PLES

 

 

Izobraževanje

 

 

STIK - STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZA PEDAGOGE SODOBNEGA PLESA IN USTVARJALNEGA GIBA

 


URNIK SEMINARJEV ZA ŠOLSKO LETO 2009/2010

 

 


1. seminar: Ples od kod in kam; predavateljica Neja Kos

 

 

DATUM URA SEMINAR / TEMA PREDAVATELJ
17.10.2009
9.00 - 9.30
Uvod v STIK Nina Meško
17.10.2009
9.30 - 13.00
Ples od kod in kam - pogled v fenomen in zgodovina plesa Neja Kos
17.10.2009
14.30 - 18.30
Ples od kod in kam - razumevanje in vrednotenje plesnega dela Neja Kos
18.10.2009
9.00 - 13.00
Ples od kod in kam - ples in druge umetnosti Neja Kos


Ples od kod in kam

Dvodnevni seminar je razdeljen na tri vsebinske sklope:

1. Pogled v fenomen in izvor plesa
Ogledali si bomo ples kot pojav in človekovo dejavnost, kje je njegov izvor, kakšne so njegove značilnosti, kakšna je bila in je njegova funkcija skozi čas (ples in religija, ples kot spektakel, ples kot družabna zabava) ter kako in zakaj lahko postane plesno gibanje nosilec estetskega sporočila (ples kot umetnost)

2. Razumevanje in vrednotenje plesa
Kako doživljata ples izvajalec in kako gledalec? Relativnost "lepega". Razumevanje baleta, modernega, sodobnega in postmodernega plesa. Zabavni ples, ljudski in družabni ples danes, kič v plesu. Kako vrednotimo plesno delo? Vzgojni in kulturni pomen plesa.

3. Ples in druge umetnosti
Samostojnost ali odvisnost plesnega medija? Kako se ples povezuje z drugimi umetnostmi? Ples in glasba, ples in likovna umetnost, ples in gledališče, ples in arhitektura, ples in film, video, televizija ter nove tehnologije, sodobni performans. Mala praktična plesna delavnica natemo teh povezav.
Opomba: predavanja bodo ilustrirana z video posnetki. Zadnji del tretjega sklopa seminarja bo praktičen, zato je potrebna ustrezna oprema.

Neja Kos
Neja Kos se je s sodobnim plesom seznanila že v srednji šoli. Bila je učenka Žive Kraigher in je plesala v njeni skupini. Leta 1974 je bila med ustanoviteljicami prve slovenske sodobne plesne skupine Studio za svobodni ples Ljubljana, kjer je poučevala, s somišljeniki raziskovala in ustvarjala. Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz psihologije in poučevala na Vzgojiteljski srednji šoli psihologijo ter plesno vzgojo.Od leta 1977 je delala kot samostojna strokovna svetovalka za ples pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Postavila je temelje neformalnega plesnega izobraževanja v Sloveniji ter prispevala k razvoju slovenske ljubiteljske in profesionalne sodobne plesne scene. Vsa leta se je dodatno izobraževala na številnih plesnih seminarjih v tujini in doma. Leta 1982 je napisala knjigo Ples od kod in kam. Ukvarja se s plesno kritiko ter pisanjem o plesu.

 

 


2. seminar: Laban Movement Analysis; predavateljica Ivančica Janković

 

 

DATUM URA SEMINAR / TEMA PREDAVATELJ
14.11.2009
9.00 - 13.00
Laban Movement Analysis Ivančica Janković
14.11.2009
14.30 - 18.30
Laban Movement Analysis Ivančica Janković
15.11.2009
9.00 - 13.00
Laban Movement Analysis Ivančica Janković

 


Laban Movement Analysis


Laban je sistem in jezik za razumevnje, opazovanje, opisovanje in zapisovanje vseh oblik gibanja. Razvil ga je Rudolf Laban. Laban je izhajal iz predpostavke, da je zunanje vidno gibanje odraz notranjega gibanja, ki služi koncentraciji človeka. Utemeljeval se je tudi iz strogo gledaliških estetskih in tehničnih zakonitosti plesa. Sestavil je tudi aksiome plesa: gibanje-moč-energija, ritem-čas-trajanje, smer-razsežnost-prostor. Laban je razvil temeljito analizo človeškega gibanja v času in prostoru. To je vodilo tudi do natančnega sistema zapisa plesa znanega kot kinetografija.


Opomba: Seminar vključuje teoretično in praktično delo, zato je potrebna ustrezna oprema.

 

Ivančica Janković


Ivančica Janković je zaključila Šolo za ritmiko in ples ter diplomirala na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Bila je članica prve generacije Zagrebškega plesnega ansambla. Od leta 1974 predava Laban in ritmiko na Šoli sodobnega plesa Ane Maletić v Zagrebu. O Labanu piše strokovne članke in vodi delavnice ter seminarje po celem svetu. Je članica izvršnega odbora mednarodne organizacije Dance and the Child International (daCi) in ustanoviteljica ter predsednica daCi Hrvatska.

 

 


3. seminar: Motorika predšolskih in osnovnošolskih otrok; predavateljica Jera Zajec

 

 

DATUM URA SEMINAR / TEMA PREDAVATELJ
5.12.2009
9.00 - 13.00
Motorika predšolskih in osnovnošolskih otrok Jera Zajec
5.12.2009
14.30 - 18.30
Motorika predšolskih in osnovnošolskih otrok Jera Zajec
6.12.2009
9.00 - 13.00
Motorika predšolskih in osnovnošolskih otrok Jera Zajec

 


Motorika predšolskih in osnovnošolskih otrok


Osnovna motorika je področje, ki se ukvarja z osnovami človekovega gibanja. Kot aplikativna kineziološka disciplina predstavlja bazo za realizacijo vsakršnega gibanja. Posamezna področja razvoja, kot so: telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno, se med seboj prepletajo. S spremembo na enem izmed omenjenih področij vplivamo na vsa ostala področja razvoja.


