INSTRUMENTALNA GLASBA /TEKMOVANJA

 

 

FESTIVAL SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU

Hrastnik, 20. november 2021

Rok prijave, 20. oktober 2021

RAZPIS

1.
Festival bo potekal 20. novembra 2021 v Športni dvorani Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik.

2.
Festivala se lahko udeležijo godbe članice Zveze slovenskih godb (ZSG) ali mažoretne skupine članice Mažoretne zveze Slovenije (MZS), kot tudi članice drugih godbenih in mažoretnih zvez – slednje pod posebnimi pogoji. Vsaj eden od nastopajočih mora biti član ene od zvez.

3.
Festival obsega nastop v korakanju, ki poteka v športni dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Domača godba ima možnost izbire termina.

4.
Med festivalskim nastopom i morajo godbe oz. mažoretne skupine izvesti vsaj 2 prvini, ki sovpadata z korakanjem godb in mažoret.
Celoten program posameznega nastopa ne sme presegati 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja. 
Čas nastopa se začne in neha meriti z vstopom v dvorano.

5.
Nastopi bodo strokovno spremljani s strani treh ocenjevalcev, ki bodo po zaključku nastopov z nastopajočimi opravili razgovor.

Elementi spremljanja pri godbah so:
Izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), nastop predvodnika (ukazi), izvedba njegovih povelj preko godbenic in godbenikov, glasbena izvedba (kakovost zvoka, intonacija, glasbeni stil, dinamika), izvedba elementov in splošni vtis.

Elementi spremljanja pri mažoretah so:
izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), sestava in izvedba koreografije, dinamičnost nastopa, težavnost in izvedba dela z mažoretno palico, usklajenost in splošni vtis.

6.
Na podlagi nastopov godbe in mažoretne skupine prejmejo potrdilo o aktivnem sodelovanju na državnem nivoju, ki ga lahko predložijo občinam za letna sofinanciranja.
Vsaka godba in mažoretna skupina prejmeta najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno mnenje vseh strokovnih ocenjevalcev.
Strokovni ocenjevalci lahko podelijo tudi posebne nagrade.

7.
Festival bo video sneman.

8.
S prijavo na festival godba oz. mažoretna skupina odstopi tonski in video posnetek nastopa arhivu ZSG in MZS ter dovoli, da s temi posnetki razpolagata.
Vsako prijavljeno društvo lahko naroči posnetek za ceno 150€. Godbe oz. mažoretne skupine ta znesek plačajo ob prijavi podlagi prejetega računa MZS.

9.
Organizator bo sodelujočim godbam ali mažoretnim skupinam zagotovil obrok prehrane.

10.
Godba in mažoretna skupina mora prijavo, izključno preko spletne prijavnice, izpolniti najkasneje do 20. oktobra 2021. Prijavnica je dosegljiva na povezavi PRIJAVA.

11.
Na e-pošto daniel.leskovic@jskd.si najkasneje do 24. oktobra 2021 pošlje godba in/ali mažoretna skupina še:
- tekstovni opis delovanja društev v preteklih sezonah;
- fotografijo v resoluciji vsaj 600 kB;
- partiture izvajanega programa (koračnic) na tekmovanju.

Želimo vam uspešne priprave in vas lepo pozdravljamo.

Boris Selko, predsednik ZSG

Aleš Breznikar, predsednik MZS

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

producent za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si

 

 

 

 

razpis

prijavnica