GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

REGIJSKI FESTIVALI TAMBURAŠEV IN MANDOLINISTOV SLOVENIJE 2022

 

RAZPIS

 

Regijski festivali tamburašev in mandolinistov bodo:

· Ajdovščina, 22. 5. 2022

· Metlika, 19. 3. 2022

· Beltinci, 2. 4. 2022

· Majšperk, 23. 4. 2022

Poseben festival za Farkaš sistem: Razkrižje, 12. 3. 2022

K prijavi vabimo vse zasedbe tamburaških in mandolinskih skupin in orkestrov. Vsaka izmed prijavljenih skupin/orkestrov za sodelovanje izbere najbližjo lokacijo izvedbe. V kolikor skupina/orkester zaradi vzrokov Covid-19 ne bo mogla nastopiti na izbranem festivalu, bomo poiskali možnost sodelovanja na drugi lokaciji.

Regijski festivali ne služijo kot izbor za državni festival. Njihov namen je zagon delovanja društev. Državni festival bo jeseni 2022 v Semiču.

Sodelujoči se lahko prijavijo kot

- orkestri (nastop z dirigentom),

- skupine (nastop brez dirigenta).

Tamburaši in mandolinisti:

Izvajani program nastopov ne sme presegati 20 minut* čiste glasbe.

Izvajani program nastopov za skupine, ki igrajo Farkaš sistem, ne sme presegati 10 minut čiste glasbe.

Program izvajanja ni predpisan. Priporočamo, da vsak orkester/skupina izvede vsaj eno skladbo slovenskega skladatelja (priredbo slovenske ljudske ali originalno tamburaško skladbo). Program lahko vsebuje tudi skladbe, ki jih je prijavitelj izvedel na 40. Festivalu tamburašev in mandolinistov Slovenije. Zaželeno je, da je večina programa izvajana brez pevskih solistov ali solistov na posameznih inštrumentih.

* V primeru večjega ali manjšega števila kvalitetnih prijavljenih skupin ima organizator možnost spremeniti število udeležencev ali določiti nastopajočim novo časovno omejitev.

PRIJAVA

Na srečanje so lahko uvrščeni tamburaški orkestri in skupine, ki bodo do 15. 2. 2022 (rok za Majšperk je 4. 4. 2022) izpolnile spletno prijavnico

ter na naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ajdovščina/Metilka/Murska Sobota/Ptuj ali na e-mail posamezne izpostave posredovali naslednje podatke in priloge:

· kratek opis delovanja skupine v preteklih sezonah (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija);

· partiture predlaganih skladb v pdf;

· podatki morebitnega solista;

· kvalitetno fotografijo skupine v resoluciji vsaj 600 kB;

· skico postavitve skupine/orkestra na odru;

Skupinam, ki igrajo na Farkaš sistem, ni potrebno poslati zgoraj navedenih prilog.

NASTOPI

Nastopi bodo strokovno spremljani. Po končanem nastopu bo z vsemi orkestri/skupinami opravljen pogovor o njihovem nastopu. V kolikor bosta čas in epidemiološke razmere dopuščali bomo izpeljali tudi kratko strokovno delavnico za vse sodelujoče.

SPLOŠNO

Sodelovanje na regijskem srečanju ni pogoj za prijavo in sodelovanje na državnem srečanju.

O tehničnem poteku srečanja (akustične vaje, garderobe, prehrana, prihodi in odhodi z odra, spremljanje v dvorani...) bodo nastopajoči obveščeni teden dni pred festivalom.

Organizator bo zagotovil notna stojala za nastopajoče in dirigenta, za ostale inštrumente poskrbite sami.

Prehrana zaradi odlokov Vlade ne bo organizirana.

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

producent za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
E: daniel.leskovic@jskd.si