GLASBA/INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 »(ah), TE ORGLICE« 2015
mednarodni festival ustnih harmonik v Mokronogu

 

RAZPIS

 

REVIJA USTNIH HARMONIK/ORGLIC

Mokronog, Upravno-kulturno središče Mokronog

sobota, 28. februar 2015, ob 18. uri


Namen revije je čim širšemu občinstvu približati majhno, prijazno glasbilo in predstaviti tako znane, že uveljavljene, kakor tudi manj znane in še neznane izvajalce na tem glasbilu.


POGOJI ZA NASTOP NA REVIJI


 Na revijo vabimo slovenske in tuje ustne harmonikarje/orgličarje.
 Nastopijo lahko solistično ali ob spremljavi drugih glasbil, vendar mora glasbeno misel nositi ustna harmonika/orglice.
 Skladbe za nastop izberejo ustni harmonikarji/orgličarji sami. Skupna dolžina nastopa za posameznike je do 5 minut, za skupine do 8 minut.


PREDIZBOR

nastopajočih za REVIJO bo od 14. – 17. ure.


Nastope bo ocenjevala strokovna komisija po kriterijih glasbene stroke. Vse ocene, tako številčne kot opisne, so interne narave in jih prejmejo izvajalci naknadno po pošti. Vsi izvajalci prejmejo priznanje za sodelovanje, s tem, da sodelujoči na večerni reviji prejmejo priznanje s pohvalo!


PRIJAVE


Prijava mora vsebovati
 ime in priimek ustnega harmonikarja/orgličarja ali skupine, natančen naslov
(poštni, elektronski in telefonski kontakt),
 navedbo spremljevalnih glasbil; tudi imena in priimke izvajalcev
 spored nastopa: naslove pesmi oz. skladb in avtorje
 kratko predstavitev (do 10 vrstic), ki jo bomo uporabili za najavo nastopa in za objavo v biltenu.
 prijave sprejemamo do PONEDELJKA, 2. FEBRUARJA 2015 na naslov:


Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Trebnje, Kidričeva 2, 8210 Trebnje,
el. p: oi.trebnje@jskd.si; tel: 07 348 12 50


Organizator se obvezuje:
 pripraviti primerne pogoje za nastop,
 vsem nastopajočim izraziti zahvalo s pisnim priznanjem,
 zagotoviti toplo večerjo


Nastopajoči se obvezujejo:
 nastopiti z dobro pripravljenim sporedom.


Podrobna navodila bodo prijavljenim posredovana pravočasno.

 

 

Petra Zorn, v.d. koordinatorke JSKD Območne izpostave Trebnje

Stane Peček, vodja festivala

Vladimir Hrovat, umetniški vodja