji, kjer je osvojil prvo mesto in zlato plaketo s posebno pohvalo.

Dirigent: Matej Rihter
Predsednik: Luka Verlič

Jacob de Haan: YELLOW MOUNTAINS
Satoshi Yagisawa:  MOSES AND RAMSES
Bojan Adamič: SUITA ZA PIHALNI ORKESTER (1., 2. in 4. stavek)
Entrada
Neresni valček
Južno od severnega
Luca Pettinato: RUBUS ADVENTURE

 

PIHALNI ORKESTER LESCE

Pihalni orkester je lani praznoval 60-letnico obstoja. Njegova zgodovina je pestra. Prireja samostojne spomladanske, poletne in novoletne koncerte, udeležuje se srečanj doma in v tujini, igra ob različnih priložnostih. Zanje je Slavko Avsenik napisal več originalnih skladb, ki so jih izdali na zgoščenki, kasneje pa tudi na DVD. Pri zadnji zgoščenki je kot avtor skladb sodeloval tudi Ivan Prešern - Žan. Orkester se lahko pohvali z mnogimi uspehi doma in na tujem. Letos se je po nekajletni suši odločil, da se udeleži slovenskega tekmovanja.

Dirigent: Gašper Breznik
Predsednik: Matic Willewaldt

Jacob de Haan: AMMERLAND
Satoshi Yagisawa:  MOSES AND RAMSES
Bojan Adamič: SUITA ZA PIHALNI ORKESTER
Entrada
Odmor I
Južno od severnega
Bert Appermont: IVANHOE

 

TEKMOVALNA ŽIRIJA 37. TEKMOVANJA SLOVENSKIH GODB

Predsednik:
Miro Saje

Člani:
Tomaž Habe
Milivoj Šurbek
Jozsef Csikota (Madžarska)
dr. Václav Blahunek (Češka)

Tajnik:
Daniel Leskovic


 

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si