GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

RAZPIS

 

  • REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI

Rok prijave: nedelja, 15. januar 2017

 

Termini regijskih tematskih koncertov 2017:

Od Štajerske, Koroške preko Celja do Ptuja: Majšperk, sobota, 18. februar

Pomurje: Ljutomer, sobota, 25. februar

Dolenjska, Bela krajina in Posavje: Brežice, nedelja, 5. marec

Primorska, Osrednja Slovenija, Gorenjska: Ajdovščina, sobota, 18. marec

 

DRŽAVNO SREČANJE

bo v soboto, 8. aprila 2017, v Žalcu.

 

Pogoji sodelovanja:


K prijavi vabimo vse zasedbe tamburaških in mandolinskih skupin in orkestrov.
V primeru velikega števila prijav na posamezno regijsko srečanje si organizator pridržuje pravico do prilagoditve programa.


Program:

Skupina mora na prireditvi predstaviti zanimiv in tematsko zaokrožen program.

Program mora imeti naslov, ki se nanaša na izbrano temo/vsebino ter napisano obrazložitev.

Trajanje programa je časovno omejeno na največ 15 minut.

Obrazložitev programa:

k izbranemu programu napišite komentar v dolžini najmanj 10 vrstic. Opišite namen izbora tematike, izbor skladb, notranje povezave med izbranimi skladbami.


Dodatni napotki za izbiro skladb:

programi z bolj premišljenimi in domiselnimi povezavami imajo prednost pri uvrstitvi na prireditev.


Omejitve:

sodelovanje ne-tamburaško/mandolinskih inštrumentov in sestavov ne sme biti prevladujoče.


Strokovno spremljanje koncertov:

nastope bosta spremljala dva strokovna selektorja. Po končanih nastopih bodo pogovori z vodji skupin.

 

Nagrade in priznanja skupinam:


1. nagrada:

  • Najboljše ocenjene skupine posameznih regij se bodo udeležile Državnega srečanja tamburaških in mandolinskih skupin Slovenije, ki bo potekalo v Žalcu. Direktna prijava na državno srečanje ni mogoča, saj bodo nanj uvrščene zgolj najboljše skupine posameznih regijskih srečanj.

Dodatne nagrade:

  • Strokovna selektorja regijskih srečanj lahko podelita po zaključku vseh srečanj denarno nagrado v višini 200,00 € za najbolj vzorno sestavo programa z obrazložitvijo.

Nagrade se podelijo na državnem srečanju.


PRIJAVE:

prijavo izpolnite preko spletne prijavnice:

e-prijava

najpozneje do nedelje, 15. januarja 2017.


Poleg spletne prijavnice posredujte po elektronski pošti daniel.leskovic@jskd.siali na poštni naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
s pripisom Tamburaši/Mandolinisti,

še naslednje podatke in priloge:

- kratek opis delovanja skupine v preteklih sezonah (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija);

- 3 izvode dobro čitljivih partitur predlaganih skladb;

- seznam solistov pri posameznih skladbah;

- kvalitetno fotografijo skupine v resoluciji vsaj 600 kB;

- skico postavitve skupine/orkestra na odru;

- obrazložitev sestave programa v dolžini najmanj deset tipkanih vrstic.

 

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si