GLASBA

 

 

 

INŠTRUMENTALNA GLASBA

32. DRŽAVNO SREČANJE TAMBURAŠEV IN MANDOLINISTOV SLOVENIJE

Semič, 12. maj 2012

Državno srečanje bo predvidoma potekalo v soboto, 11. in nedeljo, 12. maja 2012, v Semiču.

Spremljala ga bo tričlanska mednarodna žirija in posamezne nastope ocenila s točkami od 0 do 100 po naslednjih kriterijih: intonacija, tempo, agogika, dinamika, ritem, fraziranje, izbor programa, celotni umetniški vtis izvedbe.

Glede na doseženo število točk udeleženci lahko prejmejo:

zlato priznanje s pohvalo (skupna povprečna ocena nad 95 %)
zlato priznanje (med 90 in 95 %)
srebrno priznanje (nad 80 % točk)
bronasto priznanje (nad 70 %)
priznanje za sodelovanje (manj kot 70 % točk).

Žirija lahko posameznim skupinam podeli tudi posebne nagrade. Najbolje ocenjena ekipa bo pridobila sofinancirano možnost predstavitvenega sodelovanja na državnem srečanju hrvaških tamburaških skupin, ki bo meseca oktobra 2012 v Ogulinu.

Žirija bo izmed izvajanih slovenskih novitet izbrala tudi najboljšo noviteto slovenskega skladatelja, katero bomo pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti odkupili in brezplačno ponudili v izvajanje vsem tamburaškim ali mandolinskim  skupinam.

Prijavljeni lahko sodelujejo kot

  • orkestri (od vključno 12 članov dalje in dirigent)
  • skupine (do vključno 11 članov, nastop brez dirigenta)

Izvajani program prijavljenih ne sme presegati 22 minut* čiste glasbe in mora vsebovati:

  • obvezno skladbo: originalna tamburaška skladba po lastnem izboru (zaželena je noviteta slovenskega skladatelja ali slovenska skladba iz društvenega arhiva)
  • slovensko ljudsko skladbo v izvirni obliki ali obdelavi
  • skladbo po lastnem izboru

* V primeru večjega ali manjšega števila kvalitetnih prijavljenih skupin ima organizator možnost spremeniti število udeležencev in določiti nastopajočim novo časovno omejitev. Nastopajoča skupina lahko glede na čas nastopa izvede tudi samo dve skladbi (obvezna skladba, skladba po lastnem izboru).

Opozorilo: Le ena izmed izvajanih skladb je lahko izvajana kot spremljava solista. Sodelovanje drugih – netamburaških inštrumentov in sestavov ne sme biti prevladujoče.

PRIJAVA

Na srečanje so lahko uvrščene tamburaške in mandolinske skupine in orkestri, ki bodo do 24. februarja 2012 na naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom tamburaši, posredovali naslednje podatke in priloge:

a) izpolnjeno prijavnico (z vsemi podatki!) in postavitev skupine/orkestra
b) kratko besedilo o skupini oz. orkestru (do 8 tipkanih vrstic)
c) partiture prijavljenih skladb (po 3 izvode)
d) razločno fotografijo skupine
e) zvočni posnetek (ne sme biti starejši od dveh let, lahko je demo posnetek z vaje). V kolikor posnetka nimate, pošljite programski list dveh zadnjih nastopov.**

** Skupinam, ki so se v letu 2011 udeležile regijskih srečanj, ni potrebno pošiljati posnetkov.

PRIJAVNINA

Po potrditvi prijave bodo nastopajoči prejeli še račun prijavnine, ki znaša 80 EUR, in se v nobenem primeru ne vrača. Račun prijavnine morajo izbrane skupine/orkestri plačati do prihoda na srečanje. Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, se prijava ne upošteva in skupina/orkester na srečanju ne more nastopiti.

SPLOŠNO

Izbor nastopajočih skupin bo na podlagi analize prijavljenih programov in zvočnih posnetkov opravila izbirna komisija za izbor na državno srečanje. Obvestila o uvrstitvi na srečanje bodo prijavljene skupine, skupaj z informacijami o tehničnem poteku srečanja, prejele po pošti.

O tehničnem poteku srečanja (akustične vaje, garderobe, prehrana, prihodi in odhodi z odra, spremljanje v dvorani ...) bodo nastopajoči s strani lokalnega organizatorja pravočasno obveščeni.

Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe srečanja in prehrano za nastopajoče. Stroške prevoza krijejo skupine same oziroma se za finančno pomoč obrnejo na območno izpostavo JSKD.

Potek in izvedbo srečanja določa poslovnik tekmovanja.


DANIEL LESKOVIC
svetovalec JSKD za inštrumentalno glasbo