Udeleženci seminarja bodo na seminarju pridobili bazična znanja o motoriki otrok, njihovem razvoju in motoričnem učenju. Na praktičnih primerih bodo spoznali zakonitosti naravnih oblik gibanja, posebnostih elementarnih iger in primernosti gimnastičnih vaj za različna starostna obdobja.


Opomba: Seminar vključuje teoretično in praktično delo, zato je potrebna ustrezna oprema.

 

Jera Zajec, asist, prof. razrednega pouka in prof. športne vzgoje


Jera Zajec, asistentka za področje motopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (PeF) je leta 2003 zaključila dodiplomski študij na PeF, vzporedno je študirala na dodiplomskem študiju na Fakulteti za šport in ga zaključila leta 2006. V šolskem letu 2005/2006 je dobila naziv najboljše študentke Fakultete za šport. Po končani Pedagoški fakulteti je vpisala podiplomski študij na Fakulteti za šport, kjer bo v oktobru 2009 zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Povezanost športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja". V času študija je sodelovala na različnih področjih vzgoje in izobraževanja od predšolskih otrok do starostnikov. Njena raziskovalna dejavnost obsega znanstvene in strokovne članke v slovenskih in tujih revijah na področjih, s katerimi se ukvarja tudi v praksi.

 

 


4. seminar: Ples v glasbi - glasba v plesu; predavateljica Jana Kovač Valdés

 

 

DATUM URA SEMINAR / TEMA PREDAVATELJ
9.1.2010
9.00 - 13.00
Ples v glasbi - glasba v plesu Jana Kovač Valdés
9.1.2010
14.30 - 18.30
Ples v glasbi - glasba v plesu Jana Kovač Valdés
10.1.2010
9.00 - 13.00
Ples v glasbi - glasba v plesu Jana Kovač Valdés

 

 

Ples v glasbi - glasba v plesu


Glasba in gib sta že od najzgodnejših obdobij razvoja človeštva močno povezana. Zlasti sta v tesni povezanosti gib in glasbeni element-ritem. Pri tem gre za spontano povezavo. Ritem je gibanje, je v naši naravi. Če razumemo gib telesa, razumemo tudi gibanje v glasbi. Vse oznake, načine v glasbi se lahko prenese v gib. Gib je neka aktivnost v prostoru, času in z neko energijo. S kombiniranjem giba in glasbe se doseže večja vitalnost, ekspresivnost in učinkovitost. Povezava med glasbo in gibanjem je naravna in nujna.
Glasbe brez gibanja pravzaprav ni. Zato bo tudi glasbena vzgoja uspešna, in popolna le v primeru tesne povezanosti z gibalno vzgojo in obratno.


Udeleženci bodo na seminarju pridobili praktično in teoretično znanje o tem, kako se gib in glasba medsebojno povezujeta in pogojujeta. Seznanjeni bodo s sredstvi, s katerimi bodo lahko uvajali otroke v svet giba v povezavi z glasbo. Praktično bodo spoznali osnove glasbeno teoretičnih elementov in jih preizkušali s pomočjo giba ter jih nato tudi zavestno povezovali z gibom. Skozi razgovor in praktične primere bo analiziran izbor glasbenih primerov za različne starostne skupine otrok, glede na tematiko koreografij.


Opomba: Seminar vključuje teoretično in praktično delo, zato je potrebna ustrezna oprema.

Jana Kovač Valdés, plesna pedagoginja


Jana Kovač Valdés je zaključila Pedagoško akademijo (glasbeni oddelek) v Ljubljani in Akademijo za glasbo (glasbena pedagogika). Plesno izobrazbo si je pridobila na različnih plesnih seminarjih. Od leta 1997 se ukvarja s pantomimo in je asistentka ter sodelavka znanega pantomimika Andrésa Valdésa, s katerim sta ustvarila vrsto predstav. Od leta 1983 je zaposlena na Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana, oddelek za sodobni ples. Na oddelku od leta 2008 poučuje tudi plesalcem prilagojen Nauk o glasbi. Vzporedno s pedagoškim delom se ukvarja s prenovo plesnega izobraževanja na osnovni stopnji, na Zavodu republike Slovenije za šolstvo pa vodi študijsko skupino za ples. Od leta 1996 sodeluje s Pedagoško fakulteto Ljubljana, kot mentorica oz. izvajalka vzorčnih nastopov za plesno vzgojo študentom 1. letnika " Predšolska vzgoja" in redno piše strokovne članke o plesu za revijo Moj malček.

 

 


5. seminar: Psihologija za učitelje plesa; predavateljica Dora Gobec

 

 

DATUM URA SEMINAR / TEMA PREDAVATELJ
27.2.2010
9.00 - 13.00
Psihologija za učitelje plesa Dora Gobec
27.2.2010
14.30 - 18.30
Psihologija za učitelje plesa Dora Gobec
28.2.2010
9.00 - 13.00
Razvojna psihologija Dora Gobec

 

Psihologija za učitelje plesa
Psihološke osnove umetnostne in plesne ustvarjalnosti:

 • Gardnerjeva teorija multiple inteligence, VAKOG , estetska senzibilizacija čutov
 • emocionalni kvocient, stik s seboj, svetom in družbo, čustva in empatija,
 • ustvarjalnost in umetniška ustvarjalnost
 • osebnost, predispozicije, vzgibi,  lastnosti in motivacija za ples

Temeljni procesi umetnostnega in plesnega ustvarjanja:

 • komponente doživljanja, estetska senzibilizacija, gibalne predstave in ukaščanje
 • vživljanje in izražanje
 • oblikovanje in ustvarjanje
 • simbol in metafora, estetska komunikacija
 • delo na sebi

Razvojna psihologija, psihologija učenja, pedagogika in metodika plesne vzgoje:

