Zgodilo se je

 

 

 

30. 12. 2011, Rogaška Slatina
BOŽIČNI CONCERT
Izvedba. Nastopili: Cerkveni pevski zbor Sv. Križ Rogaška, Otroški cerkveni pevski zbor Biser, Mladinski cerkveni pevski zbor Žarek. 300 obiskovalcev. Soorganizator: Cerkveni pevski zbor Sv. Križ Rogaška.

 

 

17. 12. 2011, Rogaška Slatina
DOBRODELNI KONCERT KULTURNIH DRUŠTEV
Izvedba. Nastopili: Cerkveni pevski zbor Sv. Križ Rogaška, Moški pevski zbor Rogaška, Kulturno društvo Vitis, Pegazove muze, Zlate strune, Kulturno društvo Deteljice, Godba Steklarne Rogaška, Otroški cerkveni pevski zbor Biser, Mladinski cerkveni pevski zbor Žarek, Skupina Sled, Kaja Humski, Društvo plesnih dejavnosti Rolly. 290 obiskovalcev.

 

 

11. 12. 2011, Rogatec
KONCERT KULTURNIH DRUŠTEV ROGATEC
Izvedba. Nastopili: Kulturno društvo Anton Stefanciosa Rogatec, Folklorna skupina Rogatec, Tamburaši Rogatec, Kulturno društvo Aplavz. 210 obiskovalcev. Soorganizator: Kulturno društvo Anton Stefanciosa Rogatec.

 

 

3. 12. 2011, Rogaška Slatina
MIKLAVŽEV BAZAAR
Izvedba. Nastopili: Tamburaši Rogatec, Brata Šket, Ana Ferme, Otroški cerkveni pevski zbor Biser, Mladinski cerkveni pevski zbor Žarek, Likovno društvo Mavrica, Kaja Humski, Folklorna skupina Minerali. 500 obiskovalcev. Soorganizator: Miklavževa druščina.

 

 

1. 12. 2011, Rogaška Slatina
LIKOVNA KOLONIJA
Izvedba. Nastopili: Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica, Likovno društvo Rogatec, Ema Zabukovšek. 120 obiskovalcev.

 

 

26. 11. 2011, Šentjur
3. GLASBENA DELAVNICA ZA MLADE HARMONIKARJE V FOLKLORNIH SKUPINAH
Udeležba. Sodelovali: Tilen Medved.

 

 

22. 10. 2011 do 23. 10. 2011, Rogaška Slatina
JESENSKI CITRARSKI SEMINAR
Izvedba. Mentor: Helena Hartman in Franja Kočnik.  6 udeležencev. Soorganizator: Citrarsko društvo Slovenije.

 

 

15. 10. 2011, Rogatec
SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN
Izvedba. Nastopili: Tamburaška skupina Rogatec, Tamburaška skupina Majšperk, Tamburaška skupina Zelenjak, Tamburaši Hum na Sutli, Vokalno instrumentalna skupina Podvinčani, Vokalna skupina VITIS, Francis Pongračič s citrami. 270 obiskovalcev. Soorganizator: KD Anton Stefanciosa Rogatec.

 

 

25. 9. 2011, Rogaška Slatina
SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV
Izvedba. Selektor: Mihaela Pihler. Nastopili: Cerkveni pevski zbor Sv. Križ Rogaška, Cerkveni pevski zbor Sv. Florijan, Cerkveni pevski zbor Kostrivnica, Cerkveni pevski zbor Rogatec, Skupina Sled, Cerkveni pevski zbor Podčetrtek, Cerkveni pevski zbor Šmarje pri Jelšah, Cerkveni otroški pevski zbor Biser, Cerkveni mladinski pevski zbor Žarek. 350 obiskovalcev.

 

 

17. 7. 2011, Rogaška Slatina
POPOLDNE Z LJUDSKIMI PEVCI
Izvedba. Nastopili: Ljudske pevke Rogatec, Kulturno društvo Deteljice, Obsoteljski Slavčki, Vaške pevke iz Pristave, Ljudski pevci izpod Boča,. 120 obiskovalcev. Soorganizator: Kulturno društvo Deteljice.

