PLES

 

 

Izobraževanje

 

 

 

Konferenca plesne pedagogike
Velenje, Slovenija 11. – 13. oktober 2012

 

URNIK

 

Četrtek, 11.10.2012

ura

Oder Kulturnega doma Velenje

Dvorana Center NOVA

Predavalnica Mladinski hotel

od 14.00

Registracija / Registration (v avli / / in the loby)

 

 

15.00 – 18.00

 

Nina  Meško: Permanentno strokovno izpopolnjevanje za razvoj plesne pedagoške prakse v Sloveniji ( Permanent Training to Develop Dance Pedagogy in Slovenia)

Jana Kovač Valdes: Predstavitev in uporaba Priročnika ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke Plesna Žgečkalnica (Presentation and Use of the Creative Movement and Contemporary Dance for Children Handbook “Plesna žgečkalnica”)

Susan Griss: Onkraj papirja in svinčnika: Kinestetični pristop k učenju umetnosti jezika
( Beyond pape rand pencil:  A  kinesthetic approach to teaching language arts)

19.00

Plesni studio N Velenje: Plesna predstava
»Zgodba o  kruhu« in uradna otvoritev konference s pozdravnimi govori ( Dance performance »Story about a bread« and opening address)

 

 

 

 

Petek, 12.10.2012

ura

Oder Kulturnega doma Velenje

Dvorana Center NOVA

Predavalnica Mladinski hotel

8.00

Registracija / Registration (v avli / in the loby)

 

 

9.00 – 10.00

 

Ingo Diehl:  Predstavitev večletne nemške iniciative za ples Tanzplan Germany (Presentation of Tanzplan Deutschland Projects in General)

Saša Lončar: Plesna ura za otroke brez plesnih izkušenj ( Dance Lesson for Children with no Prior Dance Experience) -  do/till 10.30

10.30– 12.00

Predstavitev priročnika Kulturno-umetnostne vzgoje s poudarkom na plesni umetnosti in okrogla miza o vključevanju plesne umetnosti in ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces s predstavniki ZRSŠ in MIZKŠ ( Presentation of the handbook “Cultural and Arts Education with a Focus on Dance” and  round table debate on integrating dance and creative movement in education )

Lili Mihajlović: Odrska prezenca v pedagoškem kontekstu ( Stage Presence in the Context of Pedagogy)

Maja Delak: Predstavitev pilotskega projekta
( Presentation of the) »IDOCDE« – Europian documentation of contemporary dance education

Aleksandra Schuller: Disciplina Avtentično gibanje in uporaba njenih principov v plesno-gibalni/umetnostni pedagogiki ( Authentic Movement and Application of its Principles in Dance-Movement/Arts Education)

 

12.00

Kosilo ( Lunch)

 

 

13.30– 16.30

 

 

 

 

Katja Bucik: Od gibalnega raziskovanja do plesnega odra ( From Exploratory Movements to the Dance Stage_)
Nataša Tovirac: Ustvarjalni ples kot orodje neverbalne komunikacije za osebe z motnjo v duševnem razvoju ( Creative Dance as a tool for nonverbal communication with pPeople with learning disabilities) do/till 15.30

Susan Griss: Onkraj papirja in svinčnika: Kinestetični pristop k poučevanju naravoslovja in matematike (Beyond pape rand pencil:  A  kinesthetic approach to teaching science and math)

16.45 – 18.15

 

Ingo Diehl: Predstavitev raziskovalnega projekta ( Presentation of)  "Dance Techniques 2010 Tanzplan Germany’s educational programme”

Vesna Geršak: Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop ( Creative Movement as a Holistic Teaching Approach)

18.30

PIKA MIGA

 

 

20.00

Družabni večer / Party (v avli / in the loby)

 

 

 

Sobota, 13.10.2012

 

ura

Oder Kulturnega doma Velenje

Dvorana Center NOVA

Predavalnica Mladinski hotel

9.00 – 10.00

Maria Speth: RAZTEGNITI IN ZDRUŽITI: Proprioceptivni elementi v ustavarjalnem učnem procesu ( STRETCH AND MATCH: Proprioceptive ingredients in the creative learning process)

 

 

10.15 – 13.15

Maria Speth: Uravnoteženi možgani
(Balancing brain)

Gordana Schmidt: Plesne spodbude za otroke
( Dance Incentives for Children)

Vid Lenard: Plesne dejavnosti v projektnem delu v vrtcu ( Dance as part of Kindergarten Project Activities)

Ana Vovk Pezdir: Prispodobe v poučevanju plesa
Ivančica Janković: Labanova metoda kot orodje za opazovanje in analiziranje gibanja (Laban’s Framework as a Tool for Observing, Analyzing and Clarifying Movement)

13.15

Kosilo; od 13.15 naprej lahko udeleženci prejmete potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju / Lunch

 

 

14.30 – 17.30

 

Darinka Aravs, Teja Kovač in Mojca Gorjup: Izraz telesa ob glasbi-dejavnost celostnega pristopa na učno-vzgojnem področju v prvi triadi ( Body Expressions in Music – A Holistic Approach to Education in the First Trimester)

Barbara Sicherl Kafol: Ringaraja, gib nas razvaja ( Ringaraja, spoiled by movement)

Susan Griss: Onkraj papirja in svinčnika:Izpopolnjevanje učnega načrta s pomočjo kreativnega gibanja in plesa ( Beyond paper and pencil: Enhancing the Curriculum through Creative Movement and Dance)

18.00

Zaključek konference / Closing address
in / and PIKA MIGA

 

 

  •  

 

 

PARTNERICI PRI ORGANIZACIJI KONFERENCE:

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta


INFORMACIJE:
Nina Meško, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
tel: 01 24 10 522, faks: 01 24 10 510
nina.mesko@jskd.si;
http://www.jskd.si/

 

Program

 

 

Fotogalerija

Program

Razpis