 • Smisel,  funkcija in cilji plesa in plesne vzgoje,
 • osnovni pristopi  k plesni vzgoji v različnih starostnih obdobjih
 • spodbujanje ustvarjalnosti s plesom,
 • vloga plesa v vzgojno-izobraževalnem procesu
 • jaz – plesni mentor, moja vloga, vizija in poslanstvo

Dora Gobec,
prof. psih., prof. ped., raziskovalka v pokoju
Dora Gobec je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala iz psihologije (1967) in  pedagogike (1971).V gimnaziji je bila učenka Žive Kraigherjeve, v času študija pa tudi članica pedagoške skupine na oddelku za izrazni ples na Zavodu za glasbeno in baletno izobraževanje v Ljubljani, kjer je poučevala izrazni ples vse starostne skupine od predšolskih otrok do študentov, s študentsko skupino pa so s koreografijo Kariatide II nastopili na II. Jugoslovanskem baletnem bienalu 1969 v Križankah. V tem času je tudi vodila več krožkov za izrazni ples v osnovnih šolah v Ljubljani in Škofji Loki. Na Srednji vzgojiteljski šoli je pet let poučevala psihološke strokovne predmete ter ritmično gibalno vzgojo in njeno metodiko. Od 1971 je skoraj 25 let raziskovalno delala na Pedagoškem inštitutu pri Univerzi v Ljubljani, (celostna estetska vzgoja vključno s plesno, inoviranje predšolske vzgoje,  osnovne šole, umetnostna in kulturna vzgoja, pedagoško usposabljanje učiteljev, didaktika in specialna metodika idr). Sodelovala je pri treh reformah šolstva (razen pri zadnji), zlasti na področju učnih načrtov kulturno-umetnostne vzgoje ter  pri učnih načrtih za plesno vzgojo. Razvila je dva predšolska pedagoška modela vzgoje z umetnostjo, v vrtcih Milana in v ljubljanskem vrtcu Trnovo. S področja umetnostne vzgoje je uredila štiri knjižice pod skupnim naslovom Pojmo plešimo ustvarjajmo, Ljubljana, ZPMS l9 /Cicibanove urice/. Z dr. Bredo Kroflič je zasnovala metodični priročnik »Igra-gib-ustvarjanje-učenje« (1995; Pedagoška obzorja).

 

 

6. seminar: Osnove plesne anatomije; predavateljica Ingrid Kerec

 

 

DATUM URA SEMINAR / TEMA PREDAVATELJ
13.3.2010
9.00 - 13.00
Osnove plesne anatomije Ingrid Kerec
13.3.2010
14.30 - 18.30
Osnove plesne anatomije Ingrid Kerec
14.3.2010
9.00 - 13.00
Osnove plesne anatomije Ingrid Kerec

 

 

Osnove plesne anatomije


Osnovna ideja delavnice je splošen, širok pregled tem iz za plesalce relevantne anatomije. Cilj dela je, s pomočjo načel anatomije razviti in poglobiti vsakodnevni trening ali poučevanje, ne glede na izhodiščno tehniko (modern, sodobna, balet...). Skozi spoznavanje lastnega telesa in njegovih zakonitosti je mogoče najti alternativen način pristopa k treniranju, tako da se dela s telesom in ne proti njemu.


Oris tem:

- funkcionalna anatomija človeškega telesa posebej za plesalce - razgraditev in analiza poznanih plesnih elementov, kot npr. plié (anatomija,
biomehanika, tehnika)
- anatomija in alignment; vertikalna linija in razporeditev telesnih predelov okoli nje
- pomen dihanja pri gibu
- pomen zaznave pri gibu
- preventiva in ravnanje v primeru poškodb med treningom

Opomba: Delavnica ima teoretični in praktični del - predlagamo udobno obleko in stvari za pisanje!

 

Ingrid Kerec

 

Ingrid Kerec je svoje plesno šolanje končala na Vlaamse Dansakademie v mestu Brugge v Belgiji in je več kot deset let zbirala izkušnje na področju sodobnega plesa kot plesalka, koreografinja in pedagoginja v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. Od leta 1998 živi in dela kot Certified Rolfer(r) in Rolfing(r)-Movement Practitioner na Dunaju v Avstriji pri "Rolfing Studio Wien ", kjer se poleg dnevne klinične ordinacije posebej posveča plesalcem in učiteljem gibanja kot so Pilates, Gyrotonic ali Yoga. Vodi seminarje anatomije, teorije giba in Rolfing-gibanja v šolah za sodobni ples (Studio an der Wien: Anatomija in osnove moderne plesne tehnike), pri Baletni šoli Dunajske Opere (Uporabna anatomija za baletne plesalce) in pri Pilates System(r) Europe (Uporabna anatomija za Pilates trenerje).

 

 

7. seminar: Otroška plesna ustvarjalnost; predavateljica Saša Lončar

 

 

DATUM URA SEMINAR / TEMA PREDAVATELJ
27.3.2010
9.00 - 13.00
Otroška ustvarjalnost Saša Lončar
27.3.2010
14.30 - 18.30
Otroška ustvarjalnost Saša Lončar
28.3.2010
9.00 - 13.00
Otroška ustvarjalnost Saša Lončar

 

 

 

Otroška plesna ustvarjalnost


Saša Lončar bo na delavnici predstavila svoj način dela z otroki in mladostniki, ki izhaja iz raziskovanja primarnega giba. Njeno delo temelji na tem, da preko različnih ustvarjalnih procesov prebudi in ozavesti prirojen občutek za gibanje, ki ga potem v tesnem sodelovanju z otrokom oblikuje v njegov osebni plesni izraz.