 

 

2. 6. 2011, Rogaška Slatina
REGIJSKO SREČANJE SENIORSKIH PISCEV
Izvedba. Selektor: Marijan Pušavec. Nastopili: Olgica Olga Krampl, Rado Palir, Ivana Žvipelj, Ivanka Godec, Justina Strašek, Marija Ana Petek, Amalija Škrobar, Marija Plemenitaš, Tomi Kočica, Zora Hudales, Janez Topole, Marija Rihter, Eda Podpečan, Ivanka Uduč, Jožefa Novak, Blaž Šafarič, Berta Jelenko, Ana Elizabeta Lampret, Nada Jelovšek - Nadana, Anica Hvalec, Lučka Skale, Rozalija Tkavc, Ljudmila Conradi, Majda Labotar, Alojz - Slavko Toplišek. 40 obiskovalcev.

 

 

28. 5. 2011, Laško
SEMINAR OB RINGARAJA 2011
Udeležba. Sodelovali: Anita Kos, Mojca Pažon, Martin Druškovič.

 

 

23. 5. 2011, Rogaška Slatina
CICIBAN POJE IN IGRA
Izvedba. Selektor: Mihaela Pihler. Nastopili: Predšolska glasbena vzgoja in pripravnica, Cicibanov pevski zbor vrtca Studenček, Lovro Drofenik, Evan Rak, Pripravnica glasbene šole Rogaška Slatina, Cicibanov pevski zbor vrtca Potoček, Marcel Lorber, Predšolska glasbena šola z ritmičnimi instrumenti, Cicibanov pevski zbor vrtca Izvir, Sinja Kunst. 280 obiskovalcev.

 

 

21. 5. 2011, Rogaška Slatina
30. LET DELOVANJA ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA ROGAŠKA SLATINA
Izvedba. Nastopili: Ženski pevski zbor Rogaška Slatina. 360 obiskovalcev.

 

 

15. 5. 2011, Rogatec
VEČER LJUDSKIH PESMI IN VIŽ
Izvedba. Selektor: Vesna Sever. Nastopili: KD Deteljice, Skupina pevcev Jesensko cvetje DU Šentjur, Ljudski pevci in godci KD Dobrina Loka pri Žusmu, Pevke KD Vekoslav Strmšek Kristan vrh, Štefanski fantje KD Sveti Štefan, Ljudski pevci s Prevorja, Sestre Jakob iz Doberne, Vaški pevci iz Kostrivnice, KD Ljudske pevke Rogatec. 110 obiskovalcev.

 

 

13. 5. 2011, Blagovna
KOJTRE ŠIVAT, REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
Udeležba. Sodelovali: Folklorna skupina KD Anton Stefanciosa Rogatec.

 

 

3. 5. 2011, Rogaška Slatina
GOSTOVANJE IN KONCERT VOKALNO INSTRUMENTALNE SKUPINE LOS FAYCANES
Izvedba. Nastopili: Los Faycanes. 200 obiskovalcev.

 

 

21. 4. 2011, Rogaška Slatina
OD CELJA DO KOROŠKE, REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
Izvedba. Selektor: Petra Nograšek, Majda Nemanič. Nastopili: Otroška folklorna skupina Kresničke OŠ Gustav Šilih Velenje, Otroška folklorna skupina Uršule 1 VIZ OŠ Rogatec, Otroška folklorna skupina KUD Jurij Vodovnik Skomarje Slovenske Konjice, Otroška folklorna skupina Ringa raja Vrtec Radeče, Otroška folklorna skupina podružnične OŠ Pameče Troblje, Otroška folklorna skupina KUD Jurij Vodovnik Skomarje OŠ Vitanje, Otroška folklorna skupina Pavrški otroci iz Šentjana OŠ Šentjanž pri Dravogradu, Otroška folklorna skupina Šmentana muha OŠ Gustav Šilih Velenje, Otroška folklorna skupina Jurij in Marjetica OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice. 170 obiskovalcev.

 

 

16. 4. 2011 do 17. 4. 2011, Ljubljana
SOSED TVOJEGA BREGA 2011
Udeležba. Sodelovali: Vladimir Vekić.

