PLES / DELAVNICE, IZOBRAŽEVANJA

Ime tečaja:

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
ZA UČITELJE SODOBNEGA PLESA

IN USTVARJALNEGA GIBA –

STIK II.

Seminar 11
»Ples v stoletju gibanj: Sodobni ples in koreopolitike«

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Datum:

 

avgust - december 2015

Predvideni datumi:

11.- 12. 12. 2015

Mentorji:

 

Rok Vevar

Cena

 

60,00 €
cena za celoten sklop Stik 1 je 200 €
(DDV je vključen). Možno je plačilo v dveh obrokih po 100 €.

Rok prijave:
 

še ni odprta prijava.

 

STIK II. je druga, nadaljevalna stopnja izpopolnjevanja, na kateri se udeleženci seznanijo s specifičnimi vsebinami, potrebnimi za kvalitetno poučevanja sodobnega plesa in ustvarjalnega giba.
Znanje in izkušnje bodo udeleženci pridobili skozi vsebino 5 delavnic, z izmenjavo izkušenj ter z individualnimi pogovori in vajami z mentorji ter z usmerjenim samostojnim delom. Udeleženci bodo STIK II. zaključili z izpitno nalogo ter s tem pridobili potrdilo o opravljenem strokovnem izpopolnjevanju STIK I. + II.


VSEBINA in CILJI

  1. Cilj izpopolnjevanja je usposobiti udeležence za poučevanje sodobnega plesa in ustvarjalnega giba s teoretičnim, praktičnim in pedagoško-psihološkim znanjem. Udeležencem izpopolnjevanja bo ponudil orodja za pridobitev samozaupanja pri poučevanju plesa in jim bo pomagal posredovati načine umetniškega izražanja s plesnim gibom ob upoštevanju individualnih potreb učenca (s prilagajanjem učenčevim razvojnim in osebnim izobraževalnim ciljem, kulturnim ozadjem in osebnostnim lastnostim).

  2. Ples v stoletju gibanj: Sodobni ples in koreopolitike«
    Na seminarju bomo z različnih historiografskih vidikov prečesali sodobno-plesno 20. stoletje. Dotaknili se bomo moderne obsesije s kinetiko, ki jo je proizvedla industrijska revolucija, ter načinov, kako se je ta preslikala v vizualne umetnosti in še posebej moderni ples. Ogledali si bomo razmah telesnih, mladinskih in nudističnih kultur, njihov vpliv na ekspresionizem in fauvizem ter videli, kako je Ausdruckstanz direkten proizvod te kulture in kako zlahka je neki njegov del zdrknil v nacistično umetnost Tretjega Reicha. Osredotočili se bomo na prelom med zgodnjim ameriškim modernim plesom, ki je proizvod orientalistične kulture 19. stoletja in delsartizma ter projekt abstraktnega plesa v ZDA kot načina, kako je bilo mogoče ples približati delavskemu razredu in sindikatom v času velike gospodarske depresije. Videli bomo, kako je projekt ameriške moderne umetnosti (vključno s plesom) in njenih trgov povezan z organizacijo umetniških sindikatov, ki so plesalcem, koreografom in drugim umetnikom omogočili zaposljivost med gospodarsko krizo, hkrati pa z vzponom ZDA kot velesile. Ogledali si bomo, kako so na ameriški moderni ples po drugi svetovni vojni odločilno vplivale evropske politične migracije ter kasneje vznik hladne vojne, ki je tamkajšnjo umetnost financirala zajetno in posredno. Dotaknili se bomo mestnih okoliščin v New Yorku od 50. let dalje in videli, kako se je razvijala tam povojna plesna in umetniška scena in kako so se umetniške prakse tam zmešale in soustvarjale. Videli bomo, kako evropski sodobni ples potrebuje vsaj dve desetletji in pol po drugi svetovni vojni, da se začnejo dogajati premiki, ki kasneje pripeljejo do evropskega plesnega buma, ter kako strukturni skladi EU in padec berlinskega zidu vplivajo na vzpostavitev evropskih plesnih scen.
    Predavanja bodo vsebovala obsežna avdio-vizualna gradiva (dokumentarnih filmov in posnetkov predstav), ob katerih bo posamezno zgodovinsko obdobje dobilo ustrezno filmsko podobo. Na ta način bo viden tudi razvoj stilov, tehnik in gradnja plesnih teles.
    Ob zgodbah in historiagrafskih narativih bomo skušali predstaviti tudi določene strukturne značilnosti zgodovin ter osvetliti razloge in vire posameznih sodobno-plesnih fenomenov iz 20. stoletja.

