INSTRUMENTALNA GLASBA / REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI

 

 

RAZPIS

REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI TAMBURAŠKIH

IN MANDOLINSKIH SKUPIN 2013

 

 

 • 1. POGOJI SODELOVANJA

 • K prijavi vabimo vse tamburaške in mandolinske skupine in orkestre.
  Prijavljeni lahko sodelujejo kot:

  • - orkestri (od vključno 12 članov dalje in dirigent)

  • - skupine (do vključno 11 članov, nastop brez dirigenta)

  Nastopajoče skupine bo določil strokovno umetniški svet glede na kvaliteto skupine, zanimivost sporedov in število prijav.


 • * V primeru, da bo prijavljenih skupin za posamezno srečanje preveč, imajo prednost pri prijavi tiste, ki bodo prijavile zanimivejši spored.

 •  

 • 2. SPORED

  • Skupina bo morala na prireditvi predstaviti zanimivo sestavljen tematsko zaokrožen spored po svoji izbiri.

  • Spored mora imeti kratek naslov, ki se nanaša na izbrano temo / vsebino.

  • Trajanje programa navzdol ni časovno omejeno, celotni nastop (s prihodom in odhodom na oder) pa lahko traja največ 15 minut.

  Možnosti za oblikovanje takega sporeda je veliko. Za  lažjo orientacijo in kot nadaljnjo spodbudo za nove ideje pri izbiri sporedov predlagamo:


 • - Skladateljsko ime (skladbe istega skladatelja, npr. ob kaki njegovi obletnici)


 • - Tematski sklopi z ozirom na vsebino skladb, npr.: socialne, stanovske, balade, ljubezenske, dekliške, otroške, vojaške, šaljive, pivske itd.).


 • - Pri ljudskih se lahko opredelimo za obdelave pesmi raznih narodov, pri slovenskih pa za skladbe posameznih pokrajin, skladbe na isto temo....


 • - Po obliki skladb: male in razširjene pesemske oblike, variacije, rondoji,  skladbe s solistom, skladbe z instrumentalno spremljavo.


 • - Dodatne možnosti: operni zbori, humor v glasbi, musical...Bodite izvirni!

 •  

 • Obrazložitev sporeda:
  K izbranemu sporedu napišite komentar v dolžini najmanj 10 vrstic. Opišite komentar izbora tematike, izbor skladb, notranje povezave izbranih skladb.

 

 

 • 3. TERMINI REGIJSKIH KONCERTOV

 • Primorska, Osrednja Slovenija, Gorenjska

 • Ajdovščina, sobota, 9. februar 2013

 • Dolenjska, Posavje, Bela Krajina

 • Brežice, sobota, 16. februar 2013

 • Od Koroške preko Celja do Ptuja

 • Ptuj, Majšperk, sobota, 23. februar 2013

 • Štajerska in Pomurje

 • Ljutomer, sobota, 26. oktobe 2013

 


 • 4. DODATNI NAPOTKI ZA IZBIRO SKLADB

 • Sporedi z bolj premišljenimi in domiselnimi povezavami imajo prednost pri uvrstitvi na prireditev. Avtorjem treh najbolj zanimivih in utemeljenih sporedov, bodo lahko po odločitvi strokovno umetniškega sveta podeljene denarne nagrade.

  Omejitve:
  Edina omejitev pri sestavi sporeda je, da sodelovanje netamburaških inštrumentov in sestavov ne sme biti prevladujoče.

 •  

 • 5. STROKOVNO SPREMLJANJE KONCERTOV

 • Strokovno spremljanje koncertov:
  Nastope bosta spremljala dva strokovna spremljevalca. Po končanih nastopih bosta pripravila pisne ocene posameznih nastopov ter določila bronasto, srebrno ali zlato priznanje.

 •  

 •  

 • 6. NAGRADE IN PRIZNANJA SKUPINAM

 • 1. nagrada:

  • Najboljše ocenjena skupina prejme povabilo na državno srečanje hrvaških tamburaških skupin.

   

 • Dodatne nagrade:

  • Brezplačna prijavnina na poletnem državnem seminarju za 5 članov perspektivne zasedbe.

  • 200 € za nakup notne literature, strokovne literature ali naročilo skladbe v letu 2014 za zasedbo po izboru strokovnih spremljevalcev.

  • Strokovni spremljevalci lahko podelijo denarne nagrade po 200 € do trem skupinam za vzorne sestave sporedov z obrazložitvami.

  • Vsaka skupina prejme državno priznanje za sodelovanje.

   

 •  

 • 7. PRIJAVE

 • Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite še: Regijski tematski koncerti in v (oklepaju) navedite kraj koncerta.
  Prijavo morate poslati najpozneje do srede, 9. januarja 2013.

 • *za udeležbo na regijskem srečanju v Ljutomeru pošljite samo namero o udeležitvi nanj
 •  

 • a) prijavnica

 • b) priloge

  • - zvočni posnetek najmanj dveh skladb, posnetih na avdio kaseti ali zgoščenki v času od 1. januarja 2011 do prijave (lahko je tudi delovni posnetek z vaje).

  •  

  • - kratek opis delovanja skupine v preteklih sezonah (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija).

  •  

  • - izvod dobro čitljivih partitur predlaganih skladb.

  •  

  • - seznam solistov pri posameznih skladbah

  •  

  • - 1 razločno fotografijo skupine.

  • - obrazložitev sestave sporeda v dolžini najmanj tipkanih vrstic. Kopijo obrazložitve sestave sporeda pošljite tudi na elektronski naslov: daniel.leskovic@jskd.si

  •  

  •  

  • 8. PRIJAVNINA

  • Po potrditvi prijave bodo nastopajoči prejeli račun za nakazilo prijavnine, ki znaša 90 EUR, in se v nobenem primeru ne vrača. Prijavnino morajo izbrane skupine/orkestri nakazati do prihoda na srečanje. Če prijavnina ni nakazana v predpisanem roku, se prijava ne upošteva in skupina/orkester na srečanju ne more nastopiti.

 

 

Dodatne informacije


 

 

 

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si

 

 

 

 

 

 

 

>> nazaj na dogodek

 

prijavnica