Oris tem, ki bodo predstavljene na delavnici:

- spoznavanje in zaupanje ( v odnosu otrok/pedagog in otrok/skupina)
- zavedanje vidnega in nevidnega prostora
- spoznavanje gibalnih sposobnosti skozi različne nivoje v prostoru
- spoznavanje tehničnih elementov z besedno spodbudo
- procesi sproščanja v skupini otrok in povezovanje otrok v skupino z uporabo principov kontaktne improvizacije
- ustvarjalni proces
- uporaba gibalnega materiala, ki je nastal v procesu poučevanja za oblikovanje plesne koreografije

Predstavljeno bo tudi postopno nadgrajevanje tem, glede na zahtevnost skupine otrok s vključevanjem individualnih potreb posameznika.


Opomba: Seminar bo izrazito praktične narave, zato je potrebna ustrezna oprema.

 

Saša Lončar


Saša Lončar je mentor predšolske plesne pedagogike. Od leta 1990 do 1993 je bila zaposlena v Plesni šoli Eureka v Ljubljani. Od leta 1993 do 1995 je prevzela vlogo koordinatorja in organizatorja pri Studiu Tango, kjer je raziskovala teatralne sposobnosti otrok. Raziskovanje jo je pripeljalo na začetek, na srečanje s primarnim gibom, ki je postal glavna tema njenega raziskovanja na področju gibalnih sposobnosti posameznika. V vzgojnem zavodu je nekaj let delala z mladostniki, kjer je pridobila izkušnje pri delu z bolj zahtevnimi osebami.


Eden večjih raziskovalno - ustvarjalnih projektov je vsakoletna organizacija poletnega tabora na Mašunu, kjer se z mladimi umetniki kreativno druži teden dni. Leta 1999 je ustanovila KD Qulenium, v katerem deluje kot predsednica, organizatorka, koordinatorka, mentorica, koreografinja, pedagoginja, umetniški vodja in producentka. S svojimi koreografijami, ki jih pripravi z otroci in mladimi redno sodeluje na vseh pomembnih plesnih prireditvah v Sloveniji in v tujini (Planetado - Francija, SPHA - Hrvaška, International children`s festival of performin Arts - Indija)


Od leta 2004 ima preko Ministrstva za kulturo status samostojnega kulturnega delavca - specializiran poklic koreografinje in pedagoginje v kulturi.

 

 

 

8. seminar: Improvizacija in kompozicija; predavateljica Sinja Ožbolt

 

 

DATUM URA SEMINAR / TEMA PREDAVATELJ
17.4.2010
9.00 - 13.00
Improvizacija in kompozicija Sinja Ožbolt
17.4.2010
14.30 - 18.30
Improvizacija in kompozicija Sinja Ožbolt
18.4.2010
9.00 - 13.00
Improvizacija in kompozicija Sinja Ožbolt

 

Improvizacija in kompozicija
Tema delavnice Improvizacija in kompozicija je zelo široka. A v dveh dneh delavnice bomo poskušali, delovali, ustvarjali iz osnovnih zadanih ciljev in metod:
- improvizacija je zmožnost ustvarjanja, je zmožnost domišljije, pomeni “sprotno”, ne vnaprej načrtovano gibanje
- kako strukturiramo improvizacijo v kompozicijo
- kaj pomeni  “improvizacija kot odrska forma”
- kako se otresti lastnih vzorcev in ustaljenih navad ter “pogledati drugam” - da bi lahko našli nekaj novega (raziskovanje in spoštovanje različnosti, raznolikosti).
- raziskovali bomo tudi procese skozi katere se analizira telo kot »možnost ustvarjalnega materiala« in instrument plesnega ter plesnogledališkega ustvarjanja: skozi delo, ustvarjanje in lastno izkušnjo nas samih ter otrok in mladostnikov se psihofizični potenciali lahko integrirajo v plesni, pedagoški, koreografski... material.
- razvili bomo primer procesa improvizacije, skozi katerega iščemo odločitve, ki so lahko izhodišče pedagoškega, umetniškega dela.
Kot plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja želim poudariti: z razvijanjem in uprizarjanjem različnih vsebin in ustvarjalnih pristopov na področju sodobnega plesa zagotavljamo in odpiramo prostor za učenje, ustvarjanje, raziskovanje, opazovanje, eksperimentiranje, tveganje in dialog; prostor za spoznavanje in reševanje različnih življenjskih situacij. In kot pravi  Merce Cunningham, plesalec, koreograf, plesni učitelj in avantgardist: “V telesu se nahaja potencial pisanja mnogoterih različnih zgodb.” / Sinja Ožbolt
Opomba: Seminar bo izrazito praktične narave, zato je potrebna ustrezna oprema.

 


Sinja Ožbolt


Sinja Ožbolt je študirala ples na šolah in seminarjih modernega/ sodobnega plesa; od leta 1981-83 pa na London Contemporary Dance School.


Sodobni ples je poučevala po celi Sloveniji, plesala in koreografirala je v sledečih sodobnih plesnih skupinah in gledališčih: Studio za sodobni ples, Eksperimentalno gledališče Glej, SNG Drama, Mestno gledališče ljubljansko, Slovensko mladinsko gledališče, Koreodrama Ljubljana in Plesni Teater Ljubljana. Je dobitnica več nagrad: Zlata ptica za najboljšo plesalko v predstavah Plesnega Teatra Ljubljana 1986; Sole Blu za video Rdeči čeveljčki na tekmovanju RTTV, Riccione, Italija, 1995; zmagovalna predstava po izboru občinstva za najboljšo predstavo 1. plesnega festivala GIBANICA 2003 (RITEM TVEGANJA, koncept in koreografija Sinja Ožbolt, produkcija PTL, 2003). Je ustanovna članica Plesnega Teatra Ljubljana, 1984 in Društva za sodobni ples Slovenije, 1996. Od leta 1996 je članica Umetniškega vodstva Plesnega Teatra Ljubljana.

