GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

RAZPIS

 

1.
Srečanje bo potekalo v okviru državnega srečanja tamburaških in mandolinskih skupin, ki bo 8. aprila 2017 v Žalcu.


2.

Srečanje otroških tamburaških skupin in orkestrov poteka v dveh različnih kategorijah, ki sta pogojeni s starostno omejitvijo nastopajočih članov.

Otroška kategorija:
Povprečna starost nastopajočih članov na dan srečanja ne sme presegati 12 let.

Mladinska kategorija:
Povprečna starost nastopajočih članov na dan srečanja ne sme presegati 18 let.

Vsaka sodelujoča skupina/orkester ima lahko v zasedbi tudi 3 starejše člane, ki se ne štejejo v povprečje. Dirigent oz. umetniški vodja se ne šteje v povprečje.

3.
Izvajani program prijavljenih v Otroški kategoriji mora vsebovati:

- 2 obvezni skladbi:

- skladba slovenskega avtorja

- priredba ljudske teme

- do 2 skladbi po lastni izbiri.

 

Izvajani program prijavljenih v Mladinski kategoriji mora vsebovati:

- 2 obvezni skladbi:

- skladba slovenskega avtorja

- priredba ljudske teme

- do 3 skladbe po lastni izbiri.

 

4.

Nastopi skupin/orkestrov bodo strokovno spremljani. Elementi strokovnega spremljanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje, umetniški vtis za koncertni nastop.

 

5.

Na podlagi nastopa lahko skupina/orkester prejme:

Zlato plaketo s posebno pohvalo…………………………………..   nad 90%
Zlato plaketo………………………………………………………………….. od 85 do 90%
Srebrno plaketo…………………………………………………………….. od 80 do 85%
Bronasto plaketo……………………………………………………………. od 75 do 80%
Priznanje za sodelovanje……………………………………………….. do 75%

Skupinam/orkestrom se lahko podeli še dodatne nagrade

 

6.
Tamburaška skupina/orkester mora izpolniti prijavo preko spletne prijavnice:

 

e-prijava

 

ter poslati dodatne dokumente po klasični pošti (na naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana) ali elektronski pošti (daniel.leskovic@jskd.si) najkasneje do 24. februarja 2017.

 

- Dodatna pisna prijava mora vsebovati:

- kratek opis delovanja skupine v preteklih sezonah (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija);

- 1 izvod dobro čitljivih partitur predlaganih skladb;

- seznam solistov pri posameznih skladbah;

- kvalitetno fotografijo skupine v resoluciji vsaj 600 kB;

- skico postavitve skupine/orkestra na odru;

 

7.

Informacije o tehničnem poteku srečanja bodo izbrane skupine prejele najkasneje 10 dni pred srečanjem.

8.

Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe srečanja in prehrano za nastopajoče. Stroške prevoza krijejo skupine same.

 

9.

Potek in izvedbo srečanja določa poslovnik tekmovanja, ki je na voljo na spletni strani.

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si