O MENTORJIH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok Vevar (1973, Slovenj Gradec) je diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, študiral pa je tudi gledališko režijo na AGRFT (1998 – 2000) in obiskoval GILŠ Kodum v Ljubljani (1993-1996). Kot publicist je doslej objavljal v vrsti domačih dnevnih časopisov (Delo, Finance, Večer) ter v nekaterih domačih in tujih strokovnih periodičnih publikacijah s področja scenskih umetnosti (Lutka, Maska, Frakcija, Tkh, Dialogi, Amfiteater, gledališki listi SNG Drama LJ, MGL, PG Kranj, Gledališče Koper) in literature (Literatura, Apokalipsa). Je avtor knjige »Rok za oddajo – Izbrane kritike in članki« (Znamenja 39, Litera, Maribor 2011. S Simono Semenič je zrežiral tri predstave: Polna pest praznih rok, 2001, Solo brez talona, 2003, in Kartografija celovečernih slik, 2005. Kot dramaturg je sodeloval pri več plesnih predstavah plesnih in kot mentor – dramaturg sodeloval s študenti v programu Nomad Dance Academy. Je iniciator in kurator plesnega festivala Ukrep (2008, 2010) ter Šole ustvarjalne kritike (Glej 2008 – 2010), sodeloval pa je tudi v projektih Pre-Gleja. Kot mentor-kritik je predaval in vodil delavnice v okviru izobraževalnega programa FIT Lab (Baltic Cricle, Finska, Nitra, Slovaška, Krakovske reminiscence, Poljska) ter na drugih festivalih (Sofia Dance Week, Bolgarija). Je pisec spremnih besed za romane (Emil Tode: Država na meji, Ryu Murakami: Skoraj prosojna modrina) in za dramske monografije (Simona Semenič: 5 fantkov.si, Peter Rezman: Beseda te gleda, 1.dejanje: teksti EPI centra), svoje prispevke je objavil v zborniku Sodobne scenske umentosti (Maska, 2006) in v knjigi 500 drasmkih zgodb (MK, 1997). Septembra 2012 je bil izvoljen v naziv asistent na oddelku za dramaturgijo na AGRFT, na Plesni akademiji v Ljubljani v akademskem letu 2012/13 predava Zgodovino sodobnega plesa, Dramaturgijo v pelsu in Analizo sodobnega plesa.

 

POTEK IN TRAJANJE SEMINARJA/ŠOLE

STIK bo potekal v Ljubljani (v prostorih JSKD na Cankarjevi 5 – dvorana Cepetka, rezidenčni center Cankarjeva).

STIK II. bo potekal od septembra do decembra 2015.

V celem letu je tako predvidenih 10 delavnic in seminarjev pod vodstvom uveljavljenih domačih in tujih pedagogov in strokovnjakov (glede na št. vpisanih, se bo posameznih delavnic mogoče udeležiti tudi brez vpisa v STIK).

CENA IN PLAČILO

Kotizacija za usposabljanje (STIK II.) , ki bo obsegal 80 šolskih ur znaša 200 € (DDV je vključen). Možno bo plačilo v dveh obrokih po 100 €.

 

Na posamezne seminarje se je možno prijaviti kdajkoli čez leto, če je še kaj prostih mest. V priloženo prijavnico vpišite naslov seminarja za katerega se prijavljate. Cena posameznega seminarja je 60 € (DDV je vključen) in jo je potrebno poravnati pred začetkom seminarja.


ROK PRIJAVE

Še ni znan.

 

 

Dodatne informacije

 

 

 

 

Nina MEŠKO

samostojna strokovna svetovalka za ples


Tel: 01/ 2410 522
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: nina.mesko@jskd.si