 

 


URNIK SEMINARJEV ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011

 


9. seminar: Projektno delo z otroci - od ideje do predstave; predavateljica Gordana Stefanovič Erjavec

 

 

DATUM URA SEMINAR / TEMA PREDAVATELJ
2.10.2010
9.00 - 13.00
Projektno delo z otroci - od ideje do predstave Gordana Stefanovič Erjavec
2.10.2010
14.30 - 18.30
Projektno delo z otroci - od ideje do predstave Gordana Stefanovič Erjavec
3.10.2010
9.00 - 13.00
Projektno delo z otroci - od ideje do predstave Gordana Stefanovič Erjavec

 

Projektno delo z otroki – od ideje do predstave
Gordana Stefanovič Erjavec je v svoji dolgoletni praksi dela z otroki in mladimi ustvarila veliko število plesnih predstav in projektov. V svojih projektih izhaja iz otrok in njihovih potreb. Vsak njen projekt se prilagaja določeni generaciji in skupini, s katero ga pripravlja. Tako ti projekti niso narejeni po nekih določenih receptih temveč predstavljajo paleto različnih izraznih možnosti in ustvarjalnih poti na podlagi katerih potem ustvari določeno predstavo. Na delavnici bo na konkretnem primeru predstavila svoj proces dela na izbrani predstavi in način vodenja otrok, ki naj bi skozi debato odpiral tudi druge načine potencialnih ustvarjalnih procesov v tesnem sodelovanju z otroci oz. mladimi.

 

Goga Stefanovič Erjavec

 

Goga Stefanovič Erjavec je plesalka, koreografinja in pedagoginja, ki se s sodobnim plesom in plesnim gledališčem aktivno in uspešno ukvarja od leta 1976. Leta 1980 je prevzela umetniško, pedagoško in koreografsko vodstvo skupine in jo pod imenom Plesni Forum Celje razvila v pomemben plesno-izobraževalni in ustvarjalni center, ki redno skrbi za sodobno plesno izobraževanje in umetniško plesno produkcijo otrok in mladine. Kot koreografinja je ustvarila čez petdeset celovečernih plesno-gledaliških projektov. Za svoje uspešno delo je prejela številne nagrade in priznanja (Zlato ptico Slovenije (80, 84), Listino Mete Vidmar (89), Plaketo Mete Vidmar (96), Bronast grb mesta Celja (97), Srebrno plaketo JSKD za dolgoletno in uspešno delo ter za pomemben prispevek k razvijanju sodobne plesne umetnosti (08)...).

 

 


10. seminar: Plesna vzgoja za otroke po starostnih obdobjih; predavateljica Maria Speth

 

 

DATUM URA SEMINAR / TEMA PREDAVATELJ
23.10.2010
9.00 - 13.00
Plesna vzgoja za otroke po starostnih obdobjih Maria Speth
23.10.2010
14.30 - 18.30
Plesna vzgoja za otroke po starostnih obdobjih Maria Speth
24.10.2010
9.00 - 13.00
Plesna vzgoja za otroke po starostnih obdobjih Maria Speth

 

 

The motive brings movement alive

 

My strong believe is that one should always have a true 'motive for motion'.


You can find that motive all over, preferably from every day movements as they are closely related to the world of the child. As I am also working for the Teachers Training Service I am very interested in the integration of dance in education. I saw many children who claimed that they don't like to dance, started dancing the stars from the sky when they were offered a different 'entrance' to the dance.


The workshops around Dance Spetters II, are based on that belief. We work with a program where background and themes connect with the experiential world of the child. This can be applied to numerous cultural contexts. In this way the total development of the child is stimulated in a playful way.


By bringing fantasy and reality in contact with each other in exploring every day activities surprising forms of dance arise. On the other hand, making use of contradictions challenges children to develop new movements in dance.


Music and dance in Dance Spetters II are inseparable, they influence each other, and they compliment each other or offer contrast. There is always interaction and communication between these two factors.


The workshops are also a mosaic of music, dance, drama and expressive elements in which the participant is being approached as a creative dancer without impressing the standard structures.


Through this introduction to dance in an educational context, teachers can make use of guidelines for the application of dance in many different learning settings.
The workshops are a combination of active involvement (practice) and pedagogical evaluation moments.

 

Maria Speth (The Netherlands)


Maria Speth studied classical ballet, modern, creative and International Dance and has further specialized her work in dancing with young people between the ages of 4 to 16 years. In the Netherlands she has developed a new repertoire where structure and personal input work together. She knows how to combine dance skills and dance creation in harmony.


She is a graduate of Fontys Dance Academy in Tilburg and has been a dance teacher there from 1991 on. Since 1989 she is associated with the Maastricht Conservatory, she has been involved with the Fontys Teacher Training College in Limburg until 2006. She also works as a consultant in Dance Academies, Conservatories and various Education Institutes within the Netherlands as well as abroad (England, Germany, Belgium, Austria, Switzerland, Finland, Hungary, USA, Mexico, Jamaica, Taipei, Canada, Brazil and New Zealand).

 

She has developed a program for dancing with children from 4 to 14 years old called "Dance Spetters." This program consists of two books and double CDs.
She has developed the music in close cooperation with other musicians of the Maastricht Conservatory, which led to a diverse and appealing outcome. The repertoire that was originally developed for the elementary and secondary school is also an inspiration for the world of amateur dance. The dances have found their way to many children all over the world.


In developing methods for dancing with young people she has become involved in pan-European projects for Special Education and in projects for traumatized children in Bosnia and in twinning projects in India and Suriname.


Her works have been published both in Dutch and in English.
She is a member of Dance and Child International (daCi) and World Dance Alliance (WDA).


