GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

Mandoline in tamburaši

 

36. SREČANJE TAMBURAŠEV IN MANDOLINISTOV SLOVENIJE

Lendava, 16. april 2016

 

RAZPIS

 

Državno srečanje bo potekalo v soboto, 16. aprila 2016, v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi.

Srečanje bo sestavljeno iz strokovne delavnice za tamburaše ter koncertne prireditve prijavljenih tamburaških in madolinskih skupin. Koncertno prireditev bo spremljala tričlanska strokovna žirija, ki bo vse nastope pisno ocenila (s točkami od 0 do 100) na podlagi naslednjih kriterijev: intonacija, tempo, agogika, dinamika, ritem, fraziranje, izbor programa, celotni umetniški vtis izvedbe in podelila naslednja priznanja:

 • - zlato priznanje s pohvalo (ocena nad 95 %)

 • - zlato priznanje (med 90 in 95 %)

 • - srebrno priznanje (nad 80 % točk)

 • - bronasto priznanje (nad 70 %)

 • - priznanje za sodelovanje (manj kot 70 % točk).

 

Organizator lahko posameznim skupinam podeli tudi posebne nagrade.

 

*Izbrana skupina bo dobila možnost zastopanja Slovenije na državnem srečanju hrvaških tamburaških skupin, ki bo meseca oktobra 2016, gostovanje bo sofinanciral JSKD.

 

Sodelujoči se lahko prijavijo kot

 • - orkestri (od vključno 12 članov dalje in dirigent),

 • - skupine (do vključno 11 članov, nastop brez dirigenta).

 

Tamburaši:


Izvajani program prijavljenih ne sme presegati 20 minut* čiste glasbe in mora vsebovati:

 • - obvezno skladbo:
  skladba slovenskega avtorja

 • - skladbe po lastni izbiri, z naslednjimi omejitvami:
  a) lahko se igra le ena skladba zabavnega značaja,
  b) zaželena je vsaj ena skladba iz tamburaškega arhiva,
  c) zaželena je vsaj ena skladba, ki je bila napisana po letu 2010.

Vsaka skupina lahko izvede največ 3 skladbe.

* V primeru večjega ali manjšega števila kvalitetnih prijavljenih skupin ima organizator možnost spremeniti število udeležencev in določiti nastopajočim novo časovno omejitev. Nastopajoča skupina lahko glede na čas nastopa izvede tudi samo dve skladbi (obvezna skladba, skladba po lastnem izboru).

Opozorilo: Le ena izmed izvajanih skladb je lahko izvajana kot spremljava solista. Sodelovanje drugih – netamburaških inštrumentov in sestavov ne sme biti prevladujoče.


Mandolinisti:


Izvajani program prijavljenih ne sme presegati 20 minut* čiste glasbe in je zaželeno, da vsebuje:

Tri skladbe po lastni izbiri, z naslednjimi omejitvami:

a) lahko se igra le ena skladba zabavnega značaja,

b) zaželena je vsaj ena skladba slovenskega avtorja,

c) zaželena je vsaj ena skladba iz klasične glasbene zakladnice,

d) zaželena je vsaj ena skladba, ki je bila napisana po letu 2010.

 

PRIJAVA

 

Na srečanje so lahko uvrščene tamburaške in mandolinske skupine in orkestri, ki bodo do 22. februarja 2016 na e in poštni naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom tamburaši, posredovali naslednje podatke in priloge:

a) izpolnjeno e-prijavnico (z vsemi podatki!)

b) postavitev skupine/orkestra,

c) kratko besedilo o skupini oz. orkestru (do 8 tipkanih vrstic),

d) partiture prijavljenih skladb (po 3 izvode),

e) jasno fotografijo skupine,

f) programska lista dveh zadnjih nastopov.

 

e-prijava

 

PRIJAVNINA

 

Po potrditvi prijave bodo nastopajoči prejeli račun za prijavnino v višini 50,00 EUR, in se v nobenem primeru ne vrača. Znesek prijavnine morajo izbrane skupine/orkestri plačati do prihoda na srečanje. Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, se prijava ne upošteva in skupina/orkester na srečanju ne more nastopiti.

 

SPLOŠNO

 

Izbor nastopajočih skupin bo na podlagi analize prijavljenih programov in zvočnih posnetkov opravila izbirna komisija za izbor na državno srečanje. Obvestila o uvrstitvi na srečanje bodo prijavljene skupine, skupaj z informacijami o tehničnem poteku srečanja, prejele po pošti.

Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe srečanja in prehrano za nastopajoče. Stroške prevoza krijejo skupine same.

Potek in izvedbo srečanja določa poslovnik tekmovanja, ki je na voljo na spletni strani.

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si