 

 

11. 4. 2011, Rogaška Slatina
MI SMO POMLAD, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
Izvedba. Selektor: Katja Gruber. Nastopili: Mladinski pevski zbor Glasbene šole Rogaška Slatina, Otroški pevski zbor I. OŠ Rogaška Slatina, Otroški pevski zbor VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Otroški pevski zbor VIZ Rogatec, Otroški pevski zbor VIZ II. OŠ Rogaška Slatina Podružnična OŠ Kostrivnica, Mladinski pevski zbor I. OŠ Rogaška Slatina, Mladinski pevski zbor VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Mladinski pevski zbor VIZ Rogatec. 340 obiskovalcev.

 

 

6. 4. 2011, Laško
ZAVRTI SE, OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN
Udeležba. Selektor: Kristina Pojbič Champaigne. Sodelovali: Plesna skupina OŠ Rogatec.

 

 

1. 4. 2011, Šmarje pri Jelšah
VENČEK ŽIDANIH, OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
Udeležba. Selektor: Branka Moškon. Sodelovali: Folklorna skupina Minerali, Folklorna skupina KD Anton Stefanciosa Rogatec.

 

 

31. 3. 2011, Rogatec
ŠMENTANA MUHA, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
Izvedba. Selektor: Metka Knific. Nastopili: Otroška folklorna skupina Uršule 1, Otroška folklorna skupina OŠ Slivnica pri Celju, Otroška folklorna skupina Spominčice II. OŠ Rogaška Slatina, Otroška folklorna skupina KD Ponikva pri Žalcu, Otroška folklorna skupina Vrelčki Podružnične OŠ Kostrivnica, Otroška folklorna skupina Uršula VIZ OŠ Rogatec. 120 obiskovalcev.

 

 

25. 3. 2011, Rogaška Slatina
REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV
Izvedba. Selektor: Mitja Reichenberg. Nastopili: Anita Zore, Mladinski mešani zbor Šolskega centra Rogaška Slatina, Ženski pevski zbor Rogaška Slatina, Moški pevski zbor Rogaška Slatina, Tamburaška skupina KD Anton Stefanciosa Rogatec, Akademski pevski zbor Rogaška Slatina, Vokalna skupina Pegazove Muze, Moška komorna skupina Vitis, Cerkveni pevski zbor Sv. Križ Rogaška Slatina. 350 obiskovalcev.

 

 

24. 3. 2011, Celje
ROŠEVI DNEVI
Udeležba. Sodelovali: Laura Krajnc.

 

 

19. 3. 2011, Slovenske Konjice
37. SREČANJE ŽENSKIH PEVSKIH ZBOROV
Udeležba. Sodelovali: Ženski pevski zbor Rogaška Slatina.

 

 

11. 3. 2011, Rogaška Slatina
OTVORITEV RAZSTAVE
Izvedba. Nastopili: DLLU Mavrica, Društvo likovnikov Rogatec. 54 obiskovalcev.

 

 

8. 3. 2011, Rogaška Slatina
OGLED OTROŠKE GLEDALIŠKE PREDSTAVE KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO
Izvedba. Selektor: Vojko Belšak. Nastopili: Gledališki krožek II. Osnovne šole Rogaška Slatina. 150 obiskovalcev.

 

 

28. 1. 2011 do 30. 1. 2011, Maribor
NADALJEVALNI SEMINAR, ŠTAJERSKA, 2. Del
Udeležba. Sodelovali: Mojca Pažon.

 

 

28. 1. 2011, Rogaška Slatina
65. LET DELOVANJA GODBE STEKLARNE ROGAŠKA
Izvedba. Nastopili: Godba Steklarne Rogaška. 270 obiskovalcev.

 

 

8. 1. 2011, Rogaška Slatina
MOČ DAJEŠ MI, 10. OBLETNICA SKUPINE SLED
Izvedba. Nastopili: Skupina SLED. 390 obiskovalcev. Soorganizator: KPD Kostrivnica.

 

 

 

 

 

Dogodki, prireditve, razstave
Izobraževanja