Website: http://www.dansspetters.nl

 

 

 

11. seminar: Konceptualni pristop v kreativnem plesu; predavateljica Ana Vovk Pezdir

 

 

DATUM URA SEMINAR / TEMA PREDAVATELJ
13.11.2010
9.00 - 13.00
Konceptualni pristop v kreativnem plesu Ana Vovk Pezdir
13.11.2010
14.30 - 18.30
Konceptualni pristop v kreativnem plesu Ana Vovk Pezdir
14.11.2010
9.00 - 13.00
Konceptualni pristop v kreativnem plesu Ana Vovk Pezdir

 

Konceptualni pristop v kreativnem plesu
Kreativni ples, ki sloni na kombinaciji razvoja veščin, lastnega izražanja in raziskovalnem duhu, je lahko predmet učenja na kateri koli stopnji. Če naj plesalec zares razume ples, če ga želi ustvarjati in sprejemati, naj se nauči izkoriščati elemente oz. koncepte plesa.
Koncepti (prostor – čas – moč – telo – gibanje – forma) za plesnega pedagoga zagotovo niso nič novega. Gre za to, da obstajajo različni načini vklapljanja teh konceptov v plesno pedagoško delo. Na delavnici bomo preizkušali enega od načinov, ki lahko vodijo naše učence na poti plesnega ustvarjanja.

 

Ana Vovk Pezdir

 

Ana Vovk Pezdir se je že v zgodnji mladosti seznanila s plesno umetnostjo. V Ljubljani je obiskovala plesne ure pri Živi Kraigher, sodelovala je na mednarodnih plesnih šolah v Rovinju, kjer je prišla v stik z odličnimi učitelji plesa iz tujine. Takrat se je dejansko pričela oblikovati njena nadaljnja plesna pot, ki jo je nas bolj zavestni ravni začela udejanjati v času svojega bivanja v Londonu v letih 1973 in 1974. Po vrnitvi iz Londona se je zaposlila v Pedagoškem šolskem centru, kjer je poučevala plesno vzgojo. Sledila so leta njene dejavnosti v statusu samostojne umetnice - koreografinje, hkrati pa je vodila Pionirsko plesno gledališče, ki se je ob ugodni družbeni klimi izjemno produktivno razvijalo in tudi formalno združevalo za ples zainteresirane učence vseh celjskih osnovnih šol. Leta 1991 je Ana Vovk Pezdir ustanovila društvo za umetnost plesa Harlekin. Ana Vovk Pezdir je ustvarila način plesnega izobraževanja imenovan "plesna piramida" in ga umestila v slovenski plesni prostor, vseskozi pa je izven okvirov sodobnega plesa in uveljavljene plesne vzgoje iskala spodbude za umetniško ustvarjanje in plesno pedagoško delo na področju klasičnega baleta in ljudskega izročila. Kot strokovna sodelavka je Ana Vovk Pezdir sooblikovala področje umetnosti v "Kurikulumu za vrtce" in sodelovala pri pripravi učnih načrtov med pisci izobraževalnega programa za sodobni ples.

 

 

12. seminar: Razvojno psihološke in komunikacijske vsebine s področja psihoterapije; predavateljica Saša Ribič

DATUM

URA

SEMINAR / TEMA

PREDAVATELJ

11.12.2010

9.00 – 13.00

Razvojno psihološke in komunikacijske vsebine s področja psihoterapije

Saša Ribič

11.12.2010

14.30 – 18.30

Razvojno psihološke in komunikacijske vsebine s področja psihoterapije

Saša Ribič

12.12.2010

9.00 – 13.00

Razvojno psihološke in komunikacijske vsebine s področja psihoterapije

Saša Ribič

 
Razvojno psihološke in komunikacijske vsebine s področja psihoterapije
Dvodnevni seminar bo razdeljen na več sklopov:

 1. spoznavne in sprostitvene ogrevalne vaje: Vsak naj s sabo prinese predmet, ki bodisi simbolizira njegovo pedagoško delo z otroki in mladostniki, zakaj dela to delo, kaj mu osebno pomeni in/ali (če še ne delajo v praksi) katera so pričakovanja, želje in/ali morda problem, strah, dvom pri pedagoškemu delu z otroki in mladostniki.
 2. razvojna psihologija v teoriji in praksi: Katere so osnovne razvojno psihološke značilnosti štirih obdobij otroštva in mladostništva: zgodnje otroštvo (3-6let), srednje otroštvo (6-8let), pozno otroštvo (8-začetek pubertete), mladostništvo (začetek pubertete-22let) in kje ter kako nas lahko te značilnosti podprejo (namesto ovirajo)v pedagoškem procesu z otroki?
 3. dinamika odnosov: Koliko se zavedamo, da je pedagoški proces odnos med nami in skupino ter med nami in vsakim posameznim otrokom v skupini? Koliko se zavedamo in opazujemo, kaj v te odnose prinašamo sami in na kakšen način to počnemo? Koliko se zavedamo, kako se iz naših osebnih vsebin odzivamo, reagiramo na otroke?
 4. dinamika odnosov v skupini: Vedenjski vzorci po Satirjevi: kaj nam vedenjski vzorci govorijo o potrebah osebe z določenim vedenjem? Kako se vedenjski vzorci med sabo odlično dopolnjujejo in kako zaradi tega vzdržujemo nekonstruktivna vedenja. Kaj povzroči sprememba (pozitivna ali negativna) v vedenjskem vzorcu skupine?
 5. komunikacijske vaje: Kaj je pomembno pri vzpostavljanju konstruktivne komunikacije in kako jo vzpostavljamo? Kako lahko vodimo pogovor z otrokom, ki ima v skupini težavo?

      Program seminarja bo temeljil na izkustvenih vajah in medsebojnem pogovoru.

Saša Ribič, univ. dipl. pedagoginja, sistemska psihoterapevtka

Saša Robič je psihoterapevtka sistemskega pristopa, z zaključeno štiriletno specializacijo v mednarodni Šoli kibernetike psihoterapije – sistemskipristop.  Univerzitetno izobrazbo je zaključila na Filozofski fakulteti  Univerze v Ljubljani, smer pedagogika. Njene izkušnje pri psihoterapevtskem delu  obsegajo delo z osebami, ki pri sebi prepoznajo motnje hranjenja, delo z mladimi, ki se ne znajdejo v vsakodnevnem življenju in ne vidijo prihodnosti, delo z osebami z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, psihoterapevtsko delo s pari, družinami in posamezniki z različnimi težavami kot so depresija, anksioznost, panični napadi, obsesivno kompulzivne motnje, ljubosumje itd. Vodila je številne delavnice na različne teme osebnostne rasti, terapevtske skupine in izobraževalne skupine ter šolo za starše. Ples in gibanje sta pomemben del njenega dela, v katerem svoje plesne in gibalne izkušnje povezuje s psihoterapevtskim znanjem. Njena profesionalna pot je, kot pot vsakega kakovostnega in predanega terapevta, proces stalnega izobraževanja in ukvarjanja z lastno osebnostno rastjo. Kakovost svojega dela zagotavljam tudiz   redno supervizijo. Pri delu se zavezuje etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Je sodelavka Slovenskega inštituta za psihoterapijo (SIP). Več: www.sasaribic-psihoterapija.com

4. SEMESTER

13. seminar: Ples v glasbi - glasba v plesu ( 2. del ); predavateljici Jana Kovač Valdés in Kaja Lomovšek

DATUM

URA

SEMINAR / TEMA

PREDAVATELJ

29.1.2011

9.00 – 13.00

Ples v glasbi - glasba v plesu ( 2. del )

Jana Kovač Valdés in Kaja Lomovšek

29.1.2011

14.30 – 18.30

Ples v glasbi - glasba v plesu ( 2. del )

Jana Kovač Valdés in Kaja Lomovšek

30.1.2011

9.00 – 13.00

Ples v glasbi - glasba v plesu ( 2. del )

Jana Kovač Valdés in Kaja Lomovšek

 
Ples v glasbi - glasba v plesu ( 2. del )
Gib je neka aktivnost v prostoru, času in z neko energijo. S kombiniranjem giba in glasbe se doseže večja vitalnost, ekspresivnost in učinkovitost. Povezava med glasbo in gibanjem je naravna in nujna. Glasbe brez gibanja pravzaprav ni. Zato bo tudi glasbena vzgoja uspešna, in popolna le v primeru tesne povezanosti z gibalno vzgojo in obratno.V prvem delu seminarja Ples v glasbi-glasba v plesu smo se le dotaknili  elementov, ki opredeljujejo brezpogojno povezovanje obeh zvrsti umetnosti.
V drugem delu bomo ta spoznanja še poglobili. Naloge drugega dela seminarja so:
1. Utrjevanje starih in spoznavanje novih elementov glasbe skozi gibanje ( ton, ritem, melodija, pavza, oblikovne prvine)
2. Analiza praktičnih primerov različnih glasbenih oblik in povezava z gibom ustvarjanje glasbeno- gibalnih povezav na osnovi glasbeno-plesne improvizacije ( s pianistko Kajo Lomovšek)
3. Skozi razgovor in praktične primere bo analiziran izbor glasbenih primerov za različne starostne skupine otrok, glede na tematiko koreografij.
Opomba: Seminar vključuje teoretično in praktično delo, zato je potrebna ustrezna oprema.

Jana Kovač Valdés, plesna pedagoginja
Jana Kovač Valdés je zaključila Pedagoško akademijo (glasbeni oddelek) v Ljubljani in Akademijo za glasbo (glasbena pedagogika). Plesno izobrazbo si je pridobila na različnih plesnih seminarjih. Od leta 1997 se ukvarja s pantomimo in je asistentka ter sodelavka znanega pantomimika Andrésa Valdésa, s katerim sta ustvarila vrsto predstav. Od leta 1983 je zaposlena na Oddelku za sodobni ples Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Na oddelku od leta 2008 poučuje tudi plesalcem prilagojen Nauk o glasbi. Vzporedno s pedagoškim delom je v okviru Zavoda za šolstvo in šport republike Slovenije, aktivno sodelovala pri  prenovi  plesnega izobraževanja na osnovni stopnji.  Od leta 1996 sodeluje s Pedagoško fakulteto v Ljubljani, kot mentorica oz. izvajalka vzorčnih nastopov za plesno vzgojo študentom 1. letnika » Predšolska vzgoja«. V letu 2011 je v založništvu JSKD-ja izdala priročnik ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke z osnovami plesnih tehnik, »Plesna žgečkalnica«.

Kaja Lomovšek, pianistka, skladateljica, korepetitorka
Kaja Lomovšek je zaključila višješolski študij klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani.  Zaposlena je kot  učiteljica klavirja in korepetitorica na Srednji in Višji baletni šoli Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, kjer je ena redkih pianist, ki improvizira in svoje znanje improvizacije tudi prenaša na svoje učence. Več kot deset let je bila korepetitorica baleta v SNG Opera in balet Ljubljana ter korepetitorica pri pouku gibno – stilnih elementov na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot korepetitorica je sodelovala z več kot 60 domačimi in tujimi baletnimi pedagogi in tudi priznanimi koreografi. Aktivna in uspešna je tudi na področju ustvarjanja za otroke. Je avtorica glasbene pravljice »Ko igračke spregovorijo«, po kateri je bila postavljena baletna predstava (izšla je tudi istoimenska zgoščenka). Kaja piše tudi klavirsko glasbo za pouk klasičnega baleta in sodobnega plesa, glasbo za baletne produkcije in predstave baletnih in osnovnih šol po Sloveniji ( tudi po naročilu )

14. seminar: 1. KONFERENCA PLESNE MEDICINE V SLOVENIJI

Petek, 11. marec 2011

  Sobota, 12. marec 2011

  Nedelja, 13. marec 2011

 

