PLES / DELAVNICE, IZOBRAŽEVANJA

Ime tečaja:

 

 

 

 

 

 

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
ZA UČITELJE SODOBNEGA PLESA

IN USTVARJALNEGA GIBA –

STIK I.
2. seminar

Ples v glasbi - glasba v plesu

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Datum:

 

14. 2. - 15. 2. 2015

Mentorji:

 

Jana Kovač Valdés

Cena

 

60,00 €
cena za celoten sklop Stik 1 je 200 €
(DDV je vključen).
Možno je plačilo v dveh obrokih po 100 €.

Rok prijave:
 

do 10. januarja 2015 oz. do posameznega sklopa, ča bo dovolj prostih mest

 

STIK I. je prva stopnja, v kateri se udeleženci seznanijo z osnovnimi principi poučevanja in spodbujanja otroške plesne ustvarjalnosti. Obsega 5 seminarjev  in 5 hospitacij s priznanimi slovenskimi plesnimi pedagogi. Udeleženci bodo ob zaključku prejeli potrdilo o opravljenih seminarjih in hospitacijah

  1. STIK I. je namenjen vsem, ki jih zanima poučevanje sodobnega plesa in ustvarjalnega giba - plesalcem, koreografom, učiteljem, vzgojiteljem, mentorjem, ljubiteljem plesa...


VSEBINA in CILJI

  1. Ples v glasbi - glasba v plesu
    Glasba in gib sta že od najzgodnejših obdobij razvoja človeštva močno povezana. Zlasti sta v tesni povezanosti gib in glasbeni element-ritem. Pri tem gre za spontano povezavo. Ritem je gibanje, je v naši naravi. Če razumemo gib telesa, razumemo tudi gibanje v glasbi. Vse oznake, načine v glasbi se lahko prenese v gib. Gib je neka aktivnost v prostoru, času in z neko energijo. S kombiniranjem giba in glasbe se doseže večja vitalnost, ekspresivnost in učinkovitost. Povezava med glasbo in gibanjem je naravna in nujna.
    Glasbe brez gibanja pravzaprav ni. Zato bo tudi glasbena vzgoja uspešna, in popolna le v primeru tesne povezanosti z gibalno vzgojo in obratno.
    Udeleženci bodo na seminarju pridobili praktično in teoretično znanje o tem, kako se gib in glasba medsebojno povezujeta in pogojujeta. Seznanjeni bodo s  sredstvi, s katerimi bodo lahko uvajali otroke v svet giba v povezavi z glasbo. Praktično bodo spoznali osnove glasbeno teoretičnih elementov  in jih preizkušali s pomočjo giba ter jih nato tudi  zavestno povezovali z gibom. Skozi razgovor in praktične primere bo analiziran izbor glasbenih primerov za različne starostne skupine otrok, glede na tematiko koreografij.

O MENTORJIH

 

 

 

 

 

Jana Kovač Valdés, plesna pedagoginja
Jana Kovač Valdés je zaključila Pedagoško akademijo (glasbeni oddelek) v Ljubljani in Akademijo za glasbo (glasbena pedagogika). Plesno izobrazbo si je pridobila na različnih plesnih seminarjih. Od leta 1997 se ukvarja s pantomimo in je asistentka ter sodelavka znanega pantomimika Andrésa Valdésa, s katerim sta ustvarila vrsto predstav. Od leta 1983 je zaposlena na Srednji glasbeni in baletni šoli  Ljubljana, oddelek za sodobni ples. Na oddelku od leta 2008 poučuje tudi plesalcem prilagojen Nauk o glasbi. Vzporedno s pedagoškim delom se ukvarja s prenovo  plesnega izobraževanja na osnovni stopnji, na  Zavodu republike Slovenije za šolstvo pa vodi študijsko skupino za ples. Od leta 1996 sodeluje s Pedagoško fakulteto Ljubljana, kot mentorica oz. izvajalka vzorčnih nastopov za plesno vzgojo študentom 1. letnika » Predšolska vzgoja« in redno piše strokovne članke o plesu za revijo Moj malček.

 

POTEK IN TRAJANJE SEMINARJA/ŠOLE

STIK bo potekal v Ljubljani (v prostorih JSKD na Cankarjevi 5 – dvorana Cepetka, rezidenčni center Cankarjeva).

2. seminar bo potekal od 14. -15. 2. 2015.

V celem letu je tako predvidenih 10 delavnic in seminarjev pod vodstvom uveljavljenih domačih in tujih pedagogov in strokovnjakov (glede na št. vpisanih, se bo posameznih delavnic mogoče udeležiti tudi brez vpisa v STIK).

 

DATUM

URA

SEMINAR / TEMA

PREDAVATELJICA

14.2.2015

9.00 – 13.00

Ples v glasbi - glasba v plesu

Jana Kovač Valdés

14.2.2015

14.30 – 18.30

Ples v glasbi - glasba v plesu

Jana Kovač Valdés

15.2.2015

9.00 – 13.00

Ples v glasbi - glasba v plesu

Jana Kovač Valdés

 

 

CENA IN PLAČILO

Kotizacija za usposabljanje (STIK I.) , ki bo obsegal 80 šolskih ur znaša 200 € (DDV je vključen). Možno je plačilo v dveh obrokih po 100 €.

 

Na posamezne seminarje se je možno prijaviti kdajkoli čez leto, če je še kaj prostih mest. V priloženo prijavnico vpišite naslov seminarja za katerega se prijavljate. Cena posameznega seminarja je 60 € (DDV je vključen) in jo je potrebno poravnati pred začetkom seminarja.


ROK PRIJAVE

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za STIK I.) ali na e-naslov: nina.mesko@jskd.si, najkasneje do  10. januarja 2015.

 


Na osnovi prijavnice vam bomo poslali račun in podrobne informacije.

Število udeležencev seminarja je omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili prihodnje leto (največ 20 in najmanj 10 kandidatov).

 

 

Dodatne informacije

 

 

 

 

Nina MEŠKO

samostojna strokovna svetovalka za ples


Tel: 01/ 2410 522
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: nina.mesko@jskd.si