 

 

 

 

13.30 – 14.00     Prihod udeležencev

  9.30 – 11.00 
Delavnica:
                      
Pilates metoda.
Anna Schrefl

11.00 – 11.15  Pavza
 
11.15 – 12.15 
Predavanje:

Prva pomoč pri poškodbah.
"Kaj narediti, če se zgodi...?"
Snežana Kocijančič, dr.med

12.15 – 12.30  Pavza

12.30 – 13.30  
Delavnica:
Anatomija l
Teorija in sklop vaj:
 "Drža – Centriranje – Dinamična linija"
Ingrid Kerec

13.30 – 15.00    Kosilo

  9.00 – 10.30
Delavnica:

Gyrokinesis metoda.
Špela Perc

10.30 – 10.45 Pavza

10.45 – 11.45 Predavanje:
Rehabilitacija in trening po poškodbi.
"Diagnostika mišičnih sprememb/poškodb in postrehabilitacijski trening"
Srdjan Djordjević

11.45 – 12.00 Pavza


12.00 – 13.00
Delavnica:

Anatomija ll
Sprostitev veznega tkiva z raztezanjem,aktiviranjem in manipulacijo
Ingrid Kerec

13.00 – 14.00
Zaključek

Ingrid Kerec, JSKD, Španski borci

14.00 – 14.15  
Otvoritev
Pozdrav organizatorjev:
Ingrid Kerec , JSKD, Španski borci

14.15 – 15.45 
Slavnostni govor:

Dr. med. Liane Simmel
"Plesna medicina. Zdravstvena oskrba in
podpora  plesalcev"
                       
15.45 – 16.15 Pavza

16.15 – 17.15  
Kratka predstavitev gibalnih metod
Schrefl, Kodela, Koprivsek,Perc,Kerec  

17.15 – 17.30 Pavza

17.30 – 19.00 
Delavnica:

Franklin metoda.
Katra Kodela

 

Plesna predstava ob 20.00 

15.00 – 16.30 
Predavanje:

Prehrana za plesalce.
"Vpliv hrane v plesalčevem vsakdanu"
Eva Maria Kraft

16.30 – 16.45 Pavza

16.45 – 17.25
a)Demonstracija dela:
Rolfing manualno delo s plesalko/cem
Ingrid Kerec

b)Predavanje:
Rezultati ankete o prehranjevanju plesalcev, izveden na ImpulsTanz
Festivalu, Dunaj 2010
Eva Maria Kraft


17.25 – 17.30 Pavza

17.30 – 19.00
Delavnica:

Feldenkrais metoda.
Nevenka Koprivšek

Plesna predstava ob 20.00

 

14.30
Odhod udeležencev

15. seminar: Zaključni seminar z Mario Speth

DATUM

URA

SEMINAR / TEMA

PREDAVATELJ

24.6.2011

16.00 – 20.00

Zaključni seminar

Maria Speth

25.6.2011

9.00 – 13.00

Zaključni seminar

Maria Speth

25.6.2011

14.30 – 18.30

Zaključni seminar

Maria Speth

26.6.2011

9.00 – 13.00

Zaključni seminar

Maria Speth

 
Zaključni seminar z Mario Speth
Na zaključnem seminarju bodo udeleženci predstavili posnetek svojega poučevanja plesa in izpostavili slab ter dober moment na posnetem primeru. Vsak udeleženec bo pred seminarjem poleg video posnetka moral izpolniti še vprašalnik, ki omogoča samoanalizo svojega  poučevanja z stališča plesnih, pedagoških, didaktičnih in organizacijskih spretnosti. Po predstavitvi posnetka in vprašalnika bo poučevanje strokovno komentirano, prav tako pa tudi izhodišče za širšo debato vseh udeležencev seminarja. Na ta način se bo vzpostavilo orodje za medsebojno izmenjavo strokovnih stališč – morda celo za študijsko skupino v prihodnosti z namenom izmenjave izkušenj in mnenj ter vzajemnega razvoja plesne pedagoške prakse.

Maria Speth (The Netherlands)
Maria Speth studied classical ballet, modern, creative and International Dance and has further specialized her work in dancing with young people between the ages of 4 to 16 years. In the Netherlands she has developed a new repertoire where structure and personal input work together. She knows how to combine dance skills and dance creation in harmony. She is a graduate of Fontys Dance Academy in Tilburg and has been a dance teacher there from 1991 on. Since 1989 she is associated with the Maastricht Conservatory, she has been involved with the Fontys Teacher Training College in Limburg until 2006. She also works as a consultant in Dance Academies, Conservatories and various Education Institutes within the Netherlands as well as abroad (England, Germany, Belgium, Austria, Switzerland, Finland, Hungary, USA, Mexico, Jamaica, Taipei, Canada, Brazil and New Zealand). She has developed a program for dancing with children from 4 to 14 years old called “Dance Spetters.” The repertoire that was originally developed for the elementary and secondary school is also an inspiration for the world of amateur dance. The dances have found their way to many children all over the world. She is a member of Dance and Child International (daCi) and World Dance Alliance (WDA). Website www.dansspetters.nl

Razno:


- fotografiranje in snemanje med urami ni dovoljeno, razen po dogovoru z organizatorjem in učiteljem
- organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb v programu in urniku, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni
- organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in tatvine
- v primeru odpovedi udeležbe organizator ne vrača šolnine, razen v primeru bolezni ipd. (ustrezno dokazilo!)

INFORMACIJE

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
1000 Ljubljana
tel. 01 24 10 500
faks: 01 24 10 510

 

Nina Meško
tel.: 01 24 10 522
faks: 01 24 10 510;
e-mail: nina.mesko@jskd.si

 

Franci Cotman
tel. 24 10 523
GSM: 031 267 030
franci.cotman@jskd.si

 

Na internetu: http://www